Keď chcete dať pokrstiť vaše dieťa v našom kostole sledujte nasledovné inštrukcie:

1. V prvom rade je potrebné kontaktovať p. farára v Košickej Novej Vsi – farnosť sv. Ladislava, vdp. Dominika Macáka. http://knv.rimkat.sk/kontakty/

S ním bude najprv potrebné vypísať krstný lístok, ktorý po krste bude uschovaný vo farskej matrike.

2. Následný krok je k nám do kostola sv. Rity. Kontaktujte nás na email: augustiniani@gmail.com alebo priamo v sakristii kostola po sv. omšiach.