Ľudská a duchovná skúsenosť sv. Augustína sa môže zhrnúť takto:

Augustín intenzívne hľadal Boha, keď ho našiel, zasvätil sa mu úplne, v spoločenstve s bratmi.

Hľadanie Boha je motívom vedenia spirituality Augustína. A nezaujíma len toho, kto hľadá pravdu, kto ešte nenašiel v Kristovi pravdu svojho života, viera sama o sebe je neustálym hľadaním Boha. Existencia Boha je naozaj tak nehmatateľná, že sa nikdy nemôže prísť k podstate jeho poznania. Boh sa viac hľadá, nachádza, viac sa miluje, zostáva väčšia túžba nájsť ho.

„Nájsť Boha znamená nájsť radosť– preto žijeme a pracujeme – plný zmysel vlastnej existencie, skutočne,“ potvrdzuje zo skúseností sv. Augustín – „stvoril si nás pre seba, Pane, a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v Tebe.“

Ako hľadať a kde nájsť ? Cestou vnútra, hovorí sv. Augustín, cez rozjímanie, akoby sme povedali dnes. „Neyjdi zo seba, vráť sa do seba, pravda býva vo vnútri človeka a keď si uvedomíš, že tvoju povaha je možné zmeniť, vstúp do svojho vnútra… Teda skús prísť tam, kde svetlo nášho rozumu prijíma pravé svetlo.“ Zdá sa, že sv. Augustín sa obracia predovšetkým na dnešného človeka, ktorý je vzdialený sám sebe, vzdialený vlastnej dôstojnosti, neustále hľadajúci, aj keď neusporiadane, vlastnú identitu, vyrušovaný mnohými vecami, ktoré ho obklopujú a pobádajú k ilúzii, že nimi naplní svoje prázdne vnútro, ktoré je prázdne, lebo v ňom nie je Boh.

Len keď nájde sám seba, učí sv. Augustín, keď znovu získa svoju ľudskosť, oslobodí ju od otroctva vecí, môže človek nájsť Boha, čiže radosť. Preto v Reguli, hovoriac o vzťahu rehoľníka k veciam, sv. Augustín ponúka zásadu: „ Lepšie je mať menej potrieb, než viac vecí.“ Zvnútornenie /interiorita/ je vyslobodením sa z väzenia vecí, je znovunadobudnutie seba samých, modlitbou a rozjímaním t.j novým spôsobom, ako stáť pred Absolútnom a udalosťami, hľadať Boha cez a spolu s bratmi: to je cesta, ktorú ponúka sv. Augustín dnešnému človeku.
Odkaz sv. Augustína
1.) Vráť sa, vráť sa do srdca, pretože srdce je stredom osoby, a v srdci človek znova nájde v pravde samého seba. Človek má hodnotu pre to, kým je vo vnútri svojho srdca e v kvalite svojej lásky.
2.) Obklečte si Pána Ježiša Krista. Augustín urobil z tejto vety sv. Pavla program pre svoj život. Kto chce dobre kráčať musí sa stretnúť s Kristom, stredom dejín, a znovu vykročiť na cestu vďaka jeho milosti.
3.) Milujte túto Cirkev, buďte v tejto Cirkvi, buďte touto Cirkvou. Sv. Augustín pracoval mnoho pre jednotu Cirkvi, lebo pre neho Cirkev je celý Kristus (Christus totus). Nemôže sa milovať Kristus, ak sa nemiluje Cirkev a ak sa nezúčastňuje na jej poslaní a evanjelizácii.
4.) Spievaj a choď! Vo svete poznačenom epochálnymi zmenami, svätec nás pozýva dúfať, pozerať dopredu so srdcom otvoreným pre nádej, pretože Boh je ten, ktorý riadi dejiny.
5.) Náš život je gymnastikou túžby, túžby po Bohu, ktorá nás poháňa, aby sme vyprázdnili naše srdce zlými žiadosťami a naplnili ho naopak túžbou po dobre, po najvyššom dobre skrytom pod slovom Boh.