Vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja (https://web.vucke.sk/sk/) v hodnote 4.673 € sme mohli v roku 2022 realizovať projekt „Augustiniánska záhrada“. Cieľom projektu bolo vysadiť stromy a kríky v okolí kostola sv. Rity (živý plot) a v okolí kláštora sv. Augustína viacero druhov stromov. Týmto spôsobom sa snažíme vytvoriť záhradu, ktorá bude oázou pokoja pre mnohých návštevníkov kostola a kláštora.

Milí priatelia,

prosíme vás o darovanie 2 % z vašej dane pre aktivity nášho kláštora. Pracujeme v prospech rodín, manželov, mládeže a detí. Vaše peniaze budú použité hlavne na aktivity ako Rodiny v núdzi, Manželské večery, Pôstna púť do Prešova, Púť Prešov – Gaboltov, Tábor pre chlapcov Kamarát a ďalšie aktivity, ktoré sa konajú v prospech druhých. Formulár pre podanie v roku 2022 si môžete stiahnuť tu:

stiahnut

Ďakujeme vám veľmi pekne za každý príspevok. Zostávate v našich modlitbách.

Bratia augustiniáni

Ahojte, Augustiniáni a ďalší priatelia v Kristu!

Volám sa Michal Kentoš a možno sme sa už kdesi stretli. Dnes Vám však píšem, pretože Vás chcem poprosiť o pomoc. V krátkosti Vám opíšem dvoch výnimočných ľudí a ich rodinu, ktorá teraz môže potrebovať aj Vašu pomoc. Prosím, venujte mi chvíľku svojho času.

FOTO IVAN NESTOR

Ivan (22) a Nestor (18) Vysočanskí sú moji švagrovia, Ukrajinci. Ich mamka Ivana mala spolu s manželom štyri deti. Jedna z nich je mojou manželkou (Júlia, 27), s ktorou žijeme v Košiciach, a druhá (Mária, 26) tiež už dávnejšie vycestovala z domoviny  a žije v Poľsku,  kde sa aktuálne snaží o akceptáciu svojho lekárskeho diplomu získaného na Ukrajine. Týmto štyrom deťom otec (gréckokatolícky kňaz) náhle zomrel už pred šiestimi rokmi.  Mame  Ivane sa deti rozutekali  z domu už dávno. Cieľom ich odchodu bolo, aby získali vzdelanie či lepšie zaplatenú prácu ako doma. Každý sa však snaží a Boh im doprial tej milosti, že sú všetci zdraví a majú elánu na  rozdávanie.  Ale  späť  k chlapcom,   ktorými   som  tento   príbeh  začal.   Obaja  študujú v kyjevskom gréckokatolíckom seminári, aby sa stali kňazmi. Ivan je v šiestom, poslednom ročníku, a Nestor študuje v druhom. O situácii na Ukrajine možno mnohí viete, a možno by bolo treba pripomenúť, že je to krajina, ktorá sa vzmáha, no len veľmi pomaly sa im darí zvýšiť sociálnu či ekonomickú úroveň vo svojej krajine. Platy sú biedne a ešte aj Cirkev a štát sú oddelené. Preto aj táto mladá škola – Seminár v Kyjeve nie je zadarmo. Chlapci si potrebujú za štúdium zaplatiť v každom ročníku približne 400€ za jednu osobu na rok štúdia. Len pre obraz – mesačný plat ukrajinskej predavačky v obchode je v prepočte približne 80 eur na mesiac. Ich mamka síce niekedy mala o čosi lepšiu prácu, no bohužiaľ, krajina sa pre dvomi rokmi rozhodla úradníkov prepúšťať, a tak prišla ešte aj o to, čo jej pomáhalo zarobiť  si na chlebík či zasponzorovať svoje deti. Už dlho sa teda márne snaží nájsť si prácu. Stále je odkázaná iba na skromný príspevok z úradu práce. A myslím, že teraz už lepšie rozumiete, prečo píšem. Potrebujem Vašu podporu. Ak je niekoho treba podporiť, v prvom rade by to mali  byť  siroty  a vdovy.  Ivan  a Nestor  sa  síce  veľmi  aktívne  podieľajú  na  všetkých študentských aj neštudentských aktivitách, ktoré stíhajú, aby si odložili každú „kopijku“,  no iste to nestačí  na  celé  vyplatenie  štúdia.  Prosím  Vás  preto,  ak  by  ste  sa  chceli  pričiniť a pomôcť týmto chalanom na zaplatenie ich štúdia v tomto školskom roku, pošlite Váš príspevok na číslo účtu, ktoré prikladám. Je to náš rodinný osobný účet, z ktorého každé euro poslané na účel Ivana a Nestora, prepošleme s manželkou im.  Alebo  – ak sa nám podarí, už  v decembri možno pocestujeme za nimi a odovzdáme im to na Ukrajine osobne. Pre každého z nás darcov je  20-30  eur  možno  iba  čiastkou,  ktorú  minieme  na  hoc  akú  nerozvážnosť v rámci mesiaca. Pre nich tento minimálny príspevok od mnohých môže znamenať obrovskú pomoc, aby mohli študovať ďalej. Váš príspevok môže  byť samozrejme  v ľubovoľnej výške a Pán Boh zaplať za každé euro, čo  pošlete.  Aj vďaka Vám sa tak môžeme dostať bližšie      k cieľovej sume 800€, ktorú chceme chlapcom odovzdať. Aby to celé bolo o čosi viac transparentné, v závere zbierky (23. decemebra) urobím veľký screenshot všetkých prijatých platieb na tento účel a odošlem ho otcovi Jurajovi Pigulovi, aby vedel, koľko sa nám v rámci Augustiniánov a priateľov podarilo vyzbierať. My s manželkou prispievame chalanom viac ráz za rok, aj teraz by sme znovu radi prispeli. A pozývame do toho aj Vás. Spolu tak urobíme dobrú vec, pretože podporíme budúcich kňazov, ktorí sú pre nás tak vzácni, aby nám zvestovali Božie slovo a vysluhovali sviatosti, ktoré Cirkev ponúka.

