Rehoľa sv. Augustína 055/6333654
augustiniani@gmail.com
jozef_jurdak o. Jozef Jurdák OSA
0948 601 119
jozkoosa@hotmail.com
andrej o. Andrej Kovaľák OSA
0944 944 465
andrej.kovalak@gmail.com
o. Miroslav Zárik OSA
0944 007 698
miro.zarik@gmail.com

Adresa

Rehoľa svätého Augustína na Slovensku
Herlianska 52, Košická Nová Ves, 040 14, Košice

IČO: 35506164

DIČ: 2020973136

Telefón: +421/55/6333654
E-mail: augustiniani(at)gmail.com

Ak nás chcete podporiť, pošlite vás milodar na číslo účtu na meno Rehoľa sv. Augustína na Slovensku: SK64 7500 0000 0007 1303 2993

Naša komunita

ekonóm a viceprior: P. Jozef Jurdák

farár a sacrista: P. Andrej Kovaľák

P. Miroslav Zárik

Ďalší členovia rehole pôsobiaci mimo Slovenska:
P. Pavol Benedik – benpav@libero.it – farár vo farnosti a augustiniánskej komunite S. Prisca v Ríme (v Taliansku).

P. Angelo Lemme – angelolemme1953@hotmail.com – Prior augustiniánskeho opátstva v Brne (Česká rep.).

P. Milan Hermanovský –  milanher@gmail.com – vicemagister europskeho noviciátu v Pavii v Taliansku.

P. Juraj Pigula     – juraj.pigula@gmail.com –  člen komunity europskeho noviciátu v Pavii v Taliansku.

Ako sa k nám dostať

Z autobusovej alebo vlakovej stanice autobusom:

1. Staničné námestie – Lingov :: č. 17

Zastávka Staničné námestie sa nachádza priamo pred budovou autobusovej a vlakovej stanice.

Zastávka Lingov sa nachádza na konci sídliska Furča (Dargovských hrdinov) a začiatku obce Košická Nová Ves. Vystúpte pri obchode Klas, prejdite cez križovatku so semafórom a pokračujte vpravo do malej uličky a na jej konci uvidíte náš kláštor a kostol sv. Rity.

2. Palackého ul. – Lingov :: č. 20, 20L, 32

Zastávka Palackého sa nachádza „za autobusovou stanicou“, teda za nástupišťami autobusov (opačný smer ako Staničné námestie). Prejdite cez križovatku so semafórom a dostanete sa na zastávku autobusov č. 20L a 32.

3. Jakabov palác – Lingov :: č. 71

Zastávka Jakabov palác sa nachádza za Staničným námestím smerom do centra mesta Košice. Prejdite cez malý mestský park, a pred mostom ponad cestu s kruhovým objazdom zídite schodíkmi dole na zastávku autobusu/trolejbusu č. 71.

Autom – GPS súradnice:

N/S: +48° 43′ 46.24″
E/V: +21° 17′ 37.80″

Taxíkom

Šoférovi povedzte že idete do Kostola sv. Rity resp. do kláštora augustiniánov. Ak by ešte stále nevedel kde to je 🙂 tak mu zadajte adresu Herlianska 2 (nie 52… aby nepoblúdil, prípadne zadajte do vyhľadávača ulica Jaseňova).