Kto sme?

Sme katolícke spoločenstvo, ktoré chce chváliť Boha Otca, ohlasovať Ježiša Krista a slúžiť v moci Svätého Ducha!

Kde sme?

Naše spoločenstvo vzniklo a funguje v spolupráci s bratmi Augustiniánmi v kláštore sv.Augustína v Košickej Novej Vsi.

Spoločne sa stretávame a modlíme v kostole sv.Rity.

Kedy sme vznikli?

Spoločenstvo Horiace srdce vzniklo symbolicky na Turíce v r. 2021.

Piliere nášho spoločenstva

1, MODLITBA

V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky! (Kol 4,2)

Modlitba je kľúč, ktorým sa dušiam otvára brána do neba. (sv.Augustín)

2, SPOLOČENSTVO

Pravé priateľstvo(spoločenstvo) je len vtedy, keď ho ty sám spojíš láskou, ktorá „je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5,5). (sv.Augustín – Confessiones 4,4, 7)

Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu.

A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. (Sk 4, 32)

3, SLUŽBA

Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. (1 Pt 4,10)

…keď niekto vykonáva niektorú službu, nech to robí mocou, ktorú uštedruje Boh,

aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. (1 Pt 4,11)

4, JEDNOTA

Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. (Ef 4,3)

…aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. (Jn 17,21)

Ak si hľadáš spoločenstvo, alebo sa chceš dozvedieť niečo viac neváhaj a napíš nám na:

horiacesrdceaug@gmail.com

🔥heň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! (Lk 12,49)

———————————————————————————————————————————–

  • Horiace srdce