S dôverou v milosť Ducha Svätého
a so vzývaním ochrany Preblahoslavenej Panny Márie
a Svätého Otca Augustína, obnovujem svoje krstné sľuby
a zároveň dobrovoľne sľubujem Bohu, že sa budem osobitným spôsobom usilovať,
aby som nasledovaním spirituality Svätého Otca Augustína
dosiahol plnosť kresťanského života.