Stavba sanktuária sv. Rity v Košiciach

27

 

 

 

 

 

 

 

Sanktuárium sv. Rity bude pozostávať z troch častí.

1. V podzemnej kaplnke, tkzv. krypte, by mala byť v budúcnosti uložená relikvia sv. Rity. Bude to miesto na stíšenie a modlitbu v tichu.
2. V nadzemnej časti bude hlavná a zároveň najväčšia časť, t. j. samotný priestor kostola sv. Rity.
3. Za kostolom bude malá kaplnka, ktorá by mala slúžiť ako chór na modlitby rehoľnej komunity, stretnutia a sv. omše pre menšie skupiny, prednášky a skúšky zboru.

1. Etapa

Bola zrealizovaná v mesiacoch október až december 2013;
V tejto etape bola vybudovaná podzemná kaplnka relikvie a základové pásy celého sanktuária
aj s podkladným betónom oboch nadzemných kaplniek;
financovanie 1. etapy bolo 80% príspevok z generálnej kúrie augustiniánov z Ríma a 20% bolo zo zbierok a milodarov veľkého počtu dobrodincov;

1

 

 

 

 

 

 

2. Etapa
Zahŕňala vybudovanie nosnej časti kostola, ktorá pozostávala zo železobetonových pilierov a múrov kostola a taktiež malej kaplnky;
V tejto etape bola vybudovaná aj železobetónová konštrukcia zvonice a tiež stĺpov a múrika pre prístrešok, ktorý povedie od vstupu do kláštora ku vstupu do kostola.

Na túto etapu sme dostali príspevok z generálnej kúrie. Avšak z vlastných zdrojov v objeme 13% bolo potrebné dofinancovať drobné zmeny a doplnenie železa do armovania konštrukcií.

29

3. Etapa

Drevené väzníky a drevená strešná konštrukcia. Táto etapa, ktorá okrem väzníkov obsahuje aj tepelnú izoláciu strechy, parozábranu, podkladovú fóliu pod plech a samotnú krytinu z titánzinku. Práce boli ukončené na konci roka 2015. Financovanie bolo zabezepčené 87% zo zahraničia a 13% zo zbierok a milodarov zo Slovenska.WIN_20160426_162914 kopie

 

 

 

 

 

 

4. Etapa

Momentálne sa pripravuje osvetlenie a elektroinštalácia a tiež zasklenie svetlíka.

Zatiaľ nemáme žiadne prostriedky na financovanie ďalších etáp a na ukončenie celého komplexu zvnútra.

Hlavným architektom kostola je Ing. Ján Zajac.

Ak máte záujem prispieť na stavbu nášho nového kostola sv. Rity, môžete tak urobiť, poslaním peňazí na náš  bankový účet:

Číslo účtu: 4009111485/7500
IBAN: SK39 7500 0000 0040 0911 1485
SWIFT: CEKOSKBX

Srdečná vďaka, zostávate v našich modlitbách.

 • WIN_20160426_163051
 • WIN_20160331_150831
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 • 11
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • DSC00426
 • ???????????????????????????????
 • DSC00440
 • ???????????????????????????????
 • ???????????????????????????????
 • ???????????????????????????????
 • {3D} horný juhovýchodný
 • 3b-  3D- Pohľad na zvonicu a vstup do kostola
 • 5-  3D- Pohľad z átria kláštora
 • 3-  3D- Pohľad čelny z prava-celok
 • {3D} horný juhozápadný
 • 2b-  3D pohľad čelný uličný
 • 4-  3D- Pohľad pravý zo záhrady-južný