OZNAMY 27.11.2022 :: 1. Adventná nedeľa

         
27.11. Nedeľa
MZ 7:30 Za farnosť

1. Adventná nedeľa

  JJ 9:00 Za dobrodincov nášho kostola a kláštora
  MZ 10:30
ZBP pre Milana s rod.
       
28.11. Pondelok        
29.11. Utorok AK 18:00 † Mária Bl. Fridricha z Regensburgu, OSA, rehoľníka (ľubovoľná spomienka)
30.11. Streda JJ 6:30
  Rorátna sv. omša
  AK 18:00 † Ondrej, Helena a rod. Sv. Ondreja, apoštola (sviatok)
1.12. Štvrtok MZ 18:00 ZBP pre Radka, Michala, Annamáriu a Renátu  
2.12. Piatok JJ 18:00 ZBP pre Antona, Annu, Jozefa  
3.12. Sobota       Sv. Františka Xaverského, kňaza (spomienka)
         
4.12. Nedeľa
  7:30
ZBP pre Romana s rod.

2. Adventná nedeľa

    9:00
ZBP pre Katarínu a Jána
    10:30 Za farnosť
       
         

 

Spovedaná služba

Spovedná služba máme v kostole od utorka do piatku v čase od 17:30 do 17:55. V piatok prvopiatkového týždňa spovedáme od 17:00 do 17:55. V prípade záujmu si môžete dohodnúť aj termín pre spoveď alebo duchovný rozhovor.

 

Rorátne sv. omše v advente – streda 6:30

Pozývame vás na ranné sväté omše – rorátne – ktoré slúžime tradične v adventnom období. U nás ich budeme slúžiť v stredu ráno o 6:30. Večernú sv. omšu o 18:00 budeme slúžiť taktiež.

 

Perníky na Vianoce

Chceme sa už teraz poďakovať všetkým naším pernikárkam, ktoré aj tohto roku piekli, zdobili a balili vianočné perníky, ktoré si budete môcť zakúpiť v kostole v nedele po sv. omšiach.

 

Kalendáre na rok 2023

Už tradične pripravujeme náš augustiniánsky kalendár, ktorý je v tlači, a čoskoro by mal prísť. Aj si budete môcť zakúpiť a podporiť aj týmto spôsobom naše aktivity a chod kostola a kláštora.

 

Detská miestnosť – maľovanie, poriadok, isté spoločné pravidlá…

Pred týždňom sme maľovali detskú miestnosť v kostole, ktorá slúži mamičkám s maličkými deťmi, ktoré by ešte mohli rušiť pokojný priebeh chodu sv. omší v kostole. Chceme vás pozvať k tomu, aby tí ktorí ju používajú ju udržiavali čistú, usporiadanú a pokiaľ je to možné, aby v nej počas nedeľnej sv. omše zostal len jeden z rodičov, keďže zvykne byť plne obsadená. Taktiež vám chceme pripomenúť, že jedlo a hračky by ste do kostola nosiť nemaliak sa jeden rodič snaží nenaučiť to svoje dieťa, ale ten druhý robí opak, nepomáhame si vzájomne vo výchove detí.

 

Adorácia na prvý piatok pre mladých

V piatok prvopiatkového týždňa budeme mávať po večernej sv. omši adoráciu, na ktorú pozývame zvlášť mladých a našich birmovancov.

 

Detské nedeľné sv. omše o 9:00

V nedele budeme mať v poradí druhú sv. omšu – o 9:00 – zameranú pre deti. Zvlášť pozývame na tieto omše nie len rodičov a deti z prípravy na 1. sv. prijímanie, ale aj ostatné rodiny s deťmi. Na týchto sv. omšiach bude totiž daný väčší priestor pre deti a mladé rodiny. Deti pozývame aj k spevu –  na omšiach sa bude hrať na gitare a iných nástrojoch, chlapcov k miništrovaniu. Aj my kňazi sa budeme snažiť prihovoriť viac deťom a rodičom.

Vás ostatných, ktorí prídete na tieto sv. omše prosíme o porozumenie a snahu prijať tieto omše ako investíciu našej viery do života viery budúcej generácie mladých.

 

Otváracie časy v kostole:

Kostol je otvorený na osobnú modlitbu v časoch:

– pondelok až piatok od 9:00 do 18:00,

– v nedeľu po tretej sv. omši do 18:00,

– v sobotu je kostol zatvorený z dôvodu upratovania a vysluhovania sviatostí (krsty, sobáše).

 

Online vysielanie – kde nás nájdete:

Náš youtube kanál so živým vysielaním tu v odkaze: aug.tv.

Náš facebook-ový kanál so živým vysielaním nájdete v tomto odkaze: augustiniáni naživo.

