Kto sme?

Sme kresťania, ktorí spoznali sv. Augustína a augustiniánov a ich spôsob nasledovania Krista. Chceme ísť cestou života za Kristom. Vieme, že musíme ísť, ale často nevieme ako… Preto sme si za sprievodcu na tejto ceste vybrali duchovného majstra sv. Augustína a s ním bratov augustiniánov, ktorí nám pomáhajú vytvárať priestor pre Boha v našom živote, spájať sa s ním a objavovať prítomnosť Ježiša v každom človeku.

Kedy sme vznikli?

Spoločenstvo „Bratstvo sv. Augustína a sv. Rity“ vzniklo 27. augusta 2005, na slávnosť sv. Moniky dekrétom Generálneho priora rehole sv. Augustína, p. Roberta Prevosta, OSA.

Kedy sa stretávame?

Stretávame sa vždy v druhú nedeľu v mesiaci v kláštore sv. Augustína.

Dátum: Téma:
12. Február 2023  
12. Marec 2023  
9. Apríl 2023  
14. Máj 2023  
21. Máj 2023 Slávnosť sv. Rity
11. Jún 2023  
9. Júl 2023  
13. August 2023  
10. September  

8. Október 2023

12. November 2023

 

9. a 10. December 2023

 

Štruktúra stretiek:

  • 14:30 Sv. omša v kostole sv. Rity v Košiciach
  • 15:10  Modlitba bratstva
  • 15:25 Káva, čaj 
  • 15:45 Téma, prednáška, zdieľanie
  • 17: 30 Záver

Prečo bratstvo?

Boží plán je, aby človek bol synom a bratom. Synom nebeského otca a bratom pre druhých ľudí. Boh chce jednotlivcov spojených v komunite (farnosti, spoločenstve). Augustín zakladal svoje komunity podľa vzoru prvotných kresťanských komunít: „Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu“ Sk 8, 32. A to je aj motív, pre ktorý sme sa aj my rozhodli žiť v takomto bratskom spoločenstve, „aby sme žili vo vzájomnej harmónii ako jedno srdce a jedna duša na ceste k Bohu „ (Regula I, 8). Preto bratstvo od teba žiada to, čo máš najlepšie – dary, vlastnosti, schopnosti, talenty. Prijíma ťa takého aký si, s tvojimi chybami a nedokonalosťami, ale vyžaduje neustálu prácu na sebe, snahu meniť svoj život. Môžeš sa tu cítiť ako v rodine, kde nájdeš silu, pomoc a povzbudenie. Pre Augustína bolo priateľstvo natoľko dôležité, že cíti: „že keby nemal priateľov, nemal by ani dosť síl na to, aby slúžil Bohu “(Zv. kat. c. 31, 67). Aj my cítime svoju slabosť a v augustiniánskej rodine nachádzame takéto priateľstvo. To, ktoré je pravdivé a pomáha nám odhaľovať naše chyby, ale na druhej strane aj naše dary, ktorými môžeme slúžiť druhým.

„Aká iná útecha nám ostáva v ľudskej spoločnosti, zamorenej chybami a strasťami, ak nie táto: nepredstieraná oddanosť a vzájomný cit skutočných priateľov.“

Sv. Augustín

História

Prvé augustiniánske bratstvo sa datuje k 14. augustu 1439, kedy vtedajší generálny predstavený augustiniánskej rehole páter Gerhard z Rimini požiadal pápeža Eugena IV., aby schválil Bratstvo Preblahoslavenej Panny, založené pri kostole sv. Jakuba v Bologni augustiniánom pátrom Cesariom. S týmto bratstvom bolo spojené aj iné bratstvo, založené rovnako pri kostole sv. Jakuba v Bologni, volalo sa bratstvo Panny Márie, Matky Útechy.

Pápež Gregor III. 15. júla 1575 potvrdil spojené bratstvo a nazval ho Bratstvo Panny Márie, Matky Útechy. O rok na to, ho povýšil na arcibratstvo. Členovia mohli získať toľko odpustkov, že pápež Klement X. ho dokonca odporučil neapolskému kráľovi donovi Petrovi, aby sa dal zapísať do Bratstva sv.Augustína, v ktorom môže získať všetky dosiahnuteľné odpustky.

Patrónkou augustiniánskych bratstiev je Panna Mária, Matka Útechy (taliansky Madonna della Cintura),  ku ktorej sa modlíme aj modlitbu bratstva, tzv. „ruženček“ bratstva.