OZNAMY 25.7.2021 :: 17. nedeľa v Cezročnom období

         
25.7. Nedeľa
AK 7:30 † Margita, Alžbeta

17. nedeľa v Období cez rok

  MZ 9:00 ZBP pre Viliamka a Samka
  SP 10:30 ZBP pre Jaroslava s rod.
         
         
26.7. Pondelok     ZBP pre Martinku Svätých Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie (spomienka)
27.7. Utorok JP 18:30 ZBP pre Alenu s rod. Svätých Gorazda a spoločníkov (spomienka)
28.7. Streda JP 18:30 † Ján Blahoslavenej Lucie Bufalari z Amelie, panny, OSA (ľubovoľná spomienka)
29.7. Štvrtok JP 18:30 ZBP pre Štefana Svätej Marty (spomienka)
30.7. Piatok JP 18:30 † Anna Svätého Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi alebo Blahoslavenej Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice (ľubovoľná spomienka)
31.7. Sobota     † Štefan, Mária, Štefan Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza (spomienka)
         
1.8. Nedeľa
JP 7:30 ZBP pre Jána

18. nedeľa v Období cez rok

  JP 9:00 ZBP pre Jána
  AK 10:30 ZBP pre Paulínku, Eriku, Juraja
         

Spovedná služba máme v kostole od utorka do piatku v čase od 18:00 do 18:25. V prípade záujmu si môžete dohodnúť aj termín pre spoveď alebo duchovný rozhovor.

Kostol bude naďalej otvorený na osobnú modlitbu v časoch:

pondelok až piatok od 9:00 do 18:30,

v sobotu je kostol zatvorený z dôvodu upratovania a vysluhovania sviatostí (krsty, sobáše).

Spovedná služba bude v kostole od utorka do piatka v čase od 18:00 do 18:25.

V našom obchodíku pod schodiskom na chór kostola si od budúcej nedele budete môcť nájsť knihu o sv. Jozefovi, ktorá vás môže sprevádzať Rokom sv. Jozefa. Názov knihy je Žiť ako svätý Jozef. Cena knihy bude 10€. Jedným z autorov knihy je aj náš spolubrat o. Juraj.

Náš youtube kanál so živým vysielaním tu v odkaze: aug.tv.

Náš facebook-ový kanál so živým vysielaním nájdete v tomto odkaze: augustiniáni naživo.

Úmysly na sv. omše z knihy úmyslov, odslúžime v dané dni ako to bolo plánované.

Ak chcete dať odslúžiť sv. omšu na nejaký úmysel, môžete si ho dať zapísať v sakristii kostola. V prípade, ak sa chcete pri tejto sv. omši zapojiť aktívne – čítaním prosieb alebo čítania, alebo ak chcete niesť obetné dary –, poznačte aj túto službu k úmyslu a v daný deň sa prihláste aspoň 10 min. pred sv. omšou v sakristii.

 

…myšlienka na týždeň od sv. Augustína…

«Veľký si, Pane, a veľmi chvályhodný; veľká je tvoja moc a múdrosť tvoja nekonečná. Teba chce chváliť človek, čiastočka tvojho stvorenstva.»

 

Oznamy z arcidiecézy:

1. Konferencia biskupov Slovenska

na svojom plenárnom zasadnutí (15.-16.02.2021, on-line) vydala: Spoločné povzbudenie veriacim pred začiatkom Pôstu; List KBS premiérovi a členom vlády; Vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva. Všetky tri dokumenty sú zverejnené na web stránke: kbs.sk. Spoločné povzbudenie od biskupov Slovenska v rámci svojich možností sprostredkujte veriacim vo farnosti (strémované sv. omše, web stránka či bulletin farnosti).

2. Modlitby za obete pandémie

Rada európskych biskupských konferencii (CCEE) pozýva veriacich, aby sa od Popolcovej stredy počas celého pôstu modlili za obete pandémie. Chce to byť vyjadrením solidarity na európskom kontinente a vyjadrenie blízkosti obetiam a ich rodinám, chorým a zdravotníckym pracovníkom, dobrovoľníkom a všetkým, ktorí sú v tejto chvíli zapojení do boja proti ochoreniu Covid-19. KBS bude osobitne zapojená do tejto iniciatívy zvlášť 25. februára 2021. J.E. Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita, bude sláviť svätú omšu, ktorá bude vysielaná v Televízii LUX o 7:00.

3. Podeľme sa!

Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje zbierku Podeľme sa!, ktorej cieľom  je pomôcť blížnym v  krízových životných situáciách a tiež prispieť k formovaniu povedomia ľudí k solidarite a vzájomnej pomoci. Nejde o to, len dávať almužnu, ale podeliť sa s tým, čo si odopriem. Finančný výťažok bude použitý na prístrešie pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi s cieľom ochrániť každý počatý ľudský život. Ide o projekt Oázy – Nádej pre nový život v Bernátovciach. Zbierka potrvá od 17.2.2021 do 31.5. 2021. Finančne možno prispieť priamo na účet: IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642.

4. Bioetika pre mladých: https://milujemzivot.sk/

Naše kontakty:

Cez našu pevnú linku do kláštora: +421/55/6333654.

Alebo priamo konkrétne niektorého z nás na našich osobných číslach:

 Juraj Pigula o. Juraj Pigula OSA
0948 037 768
juraj.pigula@gmail.com
jozef_jurdak o. Jozef Jurdák OSA
0948 601 119
jozkoosa@hotmail.com
andrej o. Andrej Kovaľák OSA
0944 944 465
andrej.kovalak@gmail.com
o. Miroslav Zárik OSA
0944 007 698
miro.zarik@gmail.com

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Počas aktuálnych obmedzení pohybu osôb zabezpečíme upratanie kostola našimi augustiniánskymi silami 🙂 Ale po nás bude potrebné urobiť jedno veľké upratovanie 🙂

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc počas doterajších mesiacov, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola 🙂

bratia augustiniáni