Keď chcete dať pokrstiť dieťa v našom kostole postupujte nasledovne:

Pre vyslúženie sviatostí krstu nás najprv kontaktujte na emaily farnostsvatarita@gmail.com. Uveďte základné informácie o sebe (meno+priezvisko rodičov, vierovyznanie, adresa kde bývate, plánovaný dátum a čas krstu, meno a dátum narodenia dieťaťa, a ktoré dieťa v poradí krstíte; uveďte taktiež aj telefonický kontakt na vás).

Následne si dohodneme osobné stretnutie, na ktorom spíšeme potrebné dokumenty (krstný lístok) a dohodneme termín krstu. Pred samotným krstom budeme mať ešte jedno stretnutie – náuku pred krstom.

Každé dieťa, ktoré prijíma krst sa začleňuje do veľkej rodiny Cirkvi, medzi tých, ktorí už kráčajú cestou viery v Krista. Úlohou krstných rodičov, ktorých každé dieťa pri krste dostáva, je pomáhať mu rásť na tejto ceste viery. Z tohto dôvodu sú na krstných rodičou dané isté požiadavky. Aby sme sa vyhli prípadným nedorozumeniam, už vopred uvádzame čo má krstný rodič spĺňať:

  • má najmenej 16 rokov,
  • má prijaté všetky iniciačné sviatosti, t.j. krst, sv. prijímanie, sviatosť birmovania,
  • ak žije v manželstve, má to byť sviatostné manželstvo,
  • nie je rozvedený,
  • vedie riadny náboženský život, aby bol vzorom pre svoje krstné dieťa,
  • poznámka: nekatolík môže byť len svedkom krstu, a teda nemôže byť krstným rodičom.