OZNAMY 18.4.2021 :: 3. Veľkonočná nedeľa

18.4. Nedeľa ZBP pre Romana (40 rokov)

3. Veľkonočná nedeľa

 


JP 10:30 online † Peter a Anna
ZBP, pomoc a silu pre zdravotníkov v boji s koronavírusom
19.4. Pondelok † Ján
ZBP pre Žofiu
20.4. Utorok
AK 18:00 † Jozef Blahoslaveného Šimona z Todi (It.), kňaza OSA (ľubovoľná spomienka)
21.4. Streda JJ 18:00 † Jozef, Anna, Ján Svätého Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
22.4. Štvrtok Hosť 18:00 online † Mária, Michal 11. Štvrtok sv. Rity
Hosť: bratia karmelit8ni
23.4. Piatok JP 18:00 ZBP pre Kristína, Václava, Jaroslava Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka (spomienka)
24.4. Sobota Za nové povolania do našej rehole Obrátenie sv. Augustína (sviatok)
25.4. Nedeľa
Peter Juhás 8:30 † Karol

4. Veľkonočná nedeľa


MZ 9:30 ZBP pre Teréziu (90 rokov života)
JJ 10:30 ZBP pre Jaroslava a Stanislava s rod.
AK 12:00 ZBP, pomoc a silu pre zdravotníkov v boji s koronavírusom

 

Milí priatelia sme veľmi radi, že sa nám od pondelka 19.4. opäť otvárajú kostoly pre verejné slúženie sv. omší spolu s veriacimi, aj keď stále s obmedzeniami.

Jednou z podmienok je 1 osoba na 15m2. Pre náš kostol to znamená 33 osôb na sv. omšu. Do kostola teda vpustíme len tento počet ľudí. Pri vstupe použite dezinfekciu na ruky a chráňte sa respirátorom.

Tí, ktorí sa do kostola nevmestia, môžu zostať vonku pred kostolom ak chcú, zúčastnia sa takto sv. omše. Sv. prijímanie budeme rozdávať aj vonku stojacim, a to v nedeľu aj cez týždeň.

Z  dôvodu týchto obmedzení upravujeme počet nedeľných sv. omší na 4, a to v časoch o 8:30, 9:30, 10:30 a 12:00.

 

Prosíme vás, aby ste na tieto sv. omše nechodili skôr ako 10 minút pred začiatkom, aby sme nerušili prítomných na predošlej sv. omši a mohlo dôjsť k výmene ľudí v kostole a na parkovisku.

 

Kostol bude naďalej otvorený na osobnú modlitbu v časoch:

pondelok až piatok od 9:00 do 17:30,

nedeľa od 13:00 do 17:30,

sv. prijímanie budeme rozdávať v čase sv. omší aj vonku stojacim pred kostolom a inak:

     – cez týždeň v čase 16:30-17:30,

     – v nedeľu poobede už len ako cez týždeň v čase 16:30-17:30,

– v sobotu je kostol zatvorený z dôvodu upratovania a vysluhovania povolených sviatostí s obmedzením (krsty, sobáše).

 

Spovedná služba bude v kostole od utorka do piatka v čase od 16:30 do 17:30.

 

Pozývame vás na našu „duchovnú púť–prípravu“ 15-tich štvrtkov sv. Rity pred slávnosťou jej sviatku 22. mája. Každý štvrtok vysielame sv. omšu k úcte sv. Rite online o 18:00 a začíname ju modlitbou Ruženčeka sv. Rity, po ktorom nasleduje samotná sv. omša. Na 11. Štvrtok sv. Rity budú hosťom karmelitáni.

 

Zo sv. omší budeme vysielať online (cez náš youtube kanál) naďalej len túto štvrtkovú sv. omšu z úcty k sv. Rity o 18:00, aby sa s nami mohli spojiť aj tí, ktorí bývajú mimo Košíc a majú k sv. Rite veľkú úctu.

 

Pripravili sme pre vás čítanie z knihy 15 štvrtkov sv. Rity. Každý týždeň jedna kapitola na pokračovanie. Nájdete ich pod týmto odkazom.

Kniha - 15 stvrtkov sv Rity

 

 

 

Náš youtube kanál so živým vysielaním tu v odkaze: aug.tv.

Náš facebook-ový kanál so živým vysielaním nájdete v tomto odkaze: augustiniáni naživo.

 

Úmysly na sv. omše z knihy úmyslov, odslúžime v dané dni ako to bolo plánované.

