Stretnutia rozvedených prebiehajú v kláštore sv. Augustína zvyčajne každú poslednú nedeľu v mesiaci.

Skupina má názov Emauzy.

Začíname od 15:00 a končíme približne o 19:00.

15:00 káva a pochutiny

15:30 prednáška a dialógy

17:00 adorácia

18:30 záver

Kontakt: Tomáš Čačko – cackotomas@gmail.com