Kostol sv. Rity  pozostáva z troch častí.3- 3D- Pohľad čelny z prava-celok

1. V podzemnej kaplnke, tzv. krypte, bude uložená relikvia sv. Rity, ktorú priniesla delegácia zo sanktuária sv. Rity z Cascie 27. apríla 2018. Je to miesto na stíšenie a modlitbu v tichu.

relikviar 1
2. V nadzemnej časti je hlavná a zároveň najväčšia časť, t. j. samotný priestor kostola sv. Rity.

DSC_3141
3. Za kostolom je malá kaplnka, ktorá by mala slúžiť ako chór na modlitby rehoľnej komunity, stretnutia a sv. omše pre menšie skupiny, prednášky a skúšky zboru.

Konsekrácia kostola bola 8. mája 2018. Konsekroval pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč.

komunita okolo oltára

Zbierame ešte peniaze na interiér kostola (podstavec na relikviár, orgán, dlažba okolo kostola).

Hlavným architektom kostola je Ing. Ján Zajac.

Ak máte záujem prispieť na interiér nášho nového kostola sv. Rity, môžete tak urobiť, poslaním peňazí na náš  bankový účet:

Číslo účtu: 4009111485/7500
IBAN: SK39 7500 0000 0040 0911 1485
SWIFT: CEKOSKBX

Srdečná vďaka, zostávate v našich modlitbách.

  • {3D} horný juhovýchodný
  • 4.2.2018 (3)