 

Ak chcete dať odslúžiť sv. omšu na nejaký úmysel, môžete si ho dať zapísať v sakristii kostola. V prípade, ak sa chcete pri tejto sv. omši zapojiť aktívne – čítaním prosieb alebo čítania, alebo ak chcete niesť obetné dary –, poznačte aj túto službu k úmyslu a v daný deň sa prihláste aspoň 10 min. pred sv. omšou v sakristii.

 

…myšlienka na týždeň od sv. Augustína…

«Aby naše modlitby mohli ľahšie dôjsť až k Bohu,musíme k nim pridať spolu s almužnami a pôstami aj krídla zbožnosti.»

 

 

Chceme sa vám srdečne poďakovať za vaše milodary-peniaze, ktoré aj v tomto neľahkom čase koronakrízy naďalej vhadzujete do košíka pri vchode do kostola v nedeľu alebo cez týždeň, a pomáhate nám takto pri chode kostola a kláštora. Srdečné Pán Boh zaplať.

 

Ďalšie informácie budeme priebežne aktualizovať.

Myslíme na vás v našich modlitbách.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Modlitba za Slovensko od našich otcov biskupov:

Všemohúci Bože, Otče,

tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

 

Konferencia biskupov Slovenska pripomína, že ľudia nakazení koronavírusom, tí, ktorí ich ošetrujú, ale aj všetci veriaci na svete, ktorí sa za nich modlia, môžu získať úplné odpustky. Túto možnosť umožňuje stále platný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorý zverejnila vlani v marci. Viac info na www.tkkbs.sk.

 

Oznamy z arcidiecézy:

1. Konferencia biskupov Slovenska

na svojom plenárnom zasadnutí (15.-16.02.2021, on-line) vydala: Spoločné povzbudenie veriacim pred začiatkom Pôstu; List KBS premiérovi a členom vlády; Vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva. Všetky tri dokumenty sú zverejnené na web stránke: kbs.sk. Spoločné povzbudenie od biskupov Slovenska v rámci svojich možností sprostredkujte veriacim vo farnosti (strémované sv. omše, web stránka či bulletin farnosti).

2. Modlitby za obete pandémie

Rada európskych biskupských konferencii (CCEE) pozýva veriacich, aby sa od Popolcovej stredy počas celého pôstu modlili za obete pandémie. Chce to byť vyjadrením solidarity na európskom kontinente a vyjadrenie blízkosti obetiam a ich rodinám, chorým a zdravotníckym pracovníkom, dobrovoľníkom a všetkým, ktorí sú v tejto chvíli zapojení do boja proti ochoreniu Covid-19. KBS bude osobitne zapojená do tejto iniciatívy zvlášť 25. februára 2021. J.E. Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita, bude sláviť svätú omšu, ktorá bude vysielaná v Televízii LUX o 7:00.

3. Podeľme sa!

Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje zbierku Podeľme sa!, ktorej cieľom  je pomôcť blížnym v  krízových životných situáciách a tiež prispieť k formovaniu povedomia ľudí k solidarite a vzájomnej pomoci. Nejde o to, len dávať almužnu, ale podeliť sa s tým, čo si odopriem. Finančný výťažok bude použitý na prístrešie pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi s cieľom ochrániť každý počatý ľudský život. Ide o projekt Oázy – Nádej pre nový život v Bernátovciach. Zbierka potrvá od 17.2.2021 do 31.5. 2021. Finančne možno prispieť priamo na účet: IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642.

4. Bioetika pre mladých: https://milujemzivot.sk/

 

Naše kontakty:

Cez našu pevnú linku do kláštora: +421/55/6333654.

Alebo priamo konkrétne niektorého z nás na našich osobných číslach:

 Juraj Pigula o. Juraj Pigula OSA
0948 037 768
juraj.pigula@gmail.com
jozef_jurdak o. Jozef Jurdák OSA
0948 601 119
jozkoosa@hotmail.com
andrej o. Andrej Kovaľák OSA
0944 944 465
andrej.kovalak@gmail.com
o. Miroslav Zárik OSA
0944 007 698
miro.zarik@gmail.com

 

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Počas aktuálnych obmedzení pohybu osôb zabezpečíme upratanie kostola našimi augustiniánskymi silami :-) Ale po nás bude potrebné urobiť jedno veľké upratovanie :-)

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc počas doterajších mesiacov, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola :-)

bratia augustiniáni