Keď sa chcete zosobášiť v našom kostole postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

1. V prvom rade je potrebné kontaktovať pána farára v Košickej Novej Vsi – farnosť sv. Ladislava, pod ktorú spadá územne náš kostol sv. Rity. Pán farár: Vdp. Dominik Macák http://knv.rimkat.sk/kontakty/

S ním je potrebné vypísať príslušnú dokumentáciu k sobášu, aby to bolo uschované v matrike.

2. Následne kontaktujte nás. Je potrebné dohodnúť si termín sobáša, aby sa našiel vhodný dátum a čas. Kontaktovať nás môžete na email: augustiniani@gmail.com alebo priamo v sakristii kostola po sv. omšiach.

 

Samotný sobáš so sebou obnáša zápis do registra v matrike, ktorý je spoplatnený, a preto budete požiadaný o zaplatenie tohto úkonu na fare v Košickej Novej Vsi. Taktiež poskytnutie priestorov v našom kostole znamená vytvorenie adekvátnych podmienok na sobáš (upratanie, výzdoba, energie, organista, sakrista). Aj toto so sebou prináša isté výdavky, ktoré bude potrebné uhradiť v našom kostole. To čo bude zabezpečené z našej strany a čo si chcete pripraviť vy sami, bude predmetom dohody pri našom osobnom stretnutí.