Tehlička na stavbu Sanktuária sv. Rity v Košiciach

Akcie, podujatia

Manželské večery

Milí manželia, prebieha už registrácia na manželské večery, ktoré začínajú 25.1.2016.

Prebuďme svet!

Pozývame vás na benefičný koncert a pásmo zamyslení v Roku zasväteného života.

Stretnutie rodín a manželov

Pozývame vás na stretká pre rodiny a manželov na témy rodinnej spirituality poslednú nedeľu v mesiaci.
Prednášku na tému o rodine a jej spiritualite bude mať P. Milan Hermanovský OSA.

Začíname o 9:30 kávou a zákuskom

10:30 prednáška

11:15 diskusia

12:00 sv. omša

12:45 spoločný obed a diskusia

Kontaktné osoby pre stretká:

P. Milan Hermanovský: milanher@gmail.com / 055-6333654

Zuzana Borovská: zuz.balazova@gmail.com

Modlitba ako cesta chvály

Milí priatelia, pozývame vás na stretká v našom kláštore s názvom: Cestami modlitby. Venuje sa modlitbe a vzťahu s Bohom.

O modlitbe s augustiniánmi

Milí priatelia, pozývame vás na stretká v našom kláštore s názvom: Cestami modlitby. Venuje sa modlitbe a vzťahu s Bohom.

Oslavy 20. rokov na Slovensku

Rehoľa sv. Augustína na Slovensku a Talianska Augustiniánska Provincia vás pozývajú na slávenie 20 rokov Rehole sv. Augustína na Slovensku
dňa 17. novembra 2015.

Program

8:30 augustiniánska káva a otvorenie dňa osláv

9:00 Ako augustiniáni prišli na Slovensko
Zážitky zakladateľov Rehole na Slovensku alebo mini-talkshow s P. Pavlom Benedikom a P. Angelom Lemmem a svedectvá prvých účastníkov na augustiniánskych aktivitách

10:30 Slávnostná sv. omša na poďakovanie za 20. rokov Rehole sv. Augustína na Slovensku.

Celebruje P. Pavol Benedik OSA, pápežský sakristián a zakladeľ Rehole na Slovensku. Káže bývalý Generál Rehole P. Miguel Angel Orcasitas Gomez.

Bratia augustiniáni
Herlianska 52
04014 Košice
www.aug.sk
055/6333654

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10