Ak vám zomrel niekto blízky, a chcete ho dať pochovať, alebo aj dať odslúžiť zádušnú sv. omšu v našom kostole, postupujte nasledovne:

Kontaktujte nás osobne v kostole / kláštore resp. na telefónnom čísle:

Farský úrad (mobilné číslo): 0948 257 086

Kláštor (pevná linka): 055 / 63 33 654

o. Andrej Kovaľák: 0944 944 465

o. Jozef Jurdák: 0948 601 119

V prípade, že chcete dať zaopatriť vašu blízku osobu (udeliť sviatosť pomazania chorých, spoveď + sväté prijímanie) kontaktujte nás telefonicky na vyššie uvedených číslach.