OZNAMY 19.5.2024 :: Zoslanie Ducha Svätého

         
19.5. Nedeľa
MH 7:30 Poďakovanie za 80 r. života a ZBP pre Juraja

Zoslanie Ducha Svútého (slávnosť)

  AK 9:00 ZBP a DDS pre Stanislava s rod.
  JJ 10:30 Za farnosť
         
20.5. Pondelok     ZBP pre Zuzanu Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi (spomienka)
21.5. Utorok AK 18:00 ZBP pre Michala, Daniela a Veroniku Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)
22.5. Streda JJ 12:00
Úmysel OSA Sv. Rity z Cascie, OSA rehoľníčky (slávnosť)
  Host 18:00    
23.5. Štvrtok MZ 18:00
† Andrea Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (sviatok)
23.5. Piatok MH 18:00 † Valentín  
24.5. Sobota     ZBP pre Bohu-známu Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi alebo sv. Gregora VII., pápeža alebo Sv. Márie Magdalény de’ Pazzi, panny (ľubovoľná spomienka)
         
25.5. Nedeľa
MH 7:30 Za farnosť

Najsvätejšej Trojice (slávnosť)

  JJ 9:00 † Peter
  AK 10:30 Slávnosť 1. sv. prijímania
ZBP pre deti z 1. sv. prijímania
         

V tabuľke sú uvedené časy sv. omší v našom kostole. V riadku, kde je napísaný úmysel sv. omše, ale nie je tam uvedený čas (obyčajne pondelok a sobota), sa daná sv. omša slúži v našej kláštornej kaplnke, ako komunitná sv. omša.

Spovedná služba v kostole je od utorka do piatku v čase od 17:25 do 17:55. V prípade záujmu si môžete dohodnúť aj iný termín pre spoveď alebo duchovný rozhovor.

 

Slávnosť 1. sv. prijímania – nedeľa 26.5. o 10:30

Budúcu nedeľu budeme v našom kostole sláviť slávnosť 1. sv. prijímania s deťmi, ktoré sa počas tohto šk. roka pripravovali na ich prvé prijatie Pána Ježiša prítomného v eucharistii. Pri tejto príležitosti vás žiadame, aby ste dolnú časť kostola nechali na budúcu nedeľu o 10:30 voľnú pre deti a ich najbližšie rodiny. Ak chcete, môžete sa tejto slávnosti zúčastniť, ale v časti kostola na chóre alebo pred kostolom vonku. V opačnom prípade vás prosíme o účasť na sv. omši v inom čase. Ďakujeme.

 

Tábor Kamarát 2024

Aj tohto roku pripravujeme náš tradičný augustiniánsky Tábor kamarát. Po prvýkrát však pozývame nie len chlapcov, ale aj dievčatá vo veku o 10 do 13 rokov. Termín tábora je na prelome júla a augusta v dňoch 29.7.-2.8.miesto bude Škola v prírode Kysak. Ďalšie info a prihlasovanie nájdete na nasledujúcom odkaze Tábor.

 

Deň rodiny 9. jún

Nedeľa 9. júna je dňom rodiny a z tejto príležitosti sa bude konať slávnostná sv. omša v Dóme sv. Alžbety o 15:00, ktorú bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Bernard Bober. Na túto sv. omšu sú obzvlášť pozvaní jubilujúci manželia našej diecézy, ktorí slávia v tomto roku 25-ťku manželstva. Spoločne si obnovia svoje manželské sľuby a osobne sa stretnú s otcom arcibiskupom. Pozývame tých z vás, ktorí sa dožívajú jubilea striebornej svadby, aby sa nahlásili v sakristii do 22.5. pre osobitné požehnanie od otca arcibiskupa.

 

Kaviareň v nádvorí kláštora opäť otvorená

Prišla jar a my vás pozývame posedieť si pri káve a čaji v našej vonkajšej kaviarni v nádvorí kláštora za kostolom. Po nedeľných sv. omšiach sa môžete s vašimi blízkymi zastaviť na kus reči pri dobrej šálke kávy.

 

S našou Farnosťou sv. Rity v TV Lux

Nedávno sme u nás mali TV Lux, ktorá natáčala ďalší diel zo série o farnostiach našej arcidiecézy „Týždeň s“Nahrávku si môžete pozrieť aj z archívu TV Lux: Týždeň s Farnosťou sv. Rity.

