OZNAMY 26.3.2023 :: 5. pôstna nedeľa

         
26.3. Nedeľa
MZ 7:30 ZBP pre Petra

5. pôstna nedeľa

  AK 9:00 ZBP pre Danicu
  AK 10:30
Za farnosť
       
27.3. Pondelok     † Tomáš, Margita, Imrich, Marián  
28.3. Utorok JJ 18:00 † Anna  
    18:30
Pôstne zamyslenia – vd. Jozef Kohut  
29.3. Streda MZ 18:00
† Jozef, Helena, Jozef  
30.3. Štvrtok Hosť 18:00 † Anna a Štefan 8. štvrtok sv. Rity,
Hosť: vdp. Dominik Macák

31.3. Piatok JJ 18:00 † Jozef, Barbora, Mária  
    (18:30) Krížová cesta po sv. omši – prvoprijímajúce deti
 
1.4. Sobota     † Mária  
2.4. Nedeľa
MZ 7:30
ZBP pre Moniku s rod.

Palmová (Kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána

  AK 9:00
† Ján, Stanislav
  JJ 10:30 Za farnosť
       
         

 

Spovedaná služba

Spovedná služba máme v kostole od utorka do piatku v čase od 17:30 do 17:55. V piatok prvopiatkového týždňa spovedáme od 17:00 do 17:55. V prípade záujmu si môžete dohodnúť aj termín pre spoveď alebo duchovný rozhovor.

 

Palmovou nedeľou vstúpime do Veľkého týžňa – udalostí umučenia a zmŕtvychvstania nášho Pána

Budúca nedeľa má pomenovanie Palmová nedeľa, tradičme sme ju nazývali Kvetnou nedeľou. Je zvykom požehnávať v túto nedeľu bahniatka a vstupovať slávnostným sprievodom do chrámu. Aj v u nás by sme radi zachovali tento zvyk, a pokiaľ to počasie dovolí, začneme nedeľné sv. omše pred hlavným vstupom do kostola, kde požehnáme ratolesti a vojdeme takto slávnostne do chrámu.

Pozývame vás doniesť si vlastné bahniatka a komu to umožní zdravotný stav, tak nech zostane pred kostolom, kde začneme sv. omšu.

 

Veľké spovedanie pred Veľkou Nocou

Veľké spovedanie pred Veľkou Nocou bude v našom kostole v utorok (4.2.) vo Veľkom týždni od 17:00 do večernej sv. omše. Budeme k dispozícii viacerí kňazi (aj z iných farností) , a spovedať aj počas sv. omše, ak zostanú ešte čakajúci na sviatosť zmierenia. Taktiež aj my pôjdeme vypomáhať do iných farností v tomto čase veľkých spovedaní a preto vás prosíme, aby ste využili časy, ktoré budú vyhlásené resp. uvedené v oznamoch. Pozývame vás využiť aj spovedanie počas tohto týždňa (od 17:30 do večernej sv. omše, prípadne aj po sv. omši v tomto tyždni výnimočne) a nenechávať si spoveď na poslednú chvíľu.

Počas veľkonočného trojdnia spovedať NEBUDEME (Zelený štvrtok – Veľký piatok – Biela sobota / Nedeľa zmŕtvychvstania Pána). 

 

Letný tábor pre chlapcov

Aj tohto roku vám chceme ponúknuť tábor pre chlapcov vo veku od 10 do 13 rokov. Termín tábora bude od 24.7. do 28.7. Zatiaľ len takáto malá informácia pre vás, ak si chcete naplánovať už skôr vaše rodinné letné aktivity a chceli by ste využiť aj túto ponuku od nás augustiniánov.

 

Perníkové veľkonočné vajíčka

Aj tohto roku vám chceme ponúknuť veľkonočné perníkové vajíčka, ktoré pripravovali naše pani pernikárky za čo im chceme veľmi pekne poďakovať. Budete si ich môcť zakúpiť pri východe z kostola po nedeľnej sv. omši. Cena je 3€.

 

Krížové cesty – piatok po sv. omši

Pozývame sa modliť spolu s nami krížovú cestu každý piatok po sv. omši. Postupne ju budú moderovať rôzne skupiny. 

 

Augustiniánsky farský ples – predaj lístkov

Možno ste už niektorí zachytili oznam na našej facebookovej stránke o chystanom plese našej augustiniánskej farnosti. Ples sa bude konať v nedeľu 30.4.2023 a zároveň s ním oslávime založenie našej farnosti ktoré bolo 1. mája minulý rok. Miesto konania na Jedlíkovej pri vysokoškolských internátoch a hrať a spievať nám bude už nám známa kapela Pohoda. Cena lístka je 50 €, a budete si ho môcť zakúpiť v nedeľu po sv. omšiach a taktiež vo štvrtok po sv. omši.

Ak by sa našiel niekto, kto by chcel ponúknuť nejaký dar do tomboly, budeme veľmi radi.

