Spovedanie: 30 min. pred sv. omšou.

Utorok 18:00 – 18:25

Streda 18:00 – 18:25

Štvrtok 18:00 – 18:25

Piatok 18:00 – 18:25

V prípade potreby je možné dohodnúť si osobnú spoveď alebo duchovný rozhovor s niekým z komunity aj mimo tohto stabilného času.