Ustanovenie Rímskokatolíckej farnosti sv. Rity v Košiciach 1. mája 2022:

V nedeľu 1. mája 2022 na slávnostnej sv. omši o 10:30, ktorú celebroval otec arcibiskup J. E. Mons. Bernard Bober, bola zriadená nová Rímskokatolícká farnosť sv. Rity pri našom kostole sv. Rity.

Územie PanorámyZelenej stráne v Košiciach boli začlenené do tejto farnosti. Všetci, ktorí územne patria do tejto našej novej farnosti sú srdečne pozvaní k prijímaniu a vyslúženiu všetkých sviatostí v našom kostole.

V prípade, že chcete dať vyslúžiť niektorú zo sviatostí, postupujte podľa pokynov uvedených pre jednotlivé sviatosti na našej webovej stránke (krst, sobáš, pohreb). Pre prijatie ďalších sviatostí nás kontaktujte v kostole pred alebo po sv. omši resp. v kancelárii v stanovených časoch.

Fakturačné údaje:

Rímskokatolícka farnosť sv. Rity, Košice

Herlianska 52, 040 14 Košická Nová Ves

IČO: 54488192

DIČ: 2121737189

Adresa farského úradu:

Farnosť sv. Rity, Košice

Herlianska 52

Košická Nová Ves

040 14 Košice

Úradné hodiny farského úradu:

Počas školského roka: utorok – piatok: 17:00 – 17:50.

V čase letných prázdnin: utorok – štvrtok 17:45 – 18:20.

V prípade potreby nás kontaktujte prostredníctvom emailu alebo telefonicky a dohodneme si osobné stretnutie aj mimo týchto úradných hodín.

Kontakt na nás:

  • ke.augustiniani@abuke.sk
  • farské telefónne číslo +421 948 257 086.

Tešia na na stretnutie s Vami:

  • p. Andrej Kovaľák, farár, (0944 944 465)
  • p. Jozef Jurdák, farský vikár, (0948 601 119)
  • a celá augustiniánska komunita v Košiciach (055 / 63 33 654).
  • {3D} horný juhovýchodný
  • 4.2.2018 (3)