 

15 štvrtkov sv. Rity

Pozývame vás na našu „duchovnú púť–prípravu“ 15-tich štvrtkov sv. Rity pred slávnosťou jej sviatku 22. mája. Každý štvrtok sv. omša k úcte sv. Rite o 18:00, ktorú začíname modlitbou Ruženčeka sv. Rity a litánií k sv. Rite o 17:30, po ktorom nasleduje samotná sv. omša.

Ak by niekto chcel napiecť koláče na niektorý zo štvrtkov, môže sa nahlásiť v sakristii a veľmi radi ich ponúkneme na konci sv. omše pre všetkých.

 

Solidarita s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii

Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii.

Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na to určenom účte (SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090). Viac informácií nájdete na webovej stránke Slovenskej katolíckej Charity www.charita.sk

 

Svetové dni mládeže 2023 v Lisabone, Portugalsko

Arcidiecézne centrum mládeže pripravuje zájazdové pobyty na stretnutie so svätým otcom počas Svetových dní mládeže v Lisabone v lete 2023. Viac  infomrácií nájdete piramo na stránke Svetových dní SDM 2023.

 

Konferencia o pastorácii rodín

Rada KBS v spolupráci s Akadémiou Karola Wojtylu Vás pozýva na Konferenciu o pastorácii rodín s témou Pravda lásky a plodnosť pastorácie: Dar sviatosti manželstva a kňazstva a pravda prinášajúca život, ktorá sa uskutoční dňa 1. mája 2023 od 8.30 – 16.30 v Dome Xaver v Badíne. Záštitu nad konferenciou prevzal arcibiskup Cyril Vasiľ, predseda Rady KBS pre rodinu, ktorý vystúpi s príspevkom Miesto kňaza v živote rodiny, miesto rodiny v živote kňaza. Hlavným hosťom bude prof. José Granados zo Španielska s dvoma príspevkami: Manželstvo – nádej pre Cirkev a Kňazstvo – dar otcovstva pre rodiny. Konferencia je určená pre kňazov a manželov, ktorí pracujú v pastorácii rodín, bude prebiehať v prezenčnej i online forme a bude tlmočená. Ďalsšie informácie pod týmto odkazom.

 

Ponechané a nájdené veci v našom kostole

Z času na čas sa nám stane, že v kostole nájdeme nejaké zabudnuté časti oblečenia či iné veci. Tieto si môžete vyzdvihnúť v dňoch keď máme sv. omše a to pred alebo po sv. omši. Ponecháme ich v sakristii do konca daného mesiaca, v ktorom sa našli. Na konci mesiaca ich upraceme, aby sme s nimi nemali ďalšie starosti.

 

Detská miestnosť – udržiavajme poriadok a majmä isté spoločné pravidlá…

Detská miestnosť v kostole slúži mamičkám s maličkými deťmi, ktoré by ešte mohli rušiť pokojný priebeh chodu sv. omší v kostole. Chceme vás pozvať k tomu, aby tí ktorí ju používajú ju udržiavali čistú, usporiadanú a pokiaľ je to možné, aby v nej počas nedeľnej sv. omše zostal len jeden z rodičov, keďže zvykne byť plne obsadená. Taktiež vám chceme pripomenúť, že jedlo a hračky by ste do kostola nosiť nemaliak sa jeden rodič snaží nenaučiť isté veci svoje dieťa, ale ten druhý robí opak, nepomáhame si vzájomne vo výchove detí.

 

Adorácia na prvý piatok pre mladých

V piatok prvopiatkového týždňa budeme mávať po večernej sv. omši adoráciu, na ktorú pozývame zvlášť mladých a našich birmovancov.

 

Detské nedeľné sv. omše o 9:00

V nedele budeme mať v poradí druhú sv. omšu – o 9:00 – zameranú pre deti. Zvlášť pozývame na tieto omše nie len rodičov a deti z prípravy na 1. sv. prijímanie, ale aj ostatné rodiny s deťmi. Na týchto sv. omšiach bude totiž daný väčší priestor pre deti a mladé rodiny. Deti pozývame aj k spevu –  na omšiach sa bude hrať na gitare a iných nástrojoch, chlapcov k miništrovaniu. Aj my kňazi sa budeme snažiť prihovoriť viac deťom a rodičom.

Vás ostatných, ktorí prídete na tieto sv. omše prosíme o porozumenie a snahu prijať tieto omše ako investíciu našej viery do života viery budúcej generácie mladých.

 

Otváracie časy v kostole:

Kostol je otvorený na osobnú modlitbu v časoch:

– pondelok až piatok od 9:00 do 18:00,

– v nedeľu po tretej sv. omši do 18:00 (v isté nedele môžete nájsť v našom kostole rôzne skupiny, ktoré sem chodia v poobedňajších časoch na rôzne stretnutia a aktivity),

– v sobotu je kostol zatvorený z dôvodu upratovania a vysluhovania sviatostí (krsty, sobáše).

 

Online vysielanie – kde nás nájdete:

Náš youtube kanál so živým vysielaním tu v odkaze: aug.tv.

