Kto sme?

Sme katolícke bratské spoločenstvo, ktoré chce chváliť Boha Otca, ohlasovať Ježiša Krista a slúžiť v moci Svätého Ducha!

Kde sa stretávame?

Naše spoločenstvo vzniklo a funguje v spolupráci s bratmi Augustiniánmi v kláštore sv.Augustína v Košickej Novej Vsi. Spoločne sa stretávame a modlíme v kostole sv.Rity.

Kedy sme vznikli?

Spoločenstvo Horiace srdce vzniklo symbolicky na Turíce v r. 2021.

Otvorené stretnutia:

Stretávame sa vždy 3. nedeľu v mesiaci o 17:00 v kostole sv.Rity.

Od 22.10. do 21.4. 2024 spolu pokračujeme Kurzom: Odovzdaj Krista. Kurz Odovzdaj Krista je kurz určený pre ľudí, ktorí absolvovali kurzy Objav Krista a Nasleduj Krista, a je zameraný na odovzdávanie Ježiša druhým a pozývanie ich do Cirkvi. Kurz sa sústredí na osobnú a priateľskú evanjelizáciu, kde sa o náš vzťah s Ježišom delíme s ľuďmi pri každodenných stretnutiach. Kurz učí ako na to, ale cieľom je aj nadobudnúť postoj srdca, vďaka ktorému sa účastníci stanú otvorení odovzdávať radostnú zvesť, ktorú zažili, kedykoľvek a kdekoľvek.

KURZ ODOVZDAJ KRISTA:
Dátum:

Téma:
22.10.Povolaní odovzdávať Krista
19.11.Priateľstvo – spôsob ako odovzdávať Krista: Tvojím cieľom nech je láska
17.12.Povedať svoj príbeh
21.1.Ohlasovať Krista v moci Ducha
18.2.Ohlasovať Radostnú zvesť
17.3.Osobne pozývať k Ježišovi
21.4.Zatiahnuť na hlbinu
19. mája 2024Turíce – obnovenie záväzkov/vstup nových členov do spoločenstva

Štruktúra stretiek:

  • 17:00 Zvelebenie
  • 17:30 Prednáška
  • 18:00 Adorácia
  • 18:30 Agapé
  • 19:00 Záver

Piliere nášho spoločenstva

1, MODLITBA

V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky! (Kol 4,2)

Modlitba je kľúč, ktorým sa dušiam otvára brána do neba. (sv.Augustín)

2, SPOLOČENSTVO

Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. (Sk 4, 32)

Pravé priateľstvo je len vtedy, keď ho ty sám spojíš láskou, ktorá „je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5,5). (sv.Augustín – Confessiones 4,4, 7)

3, SLUŽBA

Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. (1 Pt 4, 10-11)

4, JEDNOTA

Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. (Ef 4,3)

Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. (Jn 17,23)

______________________________________________________________________________

Ak si hľadáš spoločenstvo, alebo sa chceš dozvedieť niečo viac neváhaj a napíš nám na:

horiacesrdceaug@gmail.com

Horiace Srdce | Facebook

Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! (Lk 12,49)

———————————————————————————————————————————–

  • Horiace srdce
  • IMG_9983_edited
  • ..IMG_1419