MODLITBA Augustiniánskeho bratstva

Ó svätý Otec Augustín, buď nám majstrom vnútorného života, daj nech v ňom nájdeme seba samých, aby sme mohli vziať do vlastníctva našu dušu, a v jej vnútri objavili odlesk, prítomnosť a Božiu aktivitu: a tak vnímaví na poznanie našej pravej prirodzenosti, ešte vnímavejší na tajomstvo Božej milosti, budeme môcť dosiahnuť pravú múdrosť a teda múdrosťou pravdu, s pravdou lásku, s láskou plnosť nášho života, ktorou je Boh. Amen.

RUŽENČEK Augustiniánskeho bratstva
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Po každom článku viery nasleduje chvíľa ticha a opakuje sa Zdravas.

1. Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme.
2. Verím v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána.
3. On sa počal z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny.
4. Trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný.
5. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych.
6. Vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca všemohúceho.
7. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
8. Verím v Ducha Svätého.
9. Verím vo svätú katolícku Cirkev a v spoločenstvo svätých.
10. Verím v odpustenie hriechov.
11. Verím vo vzkriesenie tela.
12. Verím v život večný. Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame …

Modlime sa: Bože, skrze Pannu Máriu si poslal tvojmu ľudu Ježiša Krista, ktorý je našou pravou útechou, dovoľ, aby sme na orodovanie Panny Márie boli naplnení každou útechou, a mohli sa o ňu podeliť s našimi bratmi a sestrami. Skrze Krista, Nášho Pána. Amen.

Tradičná augustiniánska modlitba pre laikov.

ladyofconsolation