 

Adorácia každý piatok po sv. omši

V piatok po sv. omši vás pozývame na našu tradičnú adoráciu. Ste všetci srdečne pozvaní. 

 

2% z dane

Chceme vás poprosiť o darovanie 2% z dane pre našu rehoľu. Príspevok následne využívame pri príprave rôznych aktivít počas roka venovaných hlavne mladým – napríklad letná či pôstna púť, letný tábor a ďalšie.

 

Štúdium na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2024/2025

Teologická fakulta bude poskytovať vzdelávanie v nasledujúcich odboroch:

  • v bakalárskych študijných programoch (sociálna práca, učiteľstvo náboženskej výchovy),
  • v magisterských študijných programoch (katolícka teológia, sociálna práca, učiteľstvo náboženskej výchovy),
  • v doktorandských študijných programoch (katolícka teológia, charitatívna a misijná práca).

Viac informácií a termíny podania prihlášok nájdete na web stránke Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

Kniha 365 dní so sv. Ritou

Do predaja sa dostáva aj nová kniha 365 dní so sv. Ritou, ktorú vám ponúkame aj u nás v kostole (v sakristii). Nájdete v nej krátke zamyslenia na každý deň v duchu spirituality, ktorá naplnila život sv. Rity odpustením, nádejou a radosťou. Cena knihy je 12€.

 

Detské sv. omše v nedeľu o 9:00

Dnešnou nedeľou začíname s prípravou detí na sviatosť 1. sv. prijímania a s tým bude spojené aj obnovenie nedeľných sv. omší o 9:00 s účasťou detí a detským zborom. Pozývame zapojiť sa do spevu aj ďalšie deti – miesto pre ne bude v predných laviciach pri hudobníkoch. Deti sú našou budúcnosťou a vovádzať ich do sveta viery našou povinnosťou pred Bohom.

Vytvoriť priestor pre deti na jednej strane od spoločenstva veriacich sa ale musí spájať so zodpovednosťou zo strany rodičov na druhej strane, nedovoliť deťom všetko to, čo im je dovolené doma, na ulici alebo detskom ihrisku… Strážme si kostol ako miesto stretnutia s Bohom, ktoré patrí celému spoločenstvu veriacich – tých, ktorí prichádzajú modliť sa, počúvať Božie slovo a nachádzať blízkosť Boha pre svoj každodenný život.

 

Kurz „Odovzdaj Krista“ – spoločenstvo Horiace srdce

Spoločenstvo Horiace srdce, ktoré sa stretáva v priestoroch nášho kostola a kláštora pozýva na kurz s názvom „Odovzdaj Krista“. Kurz je zameraný na odovzdávanie Ježiša druhým a pozývanie ich do Cirkvi. Sústredí sa na osobnú a priateľskú evanjelizáciu, kde sa o náš vzťah s Ježišom delíme s ľuďmi pri každodenných stretnutiach. Stretnutia sa budú konať každú 3. nedeľu v mesiaci v čase od 17:00 so začiatkom v kostole. Program pozostáva z modlitby, prednášky, adorácie, spoločného posedenia (agapé) v dĺžke približne 2 hod. Viac informácii o spoločenstve Horiace srdce a Otvorených stretnutiach nájdete tu: Kurz Odovzdaj Krista

 

Ponechané a nájdené veci v našom kostole

Z času na čas sa nám stane, že v kostole nájdeme nejaké zabudnuté časti oblečenia či iné veci. Tieto si môžete vyzdvihnúť v dňoch keď máme sv. omše a to pred alebo po sv. omši. Ponecháme ich v sakristii do konca daného mesiaca, v ktorom sa našli. Na konci mesiaca ich upraceme, aby sme s nimi nemali ďalšie starosti.

 

Detská miestnosť – udržiavajme poriadok a majmä isté spoločné pravidlá…

Detská miestnosť v kostole slúži mamičkám s maličkými deťmi, ktoré by ešte mohli rušiť pokojný priebeh chodu sv. omší v kostole. Pozývame vás k tomu, aby tí ktorí ju používajú ju udržiavali čistú, usporiadanú a pokiaľ je to možné, aby v nej počas nedeľnej sv. omše zostal len jeden z rodičov, keďže zvykne byť plne obsadená. Taktiež vám chceme pripomenúť, že jedlo a hračky do kostola nepatriaak sa jeden rodič snaží nenaučiť isté veci svoje dieťa, ale ten druhý robí opak, nepomáhame si vzájomne vo výchove detí.

