Ak sa zamýšľaš nad svojím životom a občas sa v tebe ozýva túžba zasvätiť svoj život Bohu, môžeš stráviť s nami niekoľko dní a tak si lepšie overiť smerovanie tvojho života.

Môžeš spoznať ako vyzerá život v kláštore a niektoré charakteristiky rehoľného augustiniánskeho života. Toto stretnutie mávame pravidelne každý rok koncom augusta pred sviatkom sv.Augustína. Viac informácií na tel.čísle 055/6333654.

To, čo o sebe viem, viem s tvojím osvietením, a to , čo o sebe neviem, tak dlho nebudem vedieť, kým sa moje temnoty nestanú pred tvojou tvárou jasné ako poludnie.” (Vyz. 10.5)

Program

(hlavná kostra každého roka, s menšími zmenami podľa potrieb každý rok)

pondelok – štvrtok
07:30 ranné schvály + meditácia
08:15 raňajky
09:30 prednáška – 30 min. ticho
11:30 príprava na sv. omšu
12:00 sv. omša
13:00 obed
15:15 práca
17:00 tea break
18:00 prednáška – 30 min. ticho
19:30 vešpery
20:00 večera
21:00 večerný program – rekreácia
22:15 večerný program – ruženec

piatok (spoločný deň)
08:00 ranné chvály + meditácia
08:30 raňajky
09:30 prednáška – 30 min. ticho
10:30 spoločné stretnutie
12:00 sv. omša
13:00 obed
15:00 práca
18:00 stretnutie – zdieľanie
19:30 vešpery
20:00 večera
21:00 večerný program – rekreácia
22:15 večerný program – ruženec

Spoločný deň je záverečným dňom Života v komunite. V tento deň sú k nám pozvaní aj tí, ktorí z rôznych dôvodov nemohli prísť na celý program. Môžu tak okúsiť aspoň troška z toho čo sme ponúkali počas celého týždňa a zažiť jeden deň v komunite s tými, ktorí tu boli počas celého programu.