otec Jozef v modlitbe
Kaplnka v kláštore sv. Augustína
Vitajte u nás v kláštore
Odhalenie základného kameňa
Otec Angelo žehná dieťaťu
Socha sv. Augustína
Peťo a Janko, kandidáti do Rehole

Akcie, podujatia

Veľká Noc v kláštore

Milí priatelia, pozývame vás prežiť veľkonočné trojdnie v našej komunite v kláštore sv. Augustína. Ticho, prednášky, modlitby, obrady. To všetko bude určovať dni od Zeleného Štvrtka po Veľkonočné Ráno. Prihlasujte sa do stredy 16. apríla 2014 na augustiniani@gmail.com. Prípadné informácie môžete získať na čísle 055-6333654 (12:30-13:30 a 19:30-21:00). Príspevok za dni v kláštore bude 15 Eur (s nocľahom – spacák), bez nocľahu 7,50.

taizé

 

 

 

 

 

Podrobný program:

Zelený štvrtok

18:00 Slávenie Pánovej večere

20:30 – 23:30 Adorácia (od 20:30-21:30 sprevádzaná slovom a piesňami)

Veľký Piatok

8:00 ranné chvály

8:30 raňajky

9:30 Posledné Ježišove dni očami Panny Márie (o. Angelo)

Ticho

11:30 Zdieľanie

12:00 Posvätné čítania – modlitba dňa

obed

15:00 Obrady umučenia Pána

17:45 vešpery

18:15 Zdenka – film o živote a utrpení sr. Zdenky Schelingovej

19:00 večera

20:00 Krížová cesta

Adorácia kríža celú noc

Biela Sobota

8:00 ranné chvály

8:30 raňajky

9:30 Posledné Ježišove dni očami Panny Márie (o. Angelo)

Ticho

11:30 Zdieľanie

12:00 Posvätné čítania + modlitba dňa

Obed, príprava kláštora a jedál na vigíliu

16:00 Misia

18:00 vešpery

18:30 večera

19:30 zdieľanie a príprava na vigíliu

22:15 skúška zboru

23:15 Veľkonočná vigília (po nej posviacka jedál)

Veľkonočná nedeľa

10:30 sv. omša

 

 

Program na Veľký týždeň pre verejnosť

Upratovanie v kláštore: streda od 9:00 do 12:30 (hlavne umývanie okien, doneste si prosím náradie)

Sviatosť zmierenia v stredu od 17:00-18:00.

Streda – sv. omša s úctou k sv. Rite o 18:00

Zelený Štvrtok – slávenie Pánovej večere o 18:00

Adorácia od 20:30 do 23:30 (od 20:30-21:30 sprevádzaná slovom a piesňami)

Veľký Piatok – Obrady umučenia Pána o 15:00
Krížová cesta o 20:00 a potom adorácia kríža celú noc

Biela Sobota – Veľkonočná vigília o 23:15 (po nej posviacka jedál) (liturgia hodín o 8:00, prednáška o 9:30)

Veľkonočná nedeľa – sv. omša o 10:30

Otvorenie_aug_klasotra_14_11_2011_10

Svetlo viery (encyklika Františka)

Milí priatelia, pozývame vás na stretnutie, na ktorom budeme pokračovať v čítaní a rozoberaní encykliky pápeža Františka o svetle viery. Sprevádzať nás bude o. Milan Hermanovský. Stretko začína sv. omšou o 18:00.

Tešíme sa na vás.

Bratia augustiniáni

Púť k Turínskemu plátnu

Milí priatelia, pozývame vás na našu tradičnú pôstnu púť ku Kristovej tvári na Turínskom plátne. Prihlasovanie do 3. apríla 2014 vrátane.

Cesta a adorácia kríža

Milí priatelia, pozývame vás na Cestu a adoráciu kríža v našom kláštore. V tomto pôstnom čase sa skláňame pred krížom a spájame sa viac s Ježišovým utrpením. Budeme mať možnosť teda viac vstúpiť do tajomstva kríža. Stretko začne po sv. omši o 18:00.

O viere s pápežom Františkom

Milí priatelia, pozývame vás na naše stretko, na ktorom sa budeme znova zamýšľať nad ďalšími kapitolkami z encykliky pápeža Františka Lumen fidei – Svetlo viery. Stretnutie bude viesť o. Milan Hermanovský. Stretko začína sv. omšou k úcte sv. Rity o 18:00.

Tešíme sa na vás.

Bratia augustiniáni

1 2 3 4 5 6