2. Etapa 2014
Zahŕňala vybudovanie nosnej časti kostola, ktorá pozostávala zo železobetonových pilierov a múrov kostola a taktiež malej kaplnky;

Tiež sa vybudovala železobetónová konštrukcia zvonice

začiatočné práce na druhej etape01.08. (5)

prvé a najvyššie nosné časti kostola

20

Debnenie pilierov15.08 (7)

Postupne sa murovali steny

27
V tejto etape bola vybudovaná aj železobetónová konštrukcia zvonice a tiež stĺpov a múrika pre prístrešok, ktorý povedie od vstupu do kláštora ku vstupu do kostola.28

Postup prác19.08.2014 (3)29.08.2014 (23)22

stavba podrástla o ďalšie podlažie
17.09.2014 (5)

pohľad z iného uhla
29.09.2014 (24)

napredovanie prác
02.10.2014 (19)

pohľad z parkoviska na zvonicu
09.10.2014 (90)

 

nosná železobetónová konštrukcia na chóre
09.10.2014 (34)

niekoľko pohľadov na ukončenú druhú etapu
28.10.2014 (1)

28.10.2014 (11)25.10.2014 (6)

 

Na túto etapu sme dostali príspevok z generálnej kúrie. Avšak z vlastných zdrojov v objeme 13% bolo potrebné dofinancovať drobné zmeny a doplnenie železa do armovania konštrukcií.