Priebeh stavby môžete sledovať kliknutím nižšie na postupné kroky od projektu cez rôzne etapy až po posviacku.