OZNAMY 18.2.2024 :: 1. pôstna nedeľa

         
18.2. Nedeľa
MH 7:30 ZBP a DDS pre Ericka, Jána, Romana

1. pôstna nedeľa

  AK 9:00 Za farnosť
  MZ 10:30 ZBP pre Danicu
         
19.2. Pondelok     ZBP pre Bernardu  
20.2. Utorok MH 18:00 ZBP pre Jaroslava  
21.2. Streda JJ 18:00
ZBP pre Marka Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
22.2. Štvrtok Hosť 18:00
† Andrej a Anna Katedry svätého Petra, apoštola (sviatok)
      3. štvrtok sv. Rity,
hosť: vdp. Stanislav Misál
 
23.2. Piatok AK 18:00
ZBP a pokoj pre Anastáziu Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka (spomienka)
24.2. Sobota     † Mária a Juraj  
         
18.2. Nedeľa
MZ 7:30 ZBP pre Andreja

2. pôstna nedeľa

  AK 9:00 † Ján a Alžbeta
  MH 10:30 Za farnosť
         
         

V tabuľke sú uvedené časy sv. omší v našom kostole. V riadku, kde je napísaný úmysel sv. omše, ale nie je tam uvedený čas (obyčajne pondelok a sobota), sa daná sv. omša slúži v našej kláštornej kaplnke, ako komunitná sv. omša.

Spovedanie

Spovedná služba máme v kostole od utorka do piatku v čase od 17:30 do 17:55. V prípade záujmu si môžete dohodnúť aj iný termín pre spoveď alebo duchovný rozhovor.

 

Pôstne kázne v pôste v utorok po sv. omši

V pôstnom období budeme mávať v kostole pôstne kázne – zamyslenia v utorok po sv. omši (18:00). Bude nám ich prednášať duchovný otec Lukáš Durkaj, kaplán z Farnosti Dominika Savia zo Sídliska Ťahanovce, zároveň doktorand Slavistického ústavu Slovenskej akadémie vied. Názov stretnutí je Hriešnik a Biblia.

15 štvrtkov sv. Rity

Pozývame vás na našu „duchovnú prípravu – novénu“ 15-tich štvrtkov sv. Rity. Každý štvrtok budeme mať sv. omšu k úcte sv. Rite o 18:00. Pred sv. omšou sa budeme modliť Ruženček sv. Rity a litánie k sv. Rite o 17:30. Pre chorých, imobilných a ctiteľov, ktorí bývajú ďaleko je možnosť sledovať prenos z týchto sv. omší na našom youtube kanáli.

Zároveň pozývame šikovné pekárky-ženičky, ktoré by chceli napiecť koláče, ktoré by sme mohli ponúknuť ctiteľom sv. Rity po sv. omšiach vo štvrtok, nech sa prihlásia u našej pani kuchárky Gitky. Ďakujeme za vašu pomoc.

11.2.2024 – Svetový deň chorých – sviatosť pomazania chorých :: prihlasovanie

V dnešnú nedeľu je zároveň liturgická spomienka Panny Márie Lurdskej, pri ktorej cirkev v tomto roku slávi 32. svetový deň chorých. Pripomíname si, že sú medzi nami ľudia, ktorí sú chorí a trpia. V pôstnom období by sme chceli ponúknuť starším a chorým možnosť prijať sviatosť pomazania chorých pri niektorej sv. omši. Tí z vás, ktorí by chceli prijať túto sviatosť sa zapíšte v sakristii, aby sme mali približnú informáciu o počte ľudí, ktorí ju chcú prijať. Ďakujeme.

 

Krížová cesta v pôste každý piatok po sv. omši

V pôstnom období budeme mávať krížové cesty v piatok po sv. omši namiesto tradičnej adorácie. Ste všetci srdečne pozvaní. Moderovať tieto krížové cesty budú postupne rôzne skupiny.

