Náš ideál

Na začiatku reguly ktorú napísal pre svojich mníchov, sv. Augustín vysvetľuje motiváciu rehoľného života týmito slovami: “Hlavným motívom, kvôli ktorému ste zjednotení, je žiť v zhode majúc jedno srdce a jednu dušu nasmerovanú na Boha”. Boh je teda našim spoločným vlastníctvom. Zriekame sa všetkého materiálneho, aby sa stalo našim spoločným. V modlitbe a práci hľadáme Boha a uctievame ho jedni v druhých. Z našej modlitby a rozjímania sv. Písma pramení naša apoštolská činnosť, rozdávame s radosťou to čo sme prijali a v čo veríme evanjelium – dobrú zvesť pre dnešného človeka.

Komunita na Slovensku

V súčasnosti naša komunita má 5 členov: P. Milana Hermanovského, P. Miroslava Zárika, P.Jozefa Jurdáka, P. Andreja Kovaľáka a Brata Daniela Imricha

Čomu sa venujeme na Slovensku

Naša komunita sa venuje pastorácii mládeže, pastorácii rodín, organizuje kurzy kresťanskej formácie pre rôzne skupiny, organizuje rôzne duchovné obnovy vo farnostiach, venuje sa duchovnému vedeniu. V neposlednom rade organizujeme manželské večery (jar) a stretká pre rodiny v našom kláštore.