Začiatkom pôstneho obdobia sa nám podarilo zabezpečiť náš kostol kvalitným kamerovým systémom a zariadením na streamovanie videa na youtube aj vďaka ochote a pomoci mnohých z vás. Zvlášť sa chceme poďakovať Jozefovi Krajňákovi a Petrovi Bagimu za realizáciu projektu a montáž daných systémov v kostole. Veľká vďaka patrí aj novému spoločenstvu pri našom kostole Horiace srdce, ktoré finančnou čiastkou 1300 eur významne prispelo k realizácii zakúpením kamery a kabeláže.

 

Ustanovenie Rímskokatolíckej farnosti sv. Rity v Košiciach 1. mája 2022:

V nedeľu 1. mája na slávnostnej sv. omši o 10:30, ktorú celebroval otec arcibiskup J. E. Mons. Bernard Bober, bola zriadená nová Rímskokatolícká farnosť sv. Rity pri našom kostole sv. Rity.

Územie PanorámyZelenej stráne v Košiciach boli začlenené do tejto farnosti. Pre vyslúženie sviatostí krstu, sobáša a pohrebu nás kontaktujte na emaily farnostsvatarita@gmail.com resp. na farskom telefónnom čísle +421 948 257 086. Pre prijatie ďalších sviatostí (prvé sväté prijímanie, birmovanie) vás budeme včas informovať. 

V prípade, že chcete dať vyslúžiť niektorú zo sviatostí, postupujte podľa pokynov uvedených pre jednotlivé sviatosti (krst, sobáš, pohreb).

 

Opatrnosť pri vchádzaní a vychádzaní z parkoviska:

Tých z vás, ktorí k nám prichádzate autami prosíme o zvýšenie pozornosti pri vchádzaní do areálu kláštora na chodcov či obrubníky parkoviska. Pred bránou do areálu je začiatok cestičky-chodníka smerom k blízkemu odchodnému centrumôže ľahko dôjsť k stretu s chodcami či cyklistami pri vyššej rýchlosti áut v tomto úseku cestu. Taktiež prosíme rodičov malých detí, aby po sv. omšiach dohliadli na svoje deti, aby nevbehli pod autá, ktoré prichádzajú či odchádzajú z parkoviska. Ďakujeme za porozumenie.

 

Úmysly na sv. omše:

Ak chcete dať odslúžiť sv. omšu na nejaký úmysel, môžete si ho dať zapísať v sakristii kostola. V prípade, ak sa chcete pri tejto sv. omši zapojiť aktívne – čítaním prosieb alebo čítania, alebo ak chcete niesť obetné dary –, poznačte aj túto službu k úmyslu a v daný deň sa prihláste aspoň 10 min. pred sv. omšou v sakristii.

 

OZNAMY Z ARCIDIECÉZY:

I. Nové číslo spravodaja pre pastoráciu rodín Cirkev (v) rodine – rodina (v) Cirkvi

Vyšlo 2. číslo spravodaja pre pastoráciu rodín Cirkev (v) rodine – rodina (v) Cirkvi.

Zámerom je vytvoriť komunikačný nástroj ACR o aktivitách a príležitostiach v oblasti pastorácie rodín; určený je prioritne pre kňazov a spolupracovníkov v pastorácii rodín (lektori kurzov prípravy na manželstvo, vedúci rod. spoločenstiev,  a pod.) i tým, ktorým téma pastorácie rodín leží na srdci. 

Plánujeme ho vydávať 3 x do roka s doručením do farností.  Ak by ste mali záujem o vyšší odber vo farnostiach, kontaktujte ACR. 

Výrobné náklady na 1 číslo časopisu sú 1,70 eur. Príspevok je dobrovoľný, pomôže nám pokryť náklady. 

Téma tohto čísla Svätosť pre každého bola zvolená so zámerom napomôcť príprave na plánované X. Svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční budúci rok v júni s témou Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti.  Ďakujeme za Vaše otvorené srdce pre rodiny. Správca ACM: Martin Rečlo.

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach, Hlavná 89, 040 01 Košice www.rodinake.sk

 

Naše kontakty:

Cez našu pevnú linku do kláštora: +421/55/6333654.

Alebo priamo konkrétne niektorého z nás na našich osobných číslach:

 Juraj Pigula o. Juraj Pigula OSA, predstavený kláštora
0948 037 768
juraj.pigula@gmail.com
jozef_jurdak o. Jozef Jurdák OSA, ekonóm kláštora
0948 601 119
jozkoosa@hotmail.com
andrej o. Andrej Kovaľák OSA, farár
0944 944 465
andrej.kovalak@gmail.com
o. Miroslav Zárik, OSA, spovedná služba
0944 007 698
miro.zarik@gmail.com

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc počas doterajších mesiacov, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola 🙂

bratia augustiniáni