Začiatkom tohoto storočia sa začala pomalá a ťažká obnova rozdelených rehoľných rodín po ich zrušení mocnými vládami Európy v predchádzajúcom storočí.

Napriek všetkému Vinohradník denne obnovuje a ošetruje svoju vinicu a život augustiniánov pokračoval a pokračuje v rodení ovocia svätosti pre Cirkev. V roku 1906 zomrel biskup misionár Ezechiel Moreno, ktorého Pavol VI blahorečil v r. 1975. V španielskej občianskej vojne vydali augustiniáni hrdinské svedectvo vernosti. Stovky rehoľníkov bolo zabitých z nenávisti k viere– augustiniánsky biskup z Tetruel, Mons. Anzelm Polanco bol upálený zaživa v uliciach mesta.

Na znak pokračovania nikdy neprerušenej tradície boli začaté a sú už v pokročilom štádiu procesy blahorečenia božích služobníkov: otca Pia Kellera (+1904 – bol Nemec), otec Klement Fuhl (+1935 – Nemec ), generál rehole otec Gregor Suarez Fernandez, Španiel, zomrel 34 ročný v r. 1949, opátka Tereza Fasce (+1947), predstavená kláštora v Cascii.

Takto v cirkvi a s cirkvou dnes aj my, synovia sv. Augustína, inšpirovaní večne platnou skúsenosťou majstra a otca, podnecovaní príkladmi bratov a sestier, ktorí dosiahli svätosť a ukazujú cestu, pokračujeme v našej púti „ medzi prenasledovaniami sveta a potešením Boha“ po boku našich bratov v tejto poslednej etape 20. storočia, vrhajúc sa do budúcnosti s ľuďmi a s Bohom.