Stavba sanktuária sv. Rity v Košiciach

27

 

 

 

 

 

 

 

Sanktuárium sv. Rity bude pozostávať z troch častí.

1. V podzemnej kaplnke, tkzv. krypte, by mala byť v budúcnosti uložená relikvia sv. Rity. Bude to miesto na stíšenie a modlitbu v tichu.
2. V nadzemnej časti bude hlavná a zároveň najväčšia časť, t. j. samotný priestor kostola sv. Rity.
3. Za kostolom bude malá kaplnka, ktorá by mala slúžiť ako chór na modlitby rehoľnej komunity, stretnutia a sv. omše pre menšie skupiny, prednášky a skúšky zboru.

1. Etapa

Bola zrealizovaná v mesiacoch október až december 2013;
V tejto etape bola vybudovaná podzemná kaplnka relikvie a základové pásy celého sanktuária
aj s podkladným betónom oboch nadzemných kaplniek;
financovanie 1. etapy bolo 80% príspevok z generálnej kúrie augustiniánov z Ríma a 20% bolo zo zbierok a milodarov veľkého počtu dobrodincov;

1

 

 

 

 

 

 

2. Etapa
Zahŕňala vybudovanie nosnej časti kostola, ktorá pozostávala zo železobetonových pilierov a múrov kostola a taktiež malej kaplnky;
V tejto etape bola vybudovaná aj železobetónová konštrukcia zvonice a tiež stĺpov a múrika pre prístrešok, ktorý povedie od vstupu do kláštora ku vstupu do kostola.

Na túto etapu sme dostali príspevok z generálnej kúrie. Avšak z vlastných zdrojov v objeme 13% bolo potrebné dofinancovať drobné zmeny a doplnenie železa do armovania konštrukcií.

29

3. Etapa

Drevené väzníky a drevená strešná konštrukcia. Táto etapa, ktorá okrem väzníkov obsahuje aj tepelnú izoláciu strechy, parozábranu, podkladovú fóliu pod plech a samotnú krytinu z titánzinku. Práce boli ukončené na konci roka 2015. Financovanie bolo zabezepčené 87% zo zahraničia a 13% zo zbierok a milodarov zo Slovenska.WIN_20160426_162914 kopie

 

 

 

 

 

 

4. Etapa

Zasklenie svetlíka a celého kostola. Omietky a elektroinštalácia, sadrokartóny a kúrenie, pokládka mramoru. Práve všetko prebieha.

DSC01231

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravujeme sa na ukončenie celého komplexu zvnútra. Predpokladané ukončenie je koniec novembra 2017.

Zbierame peniaze na interiér kostola (lavice, skrine pre sakristiu, spovednice, oltár a ambóna, orgán).

Hlavným architektom kostola je Ing. Ján Zajac.

Ak máte záujem prispieť na stavbu nášho nového kostola sv. Rity, môžete tak urobiť, poslaním peňazí na náš  bankový účet:

Číslo účtu: 4009111485/7500
IBAN: SK39 7500 0000 0040 0911 1485
SWIFT: CEKOSKBX

Srdečná vďaka, zostávate v našich modlitbách.

 • WIN_20160426_163051
 • WIN_20160331_150831
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 • 11
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • DSC00426
 • ???????????????????????????????
 • DSC00440
 • ???????????????????????????????
 • ???????????????????????????????
 • ???????????????????????????????
 • {3D} horný juhovýchodný
 • 3b-  3D- Pohľad na zvonicu a vstup do kostola
 • 5-  3D- Pohľad z átria kláštora
 • 3-  3D- Pohľad čelny z prava-celok
 • {3D} horný juhozápadný
 • 2b-  3D pohľad čelný uličný
 • 4-  3D- Pohľad pravý zo záhrady-južný