Ak dieťa začne dlhodobo plakať, vyjdite s ním na chodbu za sakristiou (smerom k toaletám), na dobu kým sa dieťa neupokojí, aby ste nerušili ostatných prítomných.

V prípade, že potrebujete dieťa nakŕmiť alebo prebaliť, v chodbe za sakristiou (za toaletami) je miestnosť, kde môžete dané úkony urobiť v súkromí a bez rušenia ostatných prítomných v kostole.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Otváracie časy v kostole:

Kostol je otvorený na osobnú modlitbu v časoch:

– pondelok až piatok od 9:00 do 18:00,

– v nedeľu po tretej sv. omši do 18:00 (v isté nedele môžete nájsť v našom kostole rôzne skupiny, ktoré sem chodia v poobedňajších časoch na rôzne stretnutia a aktivity),

– v sobotu je kostol zatvorený z dôvodu upratovania a vysluhovania sviatostí (krsty, sobáše).

 

Online vysielanie – kde nás nájdete:

Náš youtube kanál so živým vysielaním tu v odkaze: aug.tv.

Náš facebook-ový kanál so živým vysielaním nájdete v tomto odkaze: augustiniáni naživo.

Začiatkom pôstneho obdobia sa nám podarilo zabezpečiť náš kostol kvalitným kamerovým systémom a zariadením na streamovanie videa na youtube aj vďaka ochote a pomoci mnohých z vás. Zvlášť sa chceme poďakovať Jozefovi Krajňákovi a Petrovi Bagimu za realizáciu projektu a montáž daných systémov v kostole. Veľká vďaka patrí aj novému spoločenstvu pri našom kostole Horiace srdce, ktoré finančnou čiastkou 1300 eur významne prispelo k realizácii zakúpením kamery a kabeláže.

 

V prípade, že chcete dať vyslúžiť niektorú zo sviatostí, postupujte podľa pokynov uvedených pre jednotlivé sviatosti (krst, sobáš, pohreb).

 

Opatrnosť pri vchádzaní a vychádzaní z parkoviska:

Tých z vás, ktorí k nám prichádzate autami prosíme o zvýšenie pozornosti pri vchádzaní do areálu kláštora na chodcov či obrubníky parkoviska. Pred bránou do areálu je začiatok cestičky-chodníka smerom k blízkemu odchodnému centrumôže ľahko dôjsť k stretu s chodcami či cyklistami pri vyššej rýchlosti áut v tomto úseku cestu. Taktiež prosíme rodičov malých detí, aby po sv. omšiach dohliadli na svoje deti, aby nevbehli pod autá, ktoré prichádzajú či odchádzajú z parkoviska. Ďakujeme za porozumenie.

 

Úmysly na sv. omše:

Ak chcete dať odslúžiť sv. omšu na nejaký úmysel, môžete si ho dať zapísať v sakristii kostola. V prípade, ak sa chcete pri tejto sv. omši zapojiť aktívne – čítaním prosieb alebo čítania, alebo ak chcete niesť obetné dary –, poznačte aj túto službu k úmyslu a v daný deň sa prihláste aspoň 10 min. pred sv. omšou v sakristii.

 

OZNAMY Z ARCIDIECÉZY:

Stránka arcidiecézy: www.ke-arcidieceza.sk

 

Naše kontakty:

Cez našu pevnú linku do kláštora: +421/55/6333654.

Alebo priamo konkrétne niektorého z nás na našich osobných číslach:

o. Milan Hermanovský OSA, prior kláštora
0948 600 377
milanher@gmail.com
jozef_jurdak o. Jozef Jurdák OSA, ekonóm kláštora
0948 601 119
jozkoosa@hotmail.com
andrej o. Andrej Kovaľák OSA, farár
0944 944 465
andrej.kovalak@gmail.com
o. Miroslav Zárik, OSA, spovedná služba
0944 007 698
miro.zarik@gmail.com

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc počas doterajších mesiacov, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola 🙂

bratia augustiniáni