Keď sa chcete zosobášiť v našom kostole sledujte inštrukcie:

1. V prvom rade je potrebné kontaktovať p. faráre v Košickej Novej Vsi – farnosť sv. Ladislava, vdp. Patrika Šarišského. http://knv.rimkat.sk/kontakty/

S ním vypísať potrebné papiere, aby to bolo uschované v matrike.

2. Následný krok je k nám do kostola sv. Rity. Kontaktujte nás na email: augustiniani@gmail.com alebo priamo v sakristii kostola po sv. omšiach.