Náš facebook-ový kanál so živým vysielaním nájdete v tomto odkaze: augustiniáni naživo.

Začiatkom pôstneho obdobia sa nám podarilo zabezpečiť náš kostol kvalitným kamerovým systémom a zariadením na streamovanie videa na youtube aj vďaka ochote a pomoci mnohých z vás. Zvlášť sa chceme poďakovať Jozefovi Krajňákovi a Petrovi Bagimu za realizáciu projektu a montáž daných systémov v kostole. Veľká vďaka patrí aj novému spoločenstvu pri našom kostole Horiace srdce, ktoré finančnou čiastkou 1300 eur významne prispelo k realizácii zakúpením kamery a kabeláže.

 

Ustanovenie Rímskokatolíckej farnosti sv. Rity v Košiciach 1. mája 2022:

V nedeľu 1. mája na slávnostnej sv. omši o 10:30, ktorú celebroval otec arcibiskup J. E. Mons. Bernard Bober, bola zriadená nová Rímskokatolícká farnosť sv. Rity pri našom kostole sv. Rity.

Územie PanorámyZelenej stráne v Košiciach boli začlenené do tejto farnosti. Pre vyslúženie sviatostí krstu, sobáša a pohrebu nás kontaktujte na emaily farnostsvatarita@gmail.com resp. na farskom telefónnom čísle +421 948 257 086. Pre prijatie ďalších sviatostí (prvé sväté prijímanie, birmovanie) vás budeme včas informovať. 

V prípade, že chcete dať vyslúžiť niektorú zo sviatostí, postupujte podľa pokynov uvedených pre jednotlivé sviatosti (krst, sobáš, pohreb).

 

Opatrnosť pri vchádzaní a vychádzaní z parkoviska:

Tých z vás, ktorí k nám prichádzate autami prosíme o zvýšenie pozornosti pri vchádzaní do areálu kláštora na chodcov či obrubníky parkoviska. Pred bránou do areálu je začiatok cestičky-chodníka smerom k blízkemu odchodnému centrumôže ľahko dôjsť k stretu s chodcami či cyklistami pri vyššej rýchlosti áut v tomto úseku cestu. Taktiež prosíme rodičov malých detí, aby po sv. omšiach dohliadli na svoje deti, aby nevbehli pod autá, ktoré prichádzajú či odchádzajú z parkoviska. Ďakujeme za porozumenie.

 

Úmysly na sv. omše:

Ak chcete dať odslúžiť sv. omšu na nejaký úmysel, môžete si ho dať zapísať v sakristii kostola. V prípade, ak sa chcete pri tejto sv. omši zapojiť aktívne – čítaním prosieb alebo čítania, alebo ak chcete niesť obetné dary –, poznačte aj túto službu k úmyslu a v daný deň sa prihláste aspoň 10 min. pred sv. omšou v sakristii.

 

OZNAMY Z ARCIDIECÉZY:

I. Nové číslo spravodaja pre pastoráciu rodín Cirkev (v) rodine – rodina (v) Cirkvi

Vyšlo 2. číslo spravodaja pre pastoráciu rodín Cirkev (v) rodine – rodina (v) Cirkvi.

Zámerom je vytvoriť komunikačný nástroj ACR o aktivitách a príležitostiach v oblasti pastorácie rodín; určený je prioritne pre kňazov a spolupracovníkov v pastorácii rodín (lektori kurzov prípravy na manželstvo, vedúci rod. spoločenstiev,  a pod.) i tým, ktorým téma pastorácie rodín leží na srdci. 

Plánujeme ho vydávať 3 x do roka s doručením do farností.  Ak by ste mali záujem o vyšší odber vo farnostiach, kontaktujte ACR. 

Výrobné náklady na 1 číslo časopisu sú 1,70 eur. Príspevok je dobrovoľný, pomôže nám pokryť náklady. 

Téma tohto čísla Svätosť pre každého bola zvolená so zámerom napomôcť príprave na plánované X. Svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční budúci rok v júni s témou Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti.  Ďakujeme za Vaše otvorené srdce pre rodiny. Správca ACM: Martin Rečlo.

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach, Hlavná 89, 040 01 Košice www.rodinake.sk

 

Naše kontakty:

Cez našu pevnú linku do kláštora: +421/55/6333654.

Alebo priamo konkrétne niektorého z nás na našich osobných číslach:

 Juraj Pigula o. Juraj Pigula OSA, predstavený kláštora
0948 037 768
juraj.pigula@gmail.com
jozef_jurdak o. Jozef Jurdák OSA, ekonóm kláštora
0948 601 119
jozkoosa@hotmail.com
andrej o. Andrej Kovaľák OSA, farár
0944 944 465
andrej.kovalak@gmail.com
o. Miroslav Zárik, OSA, spovedná služba
0944 007 698
miro.zarik@gmail.com

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc počas doterajších mesiacov, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola 🙂

bratia augustiniáni