Stretávame sa každú druhú Nedeľu v mesiaci, väčšinou u bratov Augustiniánov na Herlianskej 52, Košická Nová Ves.

Naše spoločné stretnutie začíname o 9:00 spoločne modlitbou bratstva, Po nej nasleduje sv. omša o 9:15.
Potom sa stretávame v priestoroch kláštora s duchovným sprievodcom bratstva (teraz je to o. Rasťo OSA).

Jeden člen bratstva si  pripraví tému a potom nasleduje diskusia, zdieľame sa o naše dojmy, skúsenosti, atď.

Stretávame sa ako jedna rodina, z ktorej každý člen túži stretnúť sa s tým druhým a spoznávať ho. Každé stretnutie je plné očakávaní, čo nové sa dozvieme a že sa hlbšie spoznáme. Po diskusii a oznamoch pre bratstvo nasleduje spoločný obed spolu s bratmi augustiniánmi. Po obede pokračujeme v rozhovoroch, prípadne pripravujeme nejakú akciu s bratmi.

Bratstvo

 

Raz do roka ako je uvedené aj v štatútoch sa snažíme navštíviť nejakú dedinu, či mesto, aby sme sa s nimi podelili o radosť prameniacu z našej viery, ktorú prežívame a tak hovorili aj o veľkej Božej láske k nám všetkým.

Naše bratstvo sa snaží byť vždy k dispozícii bratom augustiniánom. Organizačne máme na starosti sviatok sv. Rity, sviatok všetkých augustiniánskych svätých – kde sa stretávajú rodičia všetkých našich augustiniánov.

Raz prípadne dvakrát do roka máme spoločnú duchovnú obnovu. Začali sme budovať aj vzťahy s bratstvom v Prahe, zúčastňujeme sa medzinárodných stretnutí bratstiev v Taliansku.

Chceme slúžiť a žiť svoj kresťanský život plnohodnotne podľa špirituality sv. Augustína.
K našim povinnostiam ako členov bratstva okrem iného patrí aj spoločná modlitba ruženčeka bratstva (ruženček Augustiniánskeho bratstva).

 

bratstvo_03