OZNAMY 5.12.2021 :: 2. adventná nedeľa

         
5.12. Nedeľa
    † Miroslav, Karol, Kazimíra

2. adventná nedeľa

  JJ 9:00 online
† Mária a Jozef
      † Emília, Zlatica, Viera
      † Ladislav, Peter, Marián
         
6.12. Pondelok     † Ján Svätého Mikuláša, biskupa (ľubovoľná spomienka)
7.12. Utorok
  18:00 online † Michal Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
8.12. Streda   18:00 online ZBP pre Simonu a rod. Šohajdovú Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie (prikázaná slávnosť)
9.12. Štvrtok
  18:00 online † Peter Svätého Jána Diega Cuauhtlatoatzina (ľubovoľná spomienka)
10.12. Piatok   18:00 online ZBP pre Zuzanu a Tomáša Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej (ľubovoľná spomienka)
11.12. Sobota     ZBP a obrátenie pre Annu a Janu Svätého Damaza I., pápeža (ľubovoľná spomienka)
         
12.12. Nedeľa
    † Ladislav, Peter, Marián

3. adventná nedeľa

  AK 9:00 online
Poďakovanie za 45 rokov manželstva Marty a Dušana a prosba o ZBP
      † Jozef
       
         

Opatrenia v našom kostole – zmeny od 22.11.:

Kostol bude naďalej otvorený na osobnú modlitbu v časoch:

– pondelok až piatok od 9:00 do 18:00,

– v nedeľu od 10:00 do 18:00

– v sobotu je kostol zatvorený z dôvodu upratovania a vysluhovania sviatostí (krsty, sobáše).

 

Sväté omše budeme vysielať online na našom youtube kanále:

– utorok až piatok o 18:00, v nedeľu o 9:00.

– všetky úmysly budú odslúžené tak, ako boli zapísané v knihe úmyslov.

 Sviatosť zmierenia a sv. prijímanie môžete prijať:

– pondelok až piatok v čase 17:00 – 17:45

– v nedeľu sviatosť oltárna v čase 10:00 – 12:00, 17:00 – 18:00.

 

Adventná zbierka pre núdznych

 

Naši katolícki biskupi na spoločnom rokovaní dňa 16.11. pripravili vyhlásenie na podporu očkovania. Zdôrazňujú v ňom kresťanskú starostlivosť o blížneho a opierajú sa aj o vyjadrenia sv. otca ako hlavy katolíckej Cirkvi. Celé znenie si môžete prečítať tu: biskupi vyzývajú na očkovanie. Video príhovor.

Vyberáme z web stránky Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska: Často kladené otázky ohľadom nového Covid-automatu, platného od 22. 11.

 

Adventné vence – požehnanie

Budúcu nedeľu (28.11.2021) budeme sláviť 1. adventnú nedeľu. K adventu patrí adventný veniec a mnohí z vás ho majú aj vo vašich rodinách. Môžete ich doniesť pred začiatkom každej sv. omše dopredu pred oltár, a všetky adventné vence budú počas sv. omše požehnané.

Vianočné perníky

Vo vstupe do kostola môžete nájsť napečené a vymaľované vianočné perníky, ktoré môžu byť milým darčekom pre vašich blízkych. Chceme sa veľmi pekne poďakovať našim pernikárkam, ktoré tu v kláštore strávili niekoľko hodín počas viacerých dní pri ich pečení, maľovaní a balení. Cena balička perníkov je 6€.

Kalendár na rok 2022

Vo vchode kostola nájdete náš kalendár na rok 2022. Na nasledujúci rok sme zmenili jeho dizajn a veríme, že bude pre vás prínosom pri organizovaní vášho času, oboznamovaní sa o našich aktivitáchpotešia aj krásne fotografie z udalostí v tomto roku. Cena je 6€.

Diár Miluj a rob čo chceš

Kto by ešte chcel náš diár na rok 2022 Miluj a rob čo chceš, môže ho stále nájsť v našom obchodíku pod schodmi na chór kostola. Jeho spoluautormi sme aj my augustiniáni a tak v ňom môžete nájsť rôzne zamyslenia, myšlienky a kázne jedného z najväčších mysliteľov a cirkevných otcov – sv. Augustína. Cena je 8€.

