OZNAMY 22.5.2022 :: Odpustová slávnosť sv. Rity

         
22.5. Nedeľa
AK 7:30 Za farnosť

Odpustová slávnosť sv. Rity

  JJ 9:00 Za dobrodincov kostola sv. Rity
  Hosť 10:30
Za ctiteľov sv. Rity
  JP 15:30 ZBP pre Radka, Michala a Annamáriu
  MZ 18:00 ZBP pre Jaroslava  
23.5. Pondelok     † Helena  
24.5. Utorok   18:30
ZBP pre Beátu a jej rodinu  
25.5. Streda   18:30 † Lýdia Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi alebo sv. Gregora VII., pápeža (ľub. spomienka)
26.5. Štvrtok   9:00   PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nanebovstúpenie Pána (slávnosť)
    18:30 † Lýdia, Františka, Mária  
27.5. Piatok   18:30 † Ľubomír Sv. Augustína z Canterbury, biskupa (ľub. spomienka)
    19:05 Adorácia  
28.5. Sobota      † Pavol  
29.5. Nedeľa
  7:30
ZBP pre Tomáša a Michaelu

7. veľkonočná nedeľa

    9:00
ZBP pre rod. Ruščákovú
    10:30 Za farnosť
       
         

Odpustová slávnosť sv. Rity – ďakujeme za pomoc s prípravou

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali pripraviť dnešnú slávnosť od výzdoby v kostole, prípravy ruží a sviec sv. Rity, obchodíku, parkoviska, úpravy nádvoria kláštora… až po samotný guláš. Úprimné Pán Boh zaplať.

 

Tábor pre chlapcov Kamarát 2022

Aj tento rok pripravujeme Tábor pre chlapcov (od 10 do 13 rokov) Kamarát, ktorý sa bude konať v termíne 25.7. – 29.7. v rekreačnej oblasti Sigord pri Prešove. V cene tábora 100 eur je strava, ubytovanie, kúpanie a chceli by sme navštíviť aj opálové bane. Viac info a prihlasovanie už čoskoro na našej webovej stránke.

 

Púť Prešov – Gaboltov 2022 pre mladých

Taktiež pripravujeme aj našu tradičnú pešiu Púť pre mladých do Gaboltova. Opäť po 2 rokoch to bude putovanie od pondelka 11.7. do nedele 17.7. naplnené priateľstvom, radosťou, zdieľaním sa a duchovným programom pre nás aj domácich po dedinách, ktorými budeme prechádzať. Tešíme sa na vás. Info už čoskoro taktiež na našom webe.

 

Spovedná služba:

Spovedná služba máme v kostole od utorka do piatku v čase od 18:00 do 18:25. V prípade záujmu si môžete dohodnúť aj iný termín pre spoveď alebo duchovný rozhovor. V nedeľu nespovedáme.

 

Pozvanie pre jubilujúcich manželov od otca arcibiskupa:

Na deň rodiny 26. júna o 15.00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum – 25. výročie manželstva a stretnúť sa s otcom arcibiskupom. Kto by sa chcel tohto stretnutia zúčastniť, nech sa ohlási v sakristii kostola a nechá potrebné údaje (meno manželov a dátum sobáša) najneskôr do 29. mája.

 

Piatkové adorácie:

Pripomíname vám naše piatkové adorácie po večernej sv. omši.

 

2% z dane:

Aj tento rok vás chceme poprosiť o darovanie 2% z dane pre našu rehoľu. Peniaze, ktoré takto získame použijeme pri príprave našich aktivít počas roka. Formulár nájdete na našej webovej stránke www.aug.sk alebo si ho môžete vziať zo sakristie. Ďakujeme.

 

Spovedná služba a otváracie časy v kostole:

Spovedná služba máme v kostole od utorka do piatku v čase od 17:30 do 17:55. V prípade záujmu si môžete dohodnúť aj termín pre spoveď alebo duchovný rozhovor.

Kostol bude naďalej otvorený na osobnú modlitbu v časoch:

– pondelok až piatok od 9:00 do 18:00,

– v nedeľu od 13:00 do 18:00,

– v sobotu je kostol zatvorený z dôvodu upratovania a vysluhovania sviatostí (krsty, sobáše).

 

Online vysielanie – kde nás nájdete:

Náš youtube kanál so živým vysielaním tu v odkaze: aug.tv.

Náš facebook-ový kanál so živým vysielaním nájdete v tomto odkaze: augustiniáni naživo.

Začiatkom pôstneho obdobia sa nám podarilo zabezpečiť náš kostol kvalitným kamerovým systémom a zariadením na streamovanie videa na youtube aj vďaka ochote a pomoci mnohých z vás. Zvlášť sa chceme poďakovať Jozefovi Krajňákovi a Petrovi Bagimu za realizáciu projektu a montáž daných systémov v kostole. Veľká vďaka patrí aj novému spoločenstvu pri našom kostole Horiace srdce, ktoré finančnou čiastkou 1300 eur významne prispelo k realizácii zakúpením kamery a kabeláže.

 

Ustanovenie Rímskokatolíckej farnosti sv. Rity v Košiciach 1. mája 2022:

V nedeľu 1. mája na slávnostnej sv. omši o 10:30, ktorú celebroval otec arcibiskup J. E. Mons. Bernard Bober, bola zriadená nová Rímskokatolícká farnosť sv. Rity pri našom kostole sv. Rity.

