Spovedanie: 30 min. pred sv. omšou.

Utorok 17:30 – 17:55

Streda 17:30 – 17:55

Štvrtok 17:30 – 17:55

Piatok 17:30 – 17:55

V prípade potreby je možné dohodnúť si osobnú spoveď alebo duchovný rozhovor s niekým z komunity aj mimo tohto stabilného času.