Utorkové omše s prednáškou z kurzu (aj online na našom youtube)

Niekoľko nasledujúcich týždňov budeme mať v utorok po svätej omši krátku modlitbu chvál, na ktorú vás pozývame a po nej bude nasledovať prednáška z nášho kurzu Umenie nového začiatku v dĺžke asi 20-25min. Všetci ste srdečne pozvaní vydať sa spolu s nami na cestu kráčania s Bohom, ktorý stále tvorí a oživuje svet a naše životy.

 

Náš otec arcibiskup Bernard Bober vydal dekrét, ktorý s platnosťou od 18.9.2021 oslobodzuje od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši s podmienkou, že sa veriaci pre prípadne obmedzenia pre vstup do kostola nebude môcť zúčastniť osobne na sv. omši.

Časť textu z dekrétu:

Vzhľadom na platné obmedzenia kvôli narastajúcemu počtu infikovaných koronavírusom v našich mestách a dedinách, pre zabránenie šíreniu pandèmie a pre náležitú ochranu zdravia jednotlivcov zvlášť tých, ktorí sú najzraniteľnejší, a tiež tých, ktorí sa starajú o chorých, pre všetkých veriacich nachádzajúcich sa na území Košickej arcidiecézy

udeľujem dišpenz od povinnosti zúčastniť sa sv. omše v nedeľu a prikázaný sviatok
pre veriacich vo farnostiach Košickej arcidiecézy pokiaľ sa nachádzajú
podľa platného COVID automatu v 1. až 3. stupni ohrozenia a účasť
na eucharistickom slávení nie je možná pre limitovaný počet veriacich na bohoslužbe.

Tento dišpenz sa vzťahuje na veriacich danej farnosti ako aj na tých, ktorí v nedeľu alebo vo sviatok sa tam zdržujú z dôvodu práce, návštevy príbuzných č i starostlivosti o rodinných príslušníkov.
Toto oslobodenie od účasti na nedeľnej sv. omši nijako neumenšuje povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň. Veľmi sa odporúča venovať primeraný č as modlitbe osobne alebo v rodine (porov. kán. 1248 § 2). Vysielanie sv. omše
online, v televízii alebo v rozhlase, poskytuje priestor pre vytvorenie aspoň duchovného eucharistického spoločenstva.

 

V našom obchodíku pod schodiskom na chór kostola si od budúcej nedele budete môcť nájsť knihu o sv. Jozefovi, ktorá vás môže sprevádzať Rokom sv. Jozefa. Názov knihy je Žiť ako svätý Jozef. Cena knihy bude 10€. Jedným z autorov knihy je aj náš spolubrat o. Juraj.

 

Náš youtube kanál so živým vysielaním tu v odkaze: aug.tv.

Náš facebook-ový kanál so živým vysielaním nájdete v tomto odkaze: augustiniáni naživo.

 

Úmysly na sv. omše z knihy úmyslov, odslúžime v dané dni ako to bolo plánované.

Ak chcete dať odslúžiť sv. omšu na nejaký úmysel, môžete si ho dať zapísať v sakristii kostola. V prípade, ak sa chcete pri tejto sv. omši zapojiť aktívne – čítaním prosieb alebo čítania, alebo ak chcete niesť obetné dary –, poznačte aj túto službu k úmyslu a v daný deň sa prihláste aspoň 10 min. pred sv. omšou v sakristii.

 

Naše kontakty:

Cez našu pevnú linku do kláštora: +421/55/6333654.

Alebo priamo konkrétne niektorého z nás na našich osobných číslach:

 Juraj Pigula o. Juraj Pigula OSA
0948 037 768
juraj.pigula@gmail.com
jozef_jurdak o. Jozef Jurdák OSA
0948 601 119
jozkoosa@hotmail.com
andrej o. Andrej Kovaľák OSA
0944 944 465
andrej.kovalak@gmail.com
o. Miroslav Zárik OSA
0944 007 698
miro.zarik@gmail.com

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Počas aktuálnych obmedzení pohybu osôb zabezpečíme upratanie kostola našimi augustiniánskymi silami 🙂 Ale po nás bude potrebné urobiť jedno veľké upratovanie 🙂

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc počas doterajších mesiacov, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola 🙂

bratia augustiniáni