OZNAMY 26.9.2021 :: 26. Nedeľa v Cezročnom období

         
26.9. Nedeľa
JJ 7:30 ZBP pre rod. Kudelčíkovú a Šimulákovú

26. Nedeľa v Cezročnom období

  JP 9:00 † Anna
  MZ 10:30 Poďakovanie za 70 rokov života
  AK 12:00 ZBP pre Martina a Katku (výročie sobáša)  
         
27.9. Pondelok     ZBP pre Martinku Svätého Vincenta de Paul, kňaza (spomienka)
281.9. Utorok MZ 18:30 ZBP pre rod. Marcinovú Svätého Václava, mučeníka alebo Svätého Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)
29.9. Streda MZ 18:30 †  Ján a Anna Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sviatok)
30.9. Štvrtok MZ 18:30 † Imrich a Alžbeta Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)
1.10. Piatok MZ 18:30 ZBP pre Štefana s rod. Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi (spomienka)
2.10. Sobota     ZBP a dar dieťaťa pre Janku a Mira Svätých anjelov strážcov (spomienka)
         
3.10. Nedeľa
  7:30 ZBP pre Máriu 27. Nedeľa v Cezročnom období
    9:00 ZBP a pokoj v duši pre Jána
    10:30 ZBP pre Janku
    12:00 ZBP pre Elišku, Annu, Kláru a Mriannu  

S ohľadom na aktuálne opatrenia týkajúce sa koronavírusuvstupu nášho okresu do červenej zóny zavádzame v našom kostole od budúcej nedele tieto opatrenia a zmeny:

  • dopĺňame v nedeľu sv. omšu o 12:00,
  • na sv. omšiach o 7:30, 9:00, 10:30 budeme do kostola púšťať všetkých ľudí bez obmedzenia ale len v počte 80 ľudí. Pred kostolom bude pripravený zoznam, kde bude potrebné uviesť meno a telefónny kontakt vstupujúcich osôb. Do kostola bude vstup s respirátorom,
  • omša na poludnie o 12:00 bude v neobmedzenom počte ale len pre zaočkované osoby, ktoré taktiež pri vstupe nechajú na zozname kontakt na seba,
  • kto bude chcieť môže zostať pred kostolom vonku – tam žiadne obmedzenia nebudeme mať

Spovedná služba máme v kostole od utorka do piatku v čase od 18:00 do 18:25. V prípade záujmu si môžete dohodnúť aj termín pre spoveď alebo duchovný rozhovor.

Upozorňujeme, že časy večerných sv. omší cez týždeň zostávajú aj naďalej v letnom čase o 18:30.

Kostol bude naďalej otvorený na osobnú modlitbu v časoch:

pondelok až piatok od 9:00 do 18:30,

v sobotu je kostol zatvorený z dôvodu upratovania a vysluhovania sviatostí (krsty, sobáše).

Spovedná služba bude v kostole od utorka do piatka v čase od 18:00 do 18:25.

V našom obchodíku pod schodiskom na chór kostola si od budúcej nedele budete môcť nájsť knihu o sv. Jozefovi, ktorá vás môže sprevádzať Rokom sv. Jozefa. Názov knihy je Žiť ako svätý Jozef. Cena knihy bude 10€. Jedným z autorov knihy je aj náš spolubrat o. Juraj.

Náš youtube kanál so živým vysielaním tu v odkaze: aug.tv.

Náš facebook-ový kanál so živým vysielaním nájdete v tomto odkaze: augustiniáni naživo.

Úmysly na sv. omše z knihy úmyslov, odslúžime v dané dni ako to bolo plánované.

Ak chcete dať odslúžiť sv. omšu na nejaký úmysel, môžete si ho dať zapísať v sakristii kostola. V prípade, ak sa chcete pri tejto sv. omši zapojiť aktívne – čítaním prosieb alebo čítania, alebo ak chcete niesť obetné dary –, poznačte aj túto službu k úmyslu a v daný deň sa prihláste aspoň 10 min. pred sv. omšou v sakristii.

 

…myšlienka na týždeň od sv. Augustína…

«V prvom rade by nikto nemal hľadieť pri práci na vlastné výhody. Čokoľvek robíte, robte to pre komunitu, a to s väčšou horlivosťou a s väčším nadšením, ako keby každý pracoval len pre seba a pre vlastný osoh.» (Regula 5,2)

 

Oznamy z arcidiecézy:

1. Návšteva pápeža:

Dávame do pozornosti webovú stránku https://www.navstevapapeza.sk kde nájdete potrebné informácie k blížiacej sa návšteve svätého otca Františka na Slovensku. Organizátori podujatia sa obracajú aj na tých, ktorí by chceli pomôcť ako dobrovoľníci v službe počas návštevy pápeža v Košiciach. Viac informácii nájdete na spomínanej webovej stránke.

 

2. Bioetika pre mladých: https://milujemzivot.sk/

Naše kontakty:

Cez našu pevnú linku do kláštora: +421/55/6333654.

Alebo priamo konkrétne niektorého z nás na našich osobných číslach:

 Juraj Pigula o. Juraj Pigula OSA
0948 037 768
juraj.pigula@gmail.com
jozef_jurdak o. Jozef Jurdák OSA
0948 601 119
jozkoosa@hotmail.com
andrej o. Andrej Kovaľák OSA
0944 944 465
andrej.kovalak@gmail.com
o. Miroslav Zárik OSA
0944 007 698
miro.zarik@gmail.com

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Počas aktuálnych obmedzení pohybu osôb zabezpečíme upratanie kostola našimi augustiniánskymi silami 🙂 Ale po nás bude potrebné urobiť jedno veľké upratovanie 🙂

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc počas doterajších mesiacov, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola 🙂

bratia augustiniáni