Keď chcete prísť z farnosti či spoločenstva na púť k sv. Rite ponúkame vám túto možnosť počas sobôt, ktoré máme v kalendári vyhradené pre pútnikov.

Program sa uskutoční, len keď sa skupiny vopred nahlásia a to minimálne týždeň dopredu.

Prosím kontaktujte nás na emailovej adrese augustiniani@gmail.com

Program púte (body programu a časy vieme prispôsobiť vašim potrebám, ale uprednostňujeme dopoludnie medzi 10:30-14:00):

  • privítanie pútnikov,
  • ruženček sv. Rity a príležitosť k sviatosti zmierenia,
  • sv. omša,
  • prehliadka kostola a modlitba pri relikvii sv. Rity v kaplnke pod kostolom,
  • občerstvenie – káva, čaj.

Vzhľadom na to, že od 1. mája 2022 sa náš kostol sv. Rity stal zároveň farským kostolom, v sobotu mávame aj krsty a sobáše, a preto je potrebné daný program koordinovať aj s týmito farskými aktivitami. Ďakujeme za porozumenie.

Iné miesta s relikviou sv. Rity na Slovensku

Tešíme sa tomu, že kult k sv. Rite neustále rastie, a aj vďaka tomu sa relikvia tejto svätice nachádza už aj na iných miestach na území nášho Slovenska. Ak je to pre vás prísť tu k nám do Košíc ďaleko, a predsa by ste sa radi pomodlili pri jej relikvii, máte možnosť si ju uctiť aj na týchto miestach resp. v kostoloch po Slovensku:

  • Brehov,
  • Chlebnice,
  • Ladce,
  • Sereď,
  • Marianka pri Bratislave.

Ak by ste vedeli aj o ďalších miestach kde sa uchováva pre možnosť verejnej úcty jej relikvia, dajte nám prosím vedieť. Veľmi sa potešíme, ak budeme môcť tento zoznam rozšíriť pre dobro čo najväčšieho počtu veriacich.