Keď chcete prísť z farnosti či spoločenstva na púť k sv. Rite ponúkame vám túto možnosť počas sobôt, ktoré máme v kalendári vyhradené pre pútnikov.

 

Program sa uskutoční, len keď sa skupiny vopred nahlásia a to minimálne týždeň dopredu.

Prosím kontaktujte nás na emailovej adrese augustiniani@gmail.com

Program púte (časy vieme prispôsobiť vašim potrebám, ale uprednostňujeme dopoludnie medzi 10:30-14:00):

  • privítanie pútnikov
  • ruženček sv. Rity a príležitosť k sviatosti zmierenia
  • sv. omša
  • prehliadka kostola a modlitba pri relikvii sv. Rity v kaplnke pod kostolom
  • občerstvenie – káva, čaj