Ustanovenie Rímskokatolíckej farnosti sv. Rity v Košiciach 1. mája 2022:

V nedeľu 1. mája 2022 na slávnostnej sv. omši o 10:30, ktorú celebroval otec arcibiskup J. E. Mons. Bernard Bober, bola zriadená nová Rímskokatolícká farnosť sv. Rity pri našom kostole sv. Rity.

Územie PanorámyZelenej stráne v Košiciach boli začlenené do tejto farnosti. Všetci, ktorí územne patria do tejto našej novej farnosti sú srdečne pozvaní k prijímaniu a vyslúženiu všetkých sviatostí v našom kostole.

Kontakt na nás:

  • farnostsvatarita@gmail.com
  • farské telefónne číslo +421 948 257 086.

V prípade, že chcete dať vyslúžiť niektorú zo sviatostí, postupujte podľa pokynov uvedených pre jednotlivé sviatosti (krst, sobáš, pohreb). Pre prijatie ďalších sviatostí (prvé sväté prijímanie, birmovanie) vás budeme včas informovať.

Adresa farského úradu:

Farnosť sv. Rity, Košice

Herlianska 52

Košická Nová Ves

040 14 Košice

Tešia na na stretnutie s Vami:

  • p. Andrej Kovaľák, farár, (0944 944 465)
  • p. Jozef Jurdák, farský vikár, (0948 601 119)
  • a celá augustiniánska komunita v Košiciach (055 / 63 33 654).
  • {3D} horný juhovýchodný
  • 4.2.2018 (3)