Dňa 3. novembra anglický parlament vyhlásil, že v Anglicku je najvyššou hlavou Cirkvi kráľ. Takto bola v Anglicku oficiálne vykonaná schizma od katolíckej Cirkvi.

Rehoľníkom nezostávalo nič iné, ako si vybrať jednu z 3 možností : sľúbiť vernosť kráľovi a zanechať rehoľný život, alebo ujsť do cudziny, alebo dať sa uväzniť a byť popravený. Keď sa dňa 14. decembra 1538 predstavil v kláštore kráľovský úradník s nariadením zatvoriť rehoľný dom a podpísať prísahu vernosti, otec John Stone z augustiniánskeho kláštora v Canterbury , dôsledný vo viere, sa rozhodol. Ostatní rehoľníci sa poddali, otec John nie. Nopak, bez strachu povedal ped ostatnými, že Henricha VIII. nikdy nemôže uznať za hlavu Cirkvi.

Bol uvrhnutý do väzenia, predvedený pred kancelára Tomáša Cromwela, ktorý sa ho snažil presvedčiť – ale zbytočne. Naopak, počas 12 mesiacov väzenia dobrovoľne robil pokánie, hoci aj tak už dosť trpel, pretože v čase skúšky vydal svedectvo vernosti. Nakoniec „verný pápežovi“ musel umrieť.

Dňa 27. decembra 1539 bol otec Joh odvedený, zviazaný a za koňom ťahaný na rohoži do doliny von z mesta, kde bol obesený, potom podľa obyčaje bolo jeho telo rozštvrtené a spálené v peci.

V účtovnej knihe úradníka v Canterbury sú zapísané výdavky mesta za drevo, ktoré bolo použité na šibenicu, za povraz, za mzdu katovi a za pec, v ktorej spálili pozostatky mučeníka.

Dňa 25. októbra 12970 Pavol VI svätorečil otca Johna Stonea spolu s ďalšími 39 mučeníkmi, kňazmi, rehoľníkmi a laikmi, mužmi a ženami, ktorí boli zabití pre ten istý dôvod.