Robíme mnohé aktivity pre mládež, deti, manželov, rodiny, rozvedených a bezdetné páry.
Púte do Gaboltova v lete a do Prešova v pôste, tábory, Letná akadémia mladých, predmanželské prípravy, rôzne kurzy formácie pre kresťanský život, duchovné obnovy pre animátorov a celý slúžiaci tím.

Ak nás chcete podporiť, pošlite váš milodar na číslo účtu na meno Rehoľa sv. Augustína na Slovensku: SK64 7500 0000 0007 1303 2993
Môžete uviesť aj účel – teda aktivitu na, ktorú chcete konkrétne prispieť.

Srdečná vďaka, zostávate v našich modlitbách.