Spovedanie: 30 min. pred sv. omšou.

(v nedeľu pred sv. omšou o 8:30 nespovedáme)

V prípade potreby je možné dohodnúť si osobnú spoveď alebo duchovný rozhovor s niekým z komunity aj mimo tohto stabilného času.

 

Utorok 17:30 – 17:55

Streda 17:30 – 17:55

Štvrtok 17:30 – 17:55

Piatok 17:30 – 17:55

Nedeľa 10:00 – 10:25