·  

Map Unavailable

Dátum a čas

Miesta konania
kostol sv. Rity

Drahí ctitelia a ctiteľky sv. Rity,

aj v tomto roku vás pozývame na 15 Štvrtkov sv. Rity.

Každý štvrtok od 08.2.2024

Program:

17.30 ruženček sv. Rity

18.00 sv. omša a modlitby k sv. Rite

Budeme sa modliť za rodiny, pokoj v rodinách a vo vzťahoch, za odpustenie, za chorých. Sv. Rita, patrónka neriešiteľných situácií, nám môže byť príkladom a posilou.

Tešíme sa na vás.

Bratia augustiniáni

 

Komentáre sú uzavreté.