OZNAMY 7.8.2022 :: 19. nedeľa v Cezročnom období

         
7.7. Nedeľa
JJ 7:30 Za farnosť

19. nedeľa v Cezročnom období

  AK 9:00 ZBP pre rod. Hockickovú
  JJ 10:30
ZBP pre Viliama, Martina, Kláru, Evu
       
         
8.8. Pondelok     ZBP pre Petra a mamu Martu Sv. Dominika, kňaza (spomienka)
9.8. Utorok JJ 18:30
† Imrich, Alžbeta a ich rodičia Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy (sviatok)
10.8. Streda MZ 18:30 ZBP pre kňaza Petra Vavrinca, diakona a mučeníka (sviatok)
11.8. Štvrtok JP 18:30 ZBP pre kňaza Lukáša Sv. Kláry, panny (spomienka)
12.8. Piatok AK 18:30 ZBP pre Irenu Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky (ľubovoľná spomienka)
13.8. Sobota     † Mária Sv. Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)
         
14.8. Nedeľa
AK 7:30
ZBP pre Oľgu (70 rokov života)

20. nedeľa v Cezročnom období

  MZ 9:00
Za farnosť
  AK 10:30 ZBP pre Matúša a Zuzanu (20 rokov manželstva)
       
15.8. Pondelok MZ 9:00 ZBP pre Petríka PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie
  AK 18:30 † Anna

 

Kostol v prednej časti zatvorený od 8.8. do 12.8.

V termíne od pondelka 8.8. do piatku 12.8. bude náš kostol v prednej časti zatvorený z dôvodu údržby podlahy. Sväté omše budú v tomto týždni v zadnej kaplnke kostola. Vojsť do zadnej časti budete môcť cez bočný vchod.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Prihlasovanie na prípravu na sviatosť birmovania a 1. sv. prijímania

Od budúceho školského roka by sme radi ponúkli aj prípravu na sviatosti birmovania a prvého svätého prijímania. Na našej webovej stránke budete môcť prihlásiť vaše deti na prípravu, a následne prijatie sviatostí by bolo pravdepodobne po Veľkej noci na budúci rok. Bude to aj pre nás nová výzva a skúsenosť a veríme, že sa prihlási dostatok detí a mladých tak, aby sme mohli vytvoriť skupinky pre samotnú prípravu k sviatostiam. Viac informácií ohľadne počtu prihlásených a programu stretnutí prípravy vám dáme koncom augusta, keď sa uzavrie prihlasovanie.

Formulár na prihlasovanie sa na sviatosť birmovania nájdete tu.

Formulár na prihlasovanie sa na sviatosť 1. sv. prijímania nájdete tu.

 

Letný tábor Kamarát 2022 – poďakovanie animátorom

V piatok sme ukončili náš tábor pre chlapcov Kamarát a veríme, že deti si odniesli krásne zážitky umocnené bojovnosťou, kamarátstvom, súťažami, ale aj modlitbou a tematickými sv. omšami. Chceme sa poďakovať hlavne našim animátorom (Tomáš, Fero, Sveťo, Sebastián, Tomáš, Dominik), ktorí nám pomohli s prípravou a celým priebehom tábora, a darovali svoj čas z letných prázdnin (poniektorí si vzali aj voľno z brigády či práce). Tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky.

 

Spovedná služba:

Spovedná služba máme v kostole od utorka do piatku v čase od 18:00 do 18:25. V prípade záujmu si môžete dohodnúť aj iný termín pre spoveď alebo duchovný rozhovor. V nedeľu nespovedáme.

 

2% z dane:

Aj tento rok vás chceme poprosiť o darovanie 2% z dane pre našu rehoľu. Peniaze, ktoré takto získame použijeme pri príprave našich aktivít počas roka. Formulár nájdete na našej webovej stránke www.aug.sk alebo si ho môžete vziať zo sakristie. Ďakujeme.

 

Spovedná služba a otváracie časy v kostole:

Spovedná služba máme v kostole od utorka do piatku v čase od 17:30 do 17:55. V prípade záujmu si môžete dohodnúť aj termín pre spoveď alebo duchovný rozhovor.

Kostol bude naďalej otvorený na osobnú modlitbu v časoch:

– pondelok až piatok od 9:00 do 18:00,

– v nedeľu od 13:00 do 18:00,

– v sobotu je kostol zatvorený z dôvodu upratovania a vysluhovania sviatostí (krsty, sobáše).

 

Online vysielanie – kde nás nájdete:

Náš youtube kanál so živým vysielaním tu v odkaze: aug.tv.

Náš facebook-ový kanál so živým vysielaním nájdete v tomto odkaze: augustiniáni naživo.

