Akcie, podujatia

ACROSS - stretnutia pre mladých a prihlasovanie 27.9.-30.9.2022

Milí priatelia v dňoch 27.9. – 30.9.2022 sa v našom kláštore uskutoční 4 dňový kurz kresťanskej formácie. Program vedú Lavinia a Alicia Antoine (dcéry známeho misionára Jude Antoine z Malajzie)

Program je určený pre mladých kresťanov vo veku 20 – 35 rokov, ktorí by si chceli upevniť život viery, prehĺbiť osobný vzťah s Ježišom a zapáliť sa pre aktívnejší život v Cirkvi.

Predbežný program:

18:45 príchod – občerstvenie
19:15 modlitba chvál
19:30 téma
20:15 workshop
20:45 modlitba
21:00 záver

Prihlasovať sa na kurz môžete tu: prihlasovanie.

 

Podmienkou je každodenná osobná účasť na stretnutí a každodenná osobná modlitba.

 

 

Slávnosť sv. Augustína

Pozývame vás srdečne na odpustová slávnosť sv. Augustína. Príďte s nami osláviť našich svätých: Moniku a Augustína.

Letná akadémia mladých

Pre mladých od 17-25 rokov ponúkame dni v kláštore s témou ČAS z oblasti Biblie, teológie, archeológie, umenia a fyziky.

Tábor Kamarát 2022

Prihlasovanie sa na tábor sme uzavreli z dôvodu naplnenia ubytovacích kapacít pre tábor.

 

Ak máte nejaké otázky ohľadne tábora kontaktujte o. Andreja: andrej.kovalak@gmail.com

Tešia sa na vás vaši animátori a o. Andrej spolu s bratmi Danielom a Julom.

Prihlasovanie sa na sviatosti: 1. sv. prijímanie a birmovanie

Od budúceho školského roka by sme radi ponúkli v našej farnosti sv. Rity prípravu na sviatosti birmovania a prvého svätého prijímania. Vaše dieťa môžete prihlásiť na prípravu na tieto sviatosti cez nižšie uvedený odkaz na prihlasovací formulár. Prijatie sviatostí by bolo pravdepodobne po Veľkej noci na budúci rok.

Bude to aj pre nás nová výzva a skúsenosť a veríme, že sa prihlási dostatok detí a mladých tak, aby sme mohli vytvoriť skupinky pre samotnú prípravu k sviatostiam. Viac informácií ohľadne počtu prihlásených a programu stretnutí prípravy vám dáme koncom augusta, keď sa uzavrie prihlasovanie a pozveme vás na osobné stretnutie.

Formulár na prihlasovanie sa na sviatosť 1. sv. prijímania nájdete tu.

Formulár na prihlasovanie sa na sviatosť birmovania nájdete tu.

Slávnosť sv. Rity

Pri všetkých sv. omšiach budeme žehnať ruže sv. Rity a bude možné zakúpiť si aj rôzne  knihy a devocionálie.

Farnosť sv. Rity

1.mája bude augustiniánska komunita poverená vedením farnosti sv. Rity. Slávnostnú sv. omšu o 10:30 bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10