Milosrdné srdce - Zo života a spisov sv. Augustína
Ježišov životný štýl
20. rokov augustiniánov na Slovensku, 2015
Púť Prešov - Gaboltov 2015
Krížová cesta v kláštore sv. Augustína, 2015

Akcie, podujatia

Kurz Manželské večery (jeseň 2016)

Pripravujeme kurz Manželské večery, ktorý začne 3.10.2016. Je to príležitosť urobiť niečo pekné pre vaše manželstvo a randiť pár večerov vo dvojici.

Týždeň v kláštore sv. Augustína

Ak sa zamýšľaš nad svojím životom a občas sa v tebe ozýva túžba zasvätiť svoj život Bohu, môžeš stráviť s nami niekoľko dní a tak si lepšie overiť smerovanie tvojho života.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10