Kandidáti do Rehole

Ak niekto má živý záujem o Rehoľu a cíti v sebe povolanie k augustiniánskemu spôsobu života musí prejsť istým formačným procesom. Celá formácia má za úlohu formovať osobnosť pre dozrievanie povolania až k rozhodujúcemu kroku zasvätenia života Bohu v augustiniánskej rodine.
Konkrétne to vyzerá takto: Postulát – 2 roky (jeden a pol roka na Slovensku, posledný polrok v Taliansku). Noviciát – jeden rok (v Taliansku). Študentát – približne päť rokov (v Taliansku).
Zatiaľ sme veľmi malá komunita slovákov, preto väčšia časť našej formácie sa sústreďuje do Talianska, keďže sme členmi Talianskej Augustiniánskej Provincie.