Územie PanorámyZelenej stráne v Košiciach boli začlenené do tejto farnosti. Pre vyslúženie sviatostí krstu, sobáša a pohrebu nás kontaktujte na emaily farnostsvatarita@gmail.com resp. na farskom telefónnom čísle +421 948 257 086. Pre prijatie ďalších sviatostí (prvé sväté prijímanie, birmovanie) vás budeme včas informovať. 

V prípade, že chcete dať vyslúžiť niektorú zo sviatostí, postupujte podľa pokynov uvedených pre jednotlivé sviatosti (krst, sobáš, pohreb).

 

Opatrnosť pri vchádzaní a vychádzaní z parkoviska:

Tých z vás, ktorí k nám prichádzate autami prosíme o zvýšenie pozornosti pri vchádzaní do areálu kláštora na chodcov či obrubníky parkoviska. Pred bránou do areálu je začiatok cestičky-chodníka smerom k blízkemu odchodnému centrumôže ľahko dôjsť k stretu s chodcami či cyklistami pri vyššej rýchlosti áut v tomto úseku cestu. Taktiež prosíme rodičov malých detí, aby po sv. omšiach dohliadli na svoje deti, aby nevbehli pod autá, ktoré prichádzajú či odchádzajú z parkoviska. Ďakujeme za porozumenie.

 

Úmysly na sv. omše:

Ak chcete dať odslúžiť sv. omšu na nejaký úmysel, môžete si ho dať zapísať v sakristii kostola. V prípade, ak sa chcete pri tejto sv. omši zapojiť aktívne – čítaním prosieb alebo čítania, alebo ak chcete niesť obetné dary –, poznačte aj túto službu k úmyslu a v daný deň sa prihláste aspoň 10 min. pred sv. omšou v sakristii.

 

OZNAMY Z ARCIDIECÉZY:

I. Informácie o Svetovom stretnutí rodín:

Rok rodiny Amoris laetitia, vyvrcholí budúci rok od 22. – 26. júna (2022) v Ríme X. svetovým stretnutím rodín. Prvé takéto stretnutie inicioval svätý Ján Pavol II. v roku 1994, ktorý OSN vyhlásila za Rok rodiny.

Pápež chce týmito stretnutiami ukázať svoju starostlivosť o rodiny celého sveta a podporiť ich rast v láske a rodinných čnostiach. Myšlienkou najbližšieho svetového stretnutia rodín je téma: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“.

Pápež František chce v tomto roku urobiť stretnutie dostupným pre každú rodinu, preto okrem programu, ktorý bude prebiehať v Ríme pre delegátov z celého sveta, v jednotlivých diecézach sa biskupi stretnú s rodinami a spolu budú sláviť Eucharistiu. V našej arcidiecéze to bude v nedeľu 26. júna 2022 v Košiciach. Na toto slávenie sa môžeme spoločne pripraviť siedmymi katechézami, ktoré ponúkla Rímska diecéza. Je možné ich študovať doma v rodine, v rámci farského či iného spoločenstva. Tlačená verzia katechéz je dostupná cez naše Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach. Elektronickú verziu spolu s ďalšími informáciami môžete nájsť aj na stránke www.svetovestretnutierodin.sk. Pozývame kňazov a aktívnych manželov, aby spoločne hľadali tvorivé formy pre zdieľanie spoločenstiev rodín žijúcich vo farnosti aj prostredníctvom týchto katechéz. Aj v čase pandémie môžu byť novým impulzom pre obnovu života farnosti.

II. Nové číslo spravodaja pre pastoráciu rodín Cirkev (v) rodine – rodina (v) Cirkvi

Vyšlo 2. číslo spravodaja pre pastoráciu rodín Cirkev (v) rodine – rodina (v) Cirkvi.

Zámerom je vytvoriť komunikačný nástroj ACR o aktivitách a príležitostiach v oblasti pastorácie rodín; určený je prioritne pre kňazov a spolupracovníkov v pastorácii rodín (lektori kurzov prípravy na manželstvo, vedúci rod. spoločenstiev,  a pod.) i tým, ktorým téma pastorácie rodín leží na srdci. 

Plánujeme ho vydávať 3 x do roka s doručením do farností.  Ak by ste mali záujem o vyšší odber vo farnostiach, kontaktujte ACR. 

Výrobné náklady na 1 číslo časopisu sú 1,70 eur. Príspevok je dobrovoľný, pomôže nám pokryť náklady. 

Téma tohto čísla Svätosť pre každého bola zvolená so zámerom napomôcť príprave na plánované X. Svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční budúci rok v júni s témou Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti.  Ďakujeme za Vaše otvorené srdce pre rodiny. Správca ACM: Martin Rečlo.

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach, Hlavná 89, 040 01 Košice www.rodinake.sk

 

Naše kontakty:

Cez našu pevnú linku do kláštora: +421/55/6333654.

Alebo priamo konkrétne niektorého z nás na našich osobných číslach:

 Juraj Pigula o. Juraj Pigula OSA, predstavený kláštora
0948 037 768
juraj.pigula@gmail.com
jozef_jurdak o. Jozef Jurdák OSA
0948 601 119
jozkoosa@hotmail.com
andrej o. Andrej Kovaľák OSA
0944 944 465
andrej.kovalak@gmail.com
o. Miroslav Zárik OSA
0944 007 698
miro.zarik@gmail.com

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc počas doterajších mesiacov, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola 🙂

bratia augustiniáni