 

Štúdium na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2024/2025

Teologická fakulta bude poskytovať vzdelávanie v nasledujúcich odboroch:

  • v bakalárskych študijných programoch (sociálna práca, učiteľstvo náboženskej výchovy),
  • v magisterských študijných programoch (katolícka teológia, sociálna práca, učiteľstvo náboženskej výchovy),
  • v doktorandských študijných programoch (katolícka teológia, charitatívna a misijná práca).

Viac informácií a termíny podania prihlášok nájdete na web stránke Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

Kniha 365 dní so sv. Ritou

Do predaja sa dostáva aj nová kniha 365 dní so sv. Ritou, ktorú vám ponúkame aj u nás v kostole (v sakristii). Nájdete v nej krátke zamyslenia na každý deň v duchu spirituality, ktorá naplnila život sv. Rity odpustením, nádejou a radosťou. Cena knihy je 12€.

 

Detské sv. omše v nedeľu o 9:00

Dnešnou nedeľou začíname s prípravou detí na sviatosť 1. sv. prijímania a s tým bude spojené aj obnovenie nedeľných sv. omší o 9:00 s účasťou detí a detským zborom. Pozývame zapojiť sa do spevu aj ďalšie deti – miesto pre ne bude v predných laviciach pri hudobníkoch. Deti sú našou budúcnosťou a vovádzať ich do sveta viery našou povinnosťou pred Bohom.

Vytvoriť priestor pre deti na jednej strane od spoločenstva veriacich sa ale musí spájať so zodpovednosťou zo strany rodičov na druhej strane, nedovoliť deťom všetko to, čo im je dovolené doma, na ulici alebo detskom ihrisku… Strážme si kostol ako miesto stretnutia s Bohom, ktoré patrí celému spoločenstvu veriacich – tých, ktorí prichádzajú modliť sa, počúvať Božie slovo a nachádzať blízkosť Boha pre svoj každodenný život.

 

Kurz „Odovzdaj Krista“ – spoločenstvo Horiace srdce

Spoločenstvo Horiace srdce, ktoré sa stretáva v priestoroch nášho kostola a kláštora pozýva na kurz s názvom „Odovzdaj Krista“. Kurz je zameraný na odovzdávanie Ježiša druhým a pozývanie ich do Cirkvi. Sústredí sa na osobnú a priateľskú evanjelizáciu, kde sa o náš vzťah s Ježišom delíme s ľuďmi pri každodenných stretnutiach. Stretnutia sa budú konať každú 3. nedeľu v mesiaci v čase od 17:00 so začiatkom v kostole. Program pozostáva z modlitby, prednášky, adorácie, spoločného posedenia (agapé) v dĺžke približne 2 hod. Viac informácii o spoločenstve Horiace srdce a Otvorených stretnutiach nájdete tu: Kurz Odovzdaj Krista

 

Ponechané a nájdené veci v našom kostole

Z času na čas sa nám stane, že v kostole nájdeme nejaké zabudnuté časti oblečenia či iné veci. Tieto si môžete vyzdvihnúť v dňoch keď máme sv. omše a to pred alebo po sv. omši. Ponecháme ich v sakristii do konca daného mesiaca, v ktorom sa našli. Na konci mesiaca ich upraceme, aby sme s nimi nemali ďalšie starosti.

 

Detská miestnosť – udržiavajme poriadok a majmä isté spoločné pravidlá…

Detská miestnosť v kostole slúži mamičkám s maličkými deťmi, ktoré by ešte mohli rušiť pokojný priebeh chodu sv. omší v kostole. Pozývame vás k tomu, aby tí ktorí ju používajú ju udržiavali čistú, usporiadanú a pokiaľ je to možné, aby v nej počas nedeľnej sv. omše zostal len jeden z rodičov, keďže zvykne byť plne obsadená. Taktiež vám chceme pripomenúť, že jedlo a hračky do kostola nepatriaak sa jeden rodič snaží nenaučiť isté veci svoje dieťa, ale ten druhý robí opak, nepomáhame si vzájomne vo výchove detí.

