Milosrdné srdce - Zo života a spisov sv. Augustína
20. rokov augustiniánov na Slovensku, 2015
Púť Prešov - Gaboltov 2015
Krížová cesta v kláštore sv. Augustína, 2015

Akcie, podujatia

Nová štedrosť

V našom kláštore každú stredu večer prebieha kurz s názvom: “Život, ktorý stojí za to”.

Stretnutia s Bibliou

Pozývame vás každý štvrtok na Stretnutia s Bibliou – Lectio divina z nedeľného evanjelia. Začíname sv. omšou o 18:00

Nové zdroje

V našom kláštore každú stredu večer prebieha kurz s názvom: “Život, ktorý stojí za to”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10