Mimochodom, Ivan a Nestor sú aj veľmi talentovaní muzikanti. Ivan má dokonca svojho vlastnú hudobnú skupinu MetaNoya, preto Vám ponúkam aj link na video z koncertu (2019), keď bola MetaNoya v Košiciach v rámci svojho koledného turné po Poľsku, Čechách, Rakúsku i Ukrajine (KONCERT METANOYA VIANOCE 2019). A túto kapelu si môžete popočúvať aj v štúdiovej verzii na YOUUTBE KANÁLI METANOYA. Majú naozaj duchovne silné piesne. Ak by ste mali záujem aj o CD, môžete mi napísať na kentos.michal@gmail.com Rád Vám ich CD pošlem.

Och, ďakujem, že ste sa dočítali až sem. Pán Boh zaplať za Váš čas a za Vašu pomoc. V mene mamy Ivany, Ivana, Nestora i v mene našom (Júlia a Michal) Vám ďakujeme za príspevky, ktoré pošlete. ĎAKUJEME VÁM!

Účet na meno Michal Kentoš

IBAN SK54 1100 0000 0029 1595 4653

VARIABILNÝ SYMBOL 122020

Do poznámky nezabudnite uviesť svoje MENO A PRIEZVISKO.

Srdečne pozývame všetkých ctiteľov sv. Rity na slávenie sviatku sv. Rity

 

Rita 20 _n

Bratia augustiniáni

Milí priatelia,

na začiatku pôstu sme začali zbierku trvanlivých potravín počas nedieľ.

Keďže sa potom verejné slúženie sv. omší zrušilo, tak zbierka sa spomalila ale celkom sa nezastavila

a niečo sa podarilo nazberať.

Potom sme to všetko odovzdali Majáku nádeje per chudobné rodiny.

Pripájame aj ďakovný list

Augustiniani

20200415_103158[1]

Boh miluje až do takej miery, že zomiera z lásky ku hriešnikom!

Zdá sa to niekomu málo, že Boh pre ľudí, spravodlivý pre hriešnikov, nevinný pre vinníkov, kráľ pre otrokov, pán pre sluhov, si obliekol ľudské telo, videli ho na tejto zemi, žil spolu s ľuďmi a k tomu ešte bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný. Neveríš? Pýtaš sa, kedy sa niečo také stalo? Pozri kedy: Za Poncia Piláta. Na spresnenie je tu aj meno sudcu, aby si nemohol o tom pochybovať. Tak teda verte, že Boží Syn bol ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, zomrel a bol pochovaný. Veru, nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za priateľov. Naozaj nikto? Nikto. Je to pravda, povedal to sám Pán Ježiš. Spýtajme sa aj Apoštola, ktorý nám hovorí: Kristus zomrel za bezbožných. A ďalej pokračuje: Keď sme ešte boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom, prostredníctvom smrti jeho Syna. A teda v Kristovi my nachádzame ešte väčšiu lásku, pretože on nedal svoj život len za priateľov, ale za svojich nepriateľov. Aká veľká je Božia láska k ľuďom, aká nežnosť milovať hriešnikov až tak, že z lásky zomiera pre nich! On prejavuje svoju lásku, podľa slov Apoštola, lebo kým sme boli ešte hriešnikmi, Kristus zomrel za nás.

