Oficiálna stránka KBS pre pastoráciu povolaní na Slovensku

http://povolania.kbs.sk/

Augustiniáni v Českej republike

Bratia v Prahe:
http://www.augustiniani.cz/

Bratia v Brne:
www.opatstvibrno.cz

Česká stránka o sv. Augustínovi:
http://www.svatyaugustin.estranky.cz/

Augustiniáni v Poľsku

Bratia v Krakove:
http://www.augustianie.pl/

Medzinárodné stránky

Oficiálna medzinárodná stránka rehole:
http://www.augustinians.net/

Patristický inštitút Augustinianum v Ríme:
http://www.patristicum.org/
Myslenie, diela, texty a ďalšie informácie k sv. Augustínovi v taliančine, angličtine, španielčine, francúzštine, nemčine a latinčine:
http://www.augustinus.it/

Augustiniánsky historický inštitút (Belgicko)
http://www.augustiniana.be/

Augustiniánska univerzita Villanova (USA)
http://www.villanova.edu/

Taliansko:
http://www.agostiniani.it/

Anglicko:
http://www.augnet.org/

Španielsko:
http://www.agustinos-es.org/

Austrália:
http://www.augustinians.org.au/

Írsko:
http://www.augustinians.ie/

Latinská Amerika:
http://oala.villanova.edu/

Veľká Británia:
http://www.augustinians.org.uk/

USA – stredozápad:
http://www.midwestaugustinians.org/

USA – západné pobrežie:
http://www.osa-west.org/

USA – východ:
http://www.augustinian.org/