V súčasnosti prebiehajú zbierky na interiér kostola. Postupne myslíme najprv vybaviť kostol kompletne lavicami. Bude nasledovať podstavec a priestor pre relikviu sv. Rity a dlažba okolo kostola, orgán a ďalšie.
Ak máte záujem prispieť na interiér nášho nového kostola sv. Rity, môžete tak urobiť, poslaním peňazí na náš bankový účet:

Číslo účtu: 4009111485/7500
IBAN: SK39 7500 0000 0040 0911 1485
SWIFT: CEKOSKBX

Srdečná vďaka, zostávate v našich modlitbách.