Sanktuárium sv. Rity bude pozostávať z troch častí.

3- 3D- Pohľad čelny z prava-celok

1. V podzemnej kaplnke, tzv. krypte, by mala byť v budúcnosti uložená relikvia sv. Rity. Bude to miesto na stíšenie a modlitbu v tichu.
2. V nadzemnej časti bude hlavná a zároveň najväčšia časť, t. j. samotný priestor kostola sv. Rity.
3. Za kostolom bude malá kaplnka, ktorá by mala slúžiť ako chór na modlitby rehoľnej komunity, stretnutia a sv. omše pre menšie skupiny, prednášky a skúšky zboru.

 

 

 

Pripravujeme sa na ukončenie celého komplexu zvnútra. Predpokladané ukončenie je koniec januára 2018.

Zbierame peniaze na interiér kostola (lavice, skrine pre sakristiu, spovednice, oltár a ambóna, orgán).

Hlavným architektom kostola je Ing. Ján Zajac.

Ak máte záujem prispieť na stavbu nášho nového kostola sv. Rity, môžete tak urobiť, poslaním peňazí na náš  bankový účet:

Číslo účtu: 4009111485/7500
IBAN: SK39 7500 0000 0040 0911 1485
SWIFT: CEKOSKBX

Srdečná vďaka, zostávate v našich modlitbách.

  • {3D} horný juhovýchodný
  • 4.2.2018 (3)