Podľa ovocia sa pozná dobrý strom. Ovocie svätosti a apoštolskej činnosti, dozreté v dejinách, svedčí o vitalite a plodnosti augustiniánskej spirituality.

Osvecujú ju dve veľké hviezdy už v začiatku jej existencie: sv. Mikuláš z Tolentína a sv. Klára z Montefalco. Prvá je príkladom čistej kontemplácie, druhá príkladom spojenia kontemplácie a apoštolátu. Dva aspekty, ktoré sú dušou augustiniánskej spirituality.

V stopách týchto dvoch svätcov po ceste k dokonalosti išiel nesčíselný zástup mužov a žien . Viac ako 20 ich žilo v prvom storočí dejín rehole a sú blahoslavení. Ich hrdinské skutky boli Cirkvou oficiálne uznané. K nim môžeme pripočítať ďalších, o ktorých sa dejiny zmieňujú len stručne alebo ich nespomínajú vôbec, ale ich mená sú zapísané v knihe života.

K horlivosti pre svätosť pridali nadšenú činnosť na poli kazateľskom, kultúrnom, pastoračnom a v umení. V Taliansku je dosť miest, veľkých či malých, v ktorých je ešte dnes kostol zasvätený sv. Augustínovi alebo niektorému svätému z jeho rehole. Výrečné svedectvá živej prítomnosti sú stálym dobrodením pre ľudstvo.