Milosrdné srdce - Zo života a spisov sv. Augustína
Ježišov životný štýl
20. rokov augustiniánov na Slovensku, 2015
Púť Prešov - Gaboltov 2015
Krížová cesta v kláštore sv. Augustína, 2015

Akcie, podujatia

Tábor Kamarát 2016

Tábor kamarát 2016 s témou: “Tajná misia” sa uskutoční v Tatranskej Lomnici od 1.-5. augusta 2016.

Stretnutia s Bibliou

Milí priatelia, pozývame vás na “Stretnutia s Bibliou” v našom kláštore, ktoré robíme formou lectio divina.

Štvrtky sv. Rity

Pozývame vás na Štvrtky sv. Rity do kláštora sv. Augustína so sv. omšou o 18:00 a modlitbou k sv. Rite.

Ako sa vyrovnať s kritikou

Na kurze Ježišov životný štýl bude v stredu téma: Ako sa vyrovnať s kritikou. Prednáša P. Milan Hermanovský.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10