Aj ty teda ver tomu, a nehanbi sa to vyznávať pre tvoju spásu. Srdcom veríme pre spravodlivosť, a ústami vyznávame pre spásu. A preto, aby si nemal pochybnosti a nehanbil sa, keď si začal veriť, tak si prijal znak Krista na čelo, ktoré je sídlom rozvážnosti. Spomeň si, čo máš na čele, a nebudeš sa obávať jazyka druhých. Kto sa bude hanbiť za mňa pred ľuďmi, hovorí sám Pán, aj Syn človeka sa bude hanbiť za neho pred Božími anjelmi. Nehanbi sa pre pohanu kríža, ktorý sa Boh sám nevyhol prijať pre teba. Opakuj s Apoštolom: Pre mňa niet inej chvály, ako kríž nášho Pána Ježiša Krista. A ozve sa ti zas Apoštol: Zaumienil som si nevedieť medzi vami nič iné, ako Ježiša Krista, a to ukrižovaného. Jeho vtedy jeden národ ukrižoval, a teraz je pevne vsadený v srdciach všetkých národov.

(z Reči 215,5)

Na zamyslenie

Aká veľká je láska Boha k ľuďom, aká nežnosť v tom, že miluje hriešnikov až tak, že zomiera z lásky k nim!

 

/ z taliančiny preložil MZ/

 

20200410_164239

Košická arcidiecéza, Mons. Bernard Bober – Inštrukcie III. / COVID-19

„Animat me exemplum multorum“

V posledných inštrukciách a odporúčaniach sme informovali o spôsobe podávania Eucharistie a vysluhovaní sviatosti zmierenia v období epidémie. Situácia sa však každým dňom komplikuje. Podľa všeobecne známej mienky odborníkov a tiež vďaka rozumným postrehom našich duchovných otcov z terénu, je potrebné upresniť, že vysluhovanie sviatosti zmierenia sa teraz musí obmedziť iba na nevyhnutné prípady. Prosím všetkých veriacich, aby tento stav rešpektovali a boli ešte trpezliví. Keď táto situácia o niekoľko týždňov pominie, bude veľa možností ako spomínané sviatosti prijať s najväčšou úctou a láskou. Láska sa síce nebojí riskovať, ale vie aj všetko zniesť a byť trpezlivá. Naplno nech sa využívajú duchovné inšpirácie, ktoré sú bohato ponúkané cez médiá. S veľkou vďakou oceňujem iniciatívu premiéra SR smerujúcu k posilneniu vysielania priamych prenosov svätých omší vo verejnoprávnej televízii.

V tejto situácii naozaj nejde o obmedzovanie slobody vierovyznania, ani o prejavy zbabelosti zo strany duchovných pastierov. Neporovnávajme tieto mimoriadne udalosti ani s reštrikciami komunizmu, ani s epidémiami moru či cholery. To, čo prežívame teraz, je niečo úplne nové. Terajšie obmedzenia majú za cieľ nešíriť mimoriadne nákazlivú infekciu. Ak by kňazi riskovali iba svoj život, výzva k ich odvahe by azda ešte bola na mieste. Aj tak, nevyhnutné prípady, hlavne v ohrození života, si budú vyžadovať ich nevyhnutnú a odvážnu reakciu. No tu ide aj o zdravie a životy tých, ktorí sa môžu nakaziť od nič netušiacich, asymptomatických a navonok zdravých pastierov. Vyzerá to tak, že obmedzenie stretávania je teraz tým najúčinnejším preventívnym opatrením. Dodržiavajme ho a buďme zodpovední!

Drahí bratia a sestry, vyprosujem vám všetkým veľa trpezlivosti, silu z modlitby a čítania Božieho Slova, útechu Božej Matky Panny Márie a pokoj srdca pri aktivovaní dokonalej ľútosti i duchovného svätého prijímania. Živme v sebe silnú nádej, že tento čas skúšky sa raz skončí a my sa budeme môcť stretnúť pri slávení Eucharistie.

S požehnaním

+ Mons. Bernard Bober

 arcibiskup – metropolita

Košice 25. marca 2020

Bratislava 6. marca (TK KBS) Na Slovensku potvrdili prvý prípad nákazy koronavírusom. Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, v tejto súvislosti vydal niekoľko odporúčaní pre katolíckych kňazov a veriacich. Prinášame vám ich v plnom znení.

V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva a zároveň zodpovedne spolupracovať s príslušnými predstaviteľmi verejnej správy.

Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani do zahraničia. Spoločné podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť.

Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala.

Kňazi nech vo zvýšenej miere dodržiavajú hygienu, starostlivo si pred bohoslužbami umývajú ruky a používajú dezinfekčné prostriedky.

V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť spoločné predmety – knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do rúk.

Znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný úklon hlavy, namiesto podávania rúk.

Na vysluhovanie sviatosti zmierenia sa odporúča použiť spovednice s mriežkou, ktorú treba opatriť priesvitnou zábranou. Vyhnúť sa treba aj preplneniu chrámových priestorov.

Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja!

Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu.

Slovenskí biskupi na vás denne pamätajú v modlitbách a s požehnaním.

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS

V Bratislave, 6. marca 2020

Koronavirus - opatrenia