1. Etapa 2013

Bola zrealizovaná v mesiacoch október až december 2013;13.11 (35)

Základný kameň kostola sv. Rity požehnal arcibiskup Mons. Bernard Bober za prítomnosti komunity augustiniánov a kňazov dekanátu.13.11 (22)základová doska17.10 (42)

pokračovanie prác18

betónové pätky pre piliere kostola

22

betonáž plochy kostola
26

 

konečná podoba prvej etapy29

V tejto etape bola vybudovaná podzemná kaplnka relikvií a základové pásy celého kostola
aj s podkladným betónom oboch nadzemných kaplniek;
financovanie 1. etapy bolo 80% príspevok z generálnej kúrie augustiniánov z Ríma a 20% bolo zo zbierok a milodarov veľkého počtu dobrodincov;