OZNAMY 17.9.2023 :: 24. nedeľa v Cezročnom období

         
17.9. Nedeľa
MZ 7:30 Za farnosť

24. nedeľa v Cezročnom období

  AK 9:00 ZBP pre Milku (80 rokov)
  AK 10:30
ZBP Erika s rod.
         
18.9. Pondelok     ZBP a naplnenie Božej vôle pre Veroniku  
19.9. Utorok JJ 18:30
ZBP pre Ľudmilu Sv. Ezechiela Morena, OSA, biskupa (spomienka)
20.9. Streda AK 18:30
† z rod. Laukaničovej Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov (spomienka)
21.9. Štvrtok JJ 18:30 DDS a ochrana Matky Božej pre Máriu Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu (sviatok)
22.9. Piatok MZ 18:30
† Ondrej a Mária  
23.9. Sobota     ZBP pre Miroslava Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza (spomienka)
         
24.9. Nedeľa
MZ 7:30
† Anna a Terézia

25. nedeľa v Cezročnom období

  AK 9:00
Za farnosť
  AK 10:30 ZBP pre Dušana s rod.
         
         

V tabuľke sú uvedené časy sv. omší v našom kostole. V riadku, kde je napísaný úmysel sv. omše, ale nie je tam uvedený čas (obyčajne pondelok a sobota), sa daná sv. omša slúži v našej kláštornej kaplnke, ako komunitná sv. omša.

Spovedanie

Spovedná služba máme v kostole od utorka do piatku v čase od 18:00 do 18:25. V prípade záujmu si môžete dohodnúť aj iný termín pre spoveď alebo duchovný rozhovor.

Pripomíname, že piatkové adorácie po sv. omšiach v letnom čase dovoleniek (júl-august) nebudú.

 

Sviatosti 1. sv. prijímania a birmovania – prihlasovanie

Ešte raz vám dávame do pozornosti možnosť prihlásiť vaše deti na prípravu pre prijatie sviatostí 1. sv. prijímania a birmovania. Na konci tohto týždňa ukončíme prihlasovanie a budeme kontaktovať rodičov na naše prvé organizačné stretnutie, ktoré bude koncom mesiaca september. Tí, ktorí sa už prihlásili skôr stačí keď počkajú na pozvanie na stretnutie. Prihlasovací formulár a podmienky pre prihlásených nájdete tu.

 

Upratovanie kostola – vytvorenie nových skupiniek

Drahí bratia a sestry, chceme sa čo najsrdečnejšie poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú pri upratovaní kostola v jednotlivých skupinkách v sobotu ráno už niekoľko mesiacov a aj rokov.

Zároveň by sme chceli nanovo vytvoriť tieto skupiny a pozvať aj ďalších z vás, ktorí by ste radi pomáhali pri upratovaní kostola v skupinkách v sobotu doobedu.

Tých z vás, ktorí majú záujem naďalej pokračovať v tejto službe, ale aj nových dobrovoľníkov prosíme, aby ste sa nahlásili na upratovanie v sakristii kostola. Ďakujeme.

 

Ponechané a nájdené veci v našom kostole

Z času na čas sa nám stane, že v kostole nájdeme nejaké zabudnuté časti oblečenia či iné veci. Tieto si môžete vyzdvihnúť v dňoch keď máme sv. omše a to pred alebo po sv. omši. Ponecháme ich v sakristii do konca daného mesiaca, v ktorom sa našli. Na konci mesiaca ich upraceme, aby sme s nimi nemali ďalšie starosti.

 

Detská miestnosť – udržiavajme poriadok a majmä isté spoločné pravidlá…

Detská miestnosť v kostole slúži mamičkám s maličkými deťmi, ktoré by ešte mohli rušiť pokojný priebeh chodu sv. omší v kostole. Chceme vás pozvať k tomu, aby tí ktorí ju používajú ju udržiavali čistú, usporiadanú a pokiaľ je to možné, aby v nej počas nedeľnej sv. omše zostal len jeden z rodičov, keďže zvykne byť plne obsadená. Taktiež vám chceme pripomenúť, že jedlo a hračky by ste do kostola nosiť nemaliak sa jeden rodič snaží nenaučiť isté veci svoje dieťa, ale ten druhý robí opak, nepomáhame si vzájomne vo výchove detí.

 

Adorácie v piatok po sv. omši – od začiatku šk. roka obnovené

Piatokové adorácie po večernej sv. omši budeme mať opäť po večernej sv. omši v piatok.

 

Detské nedeľné sv. omše o 9:00 – počas letných prázdnin nebudú

V nedele budeme mať v poradí druhú sv. omšu – o 9:00 – zameranú pre deti. Zvlášť pozývame na tieto omše nie len rodičov a deti z prípravy na 1. sv. prijímanie, ale aj ostatné rodiny s deťmi. Na týchto sv. omšiach bude totiž daný väčší priestor pre deti a mladé rodiny. Deti pozývame aj k spevu –  na omšiach sa bude hrať na gitare a iných nástrojoch, chlapcov k miništrovaniu. Aj my kňazi sa budeme snažiť prihovoriť viac deťom a rodičom.

Vás ostatných, ktorí prídete na tieto sv. omše prosíme o porozumenie a snahu prijať tieto omše ako investíciu našej viery do života viery budúcej generácie mladých.

