Stretnutia rozvedených prebiehajú v kláštore sv. Augustína zvyčajne každú prvú nedeľu v mesiaci.

Skupina má názov Emauzy.

Najbližšie stretnutia v roku 2020 sú:  až do odvolania sú stretnutia zrušené 

Začíname od 15:00 a končíme približne o 19:00.

15:00 káva a pochutiny

15:30 prednáška a dialógy

17:00 adorácia

18:30 záver

 

Kontakt: augustiniani@gmail.com

Zodpovedný P. Miroslav Zárik, augustinián.