Začiatkom pôstneho obdobia sa nám podarilo zabezpečiť náš kostol kvalitným kamerovým systémom a zariadením na streamovanie videa na youtube aj vďaka ochote a pomoci mnohých z vás. Zvlášť sa chceme poďakovať Jozefovi Krajňákovi a Petrovi Bagimu za realizáciu projektu a montáž daných systémov v kostole. Veľká vďaka patrí aj novému spoločenstvu pri našom kostole Horiace srdce, ktoré finančnou čiastkou 1300 eur významne prispelo k realizácii zakúpením kamery a kabeláže.

 

Ustanovenie Rímskokatolíckej farnosti sv. Rity v Košiciach 1. mája 2022:

V nedeľu 1. mája na slávnostnej sv. omši o 10:30, ktorú celebroval otec arcibiskup J. E. Mons. Bernard Bober, bola zriadená nová Rímskokatolícká farnosť sv. Rity pri našom kostole sv. Rity.

Územie PanorámyZelenej stráne v Košiciach boli začlenené do tejto farnosti. Pre vyslúženie sviatostí krstu, sobáša a pohrebu nás kontaktujte na emaily farnostsvatarita@gmail.com resp. na farskom telefónnom čísle +421 948 257 086. Pre prijatie ďalších sviatostí (prvé sväté prijímanie, birmovanie) vás budeme včas informovať. 

V prípade, že chcete dať vyslúžiť niektorú zo sviatostí, postupujte podľa pokynov uvedených pre jednotlivé sviatosti (krst, sobáš, pohreb).

 

Opatrnosť pri vchádzaní a vychádzaní z parkoviska:

Tých z vás, ktorí k nám prichádzate autami prosíme o zvýšenie pozornosti pri vchádzaní do areálu kláštora na chodcov či obrubníky parkoviska. Pred bránou do areálu je začiatok cestičky-chodníka smerom k blízkemu odchodnému centrumôže ľahko dôjsť k stretu s chodcami či cyklistami pri vyššej rýchlosti áut v tomto úseku cestu. Taktiež prosíme rodičov malých detí, aby po sv. omšiach dohliadli na svoje deti, aby nevbehli pod autá, ktoré prichádzajú či odchádzajú z parkoviska. Ďakujeme za porozumenie.

 

Úmysly na sv. omše:

Ak chcete dať odslúžiť sv. omšu na nejaký úmysel, môžete si ho dať zapísať v sakristii kostola. V prípade, ak sa chcete pri tejto sv. omši zapojiť aktívne – čítaním prosieb alebo čítania, alebo ak chcete niesť obetné dary –, poznačte aj túto službu k úmyslu a v daný deň sa prihláste aspoň 10 min. pred sv. omšou v sakristii.

 

OZNAMY Z ARCIDIECÉZY:

I. Nové číslo spravodaja pre pastoráciu rodín Cirkev (v) rodine – rodina (v) Cirkvi

Vyšlo 2. číslo spravodaja pre pastoráciu rodín Cirkev (v) rodine – rodina (v) Cirkvi.

Zámerom je vytvoriť komunikačný nástroj ACR o aktivitách a príležitostiach v oblasti pastorácie rodín; určený je prioritne pre kňazov a spolupracovníkov v pastorácii rodín (lektori kurzov prípravy na manželstvo, vedúci rod. spoločenstiev,  a pod.) i tým, ktorým téma pastorácie rodín leží na srdci. 

Plánujeme ho vydávať 3 x do roka s doručením do farností.  Ak by ste mali záujem o vyšší odber vo farnostiach, kontaktujte ACR. 

Výrobné náklady na 1 číslo časopisu sú 1,70 eur. Príspevok je dobrovoľný, pomôže nám pokryť náklady. 

Téma tohto čísla Svätosť pre každého bola zvolená so zámerom napomôcť príprave na plánované X. Svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční budúci rok v júni s témou Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti.  Ďakujeme za Vaše otvorené srdce pre rodiny. Správca ACM: Martin Rečlo.

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach, Hlavná 89, 040 01 Košice www.rodinake.sk

 

Naše kontakty:

Cez našu pevnú linku do kláštora: +421/55/6333654.

Alebo priamo konkrétne niektorého z nás na našich osobných číslach:

 Juraj Pigula o. Juraj Pigula OSA, predstavený kláštora
0948 037 768
juraj.pigula@gmail.com
jozef_jurdak o. Jozef Jurdák OSA
0948 601 119
jozkoosa@hotmail.com
andrej o. Andrej Kovaľák OSA
0944 944 465
andrej.kovalak@gmail.com
o. Miroslav Zárik OSA
0944 007 698
miro.zarik@gmail.com

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc počas doterajších mesiacov, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola 🙂

bratia augustiniáni