 

Otváracie časy v kostole:

Kostol je otvorený na osobnú modlitbu v časoch:

– pondelok až piatok od 9:00 do 18:00,

– v nedeľu po tretej sv. omši do 18:00 (v isté nedele môžete nájsť v našom kostole rôzne skupiny, ktoré sem chodia v poobedňajších časoch na rôzne stretnutia a aktivity),

– v sobotu je kostol zatvorený z dôvodu upratovania a vysluhovania sviatostí (krsty, sobáše).

 

Online vysielanie – kde nás nájdete:

Náš youtube kanál so živým vysielaním tu v odkaze: aug.tv.

Náš facebook-ový kanál so živým vysielaním nájdete v tomto odkaze: augustiniáni naživo.

Začiatkom pôstneho obdobia sa nám podarilo zabezpečiť náš kostol kvalitným kamerovým systémom a zariadením na streamovanie videa na youtube aj vďaka ochote a pomoci mnohých z vás. Zvlášť sa chceme poďakovať Jozefovi Krajňákovi a Petrovi Bagimu za realizáciu projektu a montáž daných systémov v kostole. Veľká vďaka patrí aj novému spoločenstvu pri našom kostole Horiace srdce, ktoré finančnou čiastkou 1300 eur významne prispelo k realizácii zakúpením kamery a kabeláže.

 

Ustanovenie Rímskokatolíckej farnosti sv. Rity v Košiciach 1. mája 2022:

V nedeľu 1. mája na slávnostnej sv. omši o 10:30, ktorú celebroval otec arcibiskup J. E. Mons. Bernard Bober, bola zriadená nová Rímskokatolícká farnosť sv. Rity pri našom kostole sv. Rity.

Územie PanorámyZelenej stráne v Košiciach boli začlenené do tejto farnosti. Pre vyslúženie sviatostí krstu, sobáša a pohrebu nás kontaktujte na emaily farnostsvatarita@gmail.com resp. na farskom telefónnom čísle +421 948 257 086. Pre prijatie ďalších sviatostí (prvé sväté prijímanie, birmovanie) vás budeme včas informovať. 

V prípade, že chcete dať vyslúžiť niektorú zo sviatostí, postupujte podľa pokynov uvedených pre jednotlivé sviatosti (krst, sobáš, pohreb).

 

Opatrnosť pri vchádzaní a vychádzaní z parkoviska:

Tých z vás, ktorí k nám prichádzate autami prosíme o zvýšenie pozornosti pri vchádzaní do areálu kláštora na chodcov či obrubníky parkoviska. Pred bránou do areálu je začiatok cestičky-chodníka smerom k blízkemu odchodnému centrumôže ľahko dôjsť k stretu s chodcami či cyklistami pri vyššej rýchlosti áut v tomto úseku cestu. Taktiež prosíme rodičov malých detí, aby po sv. omšiach dohliadli na svoje deti, aby nevbehli pod autá, ktoré prichádzajú či odchádzajú z parkoviska. Ďakujeme za porozumenie.

 

Úmysly na sv. omše:

Ak chcete dať odslúžiť sv. omšu na nejaký úmysel, môžete si ho dať zapísať v sakristii kostola. V prípade, ak sa chcete pri tejto sv. omši zapojiť aktívne – čítaním prosieb alebo čítania, alebo ak chcete niesť obetné dary –, poznačte aj túto službu k úmyslu a v daný deň sa prihláste aspoň 10 min. pred sv. omšou v sakristii.

 

OZNAMY Z ARCIDIECÉZY:

I. Nové číslo spravodaja pre pastoráciu rodín Cirkev (v) rodine – rodina (v) Cirkvi

Vyšlo 2. číslo spravodaja pre pastoráciu rodín Cirkev (v) rodine – rodina (v) Cirkvi.

Zámerom je vytvoriť komunikačný nástroj ACR o aktivitách a príležitostiach v oblasti pastorácie rodín; určený je prioritne pre kňazov a spolupracovníkov v pastorácii rodín (lektori kurzov prípravy na manželstvo, vedúci rod. spoločenstiev,  a pod.) i tým, ktorým téma pastorácie rodín leží na srdci. 

Plánujeme ho vydávať 3 x do roka s doručením do farností.  Ak by ste mali záujem o vyšší odber vo farnostiach, kontaktujte ACR. 

Výrobné náklady na 1 číslo časopisu sú 1,70 eur. Príspevok je dobrovoľný, pomôže nám pokryť náklady. 

Téma tohto čísla Svätosť pre každého bola zvolená so zámerom napomôcť príprave na plánované X. Svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční budúci rok v júni s témou Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti.  Ďakujeme za Vaše otvorené srdce pre rodiny. Správca ACM: Martin Rečlo.

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach, Hlavná 89, 040 01 Košice www.rodinake.sk

 

Naše kontakty:

Cez našu pevnú linku do kláštora: +421/55/6333654.

Alebo priamo konkrétne niektorého z nás na našich osobných číslach:

   
jozef_jurdak o. Jozef Jurdák OSA, ekonóm kláštora
0948 601 119
jozkoosa@hotmail.com
andrej o. Andrej Kovaľák OSA, farár
0944 944 465
andrej.kovalak@gmail.com
o. Miroslav Zárik, OSA, spovedná služba
0944 007 698
miro.zarik@gmail.com

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc počas doterajších mesiacov, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola 🙂

bratia augustiniáni