Ak dieťa začne dlhodobo plakať, vyjdite s ním na chodbu za sakristiou (smerom k toaletám), na dobu kým sa dieťa neupokojí, aby ste nerušili ostatných prítomných.

V prípade, že potrebujete dieťa nakŕmiť alebo prebaliť, v chodbe za sakristiou (za toaletami) je miestnosť, kde môžete dané úkony urobiť v súkromí a bez rušenia ostatných prítomných v kostole.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Otváracie časy v kostole:

Kostol je otvorený na osobnú modlitbu v časoch:

– pondelok až piatok od 9:00 do 18:00,

– v nedeľu po tretej sv. omši do 18:00 (v isté nedele môžete nájsť v našom kostole rôzne skupiny, ktoré sem chodia v poobedňajších časoch na rôzne stretnutia a aktivity),

– v sobotu je kostol zatvorený z dôvodu upratovania a vysluhovania sviatostí (krsty, sobáše).

 

Online vysielanie – kde nás nájdete:

Náš youtube kanál so živým vysielaním tu v odkaze: aug.tv.

Náš facebook-ový kanál so živým vysielaním nájdete v tomto odkaze: augustiniáni naživo.

Začiatkom pôstneho obdobia sa nám podarilo zabezpečiť náš kostol kvalitným kamerovým systémom a zariadením na streamovanie videa na youtube aj vďaka ochote a pomoci mnohých z vás. Zvlášť sa chceme poďakovať Jozefovi Krajňákovi a Petrovi Bagimu za realizáciu projektu a montáž daných systémov v kostole. Veľká vďaka patrí aj novému spoločenstvu pri našom kostole Horiace srdce, ktoré finančnou čiastkou 1300 eur významne prispelo k realizácii zakúpením kamery a kabeláže.

 

V prípade, že chcete dať vyslúžiť niektorú zo sviatostí, postupujte podľa pokynov uvedených pre jednotlivé sviatosti (krst, sobáš, pohreb).

 

Opatrnosť pri vchádzaní a vychádzaní z parkoviska:

Tých z vás, ktorí k nám prichádzate autami prosíme o zvýšenie pozornosti pri vchádzaní do areálu kláštora na chodcov či obrubníky parkoviska. Pred bránou do areálu je začiatok cestičky-chodníka smerom k blízkemu odchodnému centrumôže ľahko dôjsť k stretu s chodcami či cyklistami pri vyššej rýchlosti áut v tomto úseku cestu. Taktiež prosíme rodičov malých detí, aby po sv. omšiach dohliadli na svoje deti, aby nevbehli pod autá, ktoré prichádzajú či odchádzajú z parkoviska. Ďakujeme za porozumenie.

 

Úmysly na sv. omše:

Ak chcete dať odslúžiť sv. omšu na nejaký úmysel, môžete si ho dať zapísať v sakristii kostola. V prípade, ak sa chcete pri tejto sv. omši zapojiť aktívne – čítaním prosieb alebo čítania, alebo ak chcete niesť obetné dary –, poznačte aj túto službu k úmyslu a v daný deň sa prihláste aspoň 10 min. pred sv. omšou v sakristii.

 

OZNAMY Z ARCIDIECÉZY:

Stránka arcidiecézy: www.ke-arcidieceza.sk

 

Naše kontakty:

Cez našu pevnú linku do kláštora: +421/55/6333654.

Alebo priamo konkrétne niektorého z nás na našich osobných číslach:

o. Milan Hermanovský OSA, prior kláštora
0948 600 377
milanher@gmail.com
jozef_jurdak o. Jozef Jurdák OSA, ekonóm kláštora
0948 601 119
jozkoosa@hotmail.com
andrej o. Andrej Kovaľák OSA, farár
0944 944 465
andrej.kovalak@gmail.com
o. Miroslav Zárik, OSA, spovedná služba
0944 007 698
miro.zarik@gmail.com

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc počas doterajších mesiacov, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola 🙂

bratia augustiniáni