·  

Dátum a čas

Milí chalani a tohto roku po prvý krát aj dievčatá 🙂

 

Tak ako po minulé roky, aj tento rok pre vás pripravujeme náš letný Tábor Kamarát. Tohto roku to bude naša premiéra, keďže pozývame aj dievčatá, aby spolu s nami strávili jeden pracovný týždeň krásnych zážitkov a spoločnej zábavy v augustiniánskom duchu radosti a priateľstva.

 

Termín tábora bude na prelome mesiacov júl a august: 29.7. – 2.8. a teda pondelok až piatok a miesto tábora je neďaleko Košíc, v rekreačnom stredisku v Kysaku.

Hodnota tábora pre dieťa je 150 €. Ak prihlasujete viac ako jedno dieťa z vašej rodiny, na každé ďalšie dieťa je príspevok na prípravu tábora 130 €.

 

Prihlasovanie na tábor pod nasledujúcimi odkazmi: 

– chlapci https://forms.gle/SU3feHEtyGR7XXsAA

– dievčatá https://forms.gle/kAgrCfeei7TKZrRz7

 

Tešíme sa na spoločné chvíle a čas strávený medzi kamarátmi,

bratia augustiniáni

Komentáre sú uzavreté.