Odpustila som vrahom môjho manžela

 

Úžasné svedectvo manželky, matky, vdovy, augustiniánskej mníšky a svätej nemožných vecí – tak je všeobecne známa, milovaná a uctievaná svätá Rita z Cascie. Kresťanské kníhkupectvo Zachej.sk ponúka na trhu knižnú novinku o živote tejto obľúbenej svätej pod názvom: „Svätá Rita – dych odpustenia.“

Svätá Rita - dych odpustenia

„Takýto druh životopisu na Slovensku chýbal. Nádherný príbeh lásky, odpustenia a zázrakov, ale aj bolesti a utrpenia. Spolu s manželkou máme veľmi blízko k augustiniánskej spiritualite, takže rozhodnutie priniesť tento titul nám bolo blízke“, hovorí riaditeľ kníhkupectva Zachej.sk, Jozef Ring. „Na vydaní knihy a preklade sme úzko spolupracovali s Rehoľou sv. Augustína, ktorá pôsobí v Košiciach,“ dodáva.
Rita sa narodila v kresťanskej rodine. V šestnástich rokoch sa vydala za mladíka dobrého srdcom, ale hnevlivej povahy. Mali spolu dvoch synov. Jednoduchým, ale zbožným životom, naplno venovaným rodine, napomáhala aj manželovi k jeho obráteniu a k čestnému životu. Podarilo sa jej to. Vtom prišla do jej života manželky a matky silná rana. Manžela zavraždili pre rodové spory. Rita mala vôľu vrahom odpustiť a zabudnúť. Rodina jej manžela si žiadala pomstu. Rita však dokázala úplne odpustiť všetkým tým, čo jej spôsobili túto bolesť. Synovia, naopak, ovplyvnení prostredím a rodinou, boli pohnutí k pomste. Rita nechcela ďalšie násilia a utrpenie. Prosila Boha za oboch jej synov, aby sa nepošpinili krutosťami a nestrhla ich konanie nenávisť. Boh jej ponúkol jediné, hoci veľmi bolestivé východisko. Duše oboch chlapcov zachránil. Zomreli jeden za druhým krátko po otcovej smrti na záhadnú chorobu. Rita, vdova a osamelá, upokojila duše a dokázala dosiahnuť uzmierenie pre obidve rