2018

Postupne prebiehali ukončovacie práce na kostole.

Ukončili sa konštrukcie pre sadrokartón a jeho osadzovanie, sadrovanie sadrokartónov pod chórom.

Pokládka mramoru na ploche kostola a v ostatných priestoroch na celom prízemí. Po pokládke ešte nasledovalo brúsenie a leštenie mramora.

Postupne sa osadili dvere a sklenené steny do oddelených priestorov.

Dokončili sa práce na elektroinštalácii a tiež sa postupne umiestňovali svietidlá.

Zrealizovalo sa ozvučenia celého kostola.

 

 

Montáž sadrokartónov3.1.2018 (5)

 

12.1.2018 (11) 9.2.2018 (15) 9.1.2018 (2)

Pokládka mramoru 6.1.2018 (8)

 

9.1.2018 (3) 9.2.2018 (1) 28.3.2018 (5) 9.3.2018 (13)

osadenie dverí10.1.2018 (13)

 

20.1.2018 (3) 3.3.2018 (20) 14.3.2018 (1) 7.3.2018 (15)

Osadenie svietidiel

30.1.2018 (24)

 

1.2.2018 (5)

 

26.3.2018 (4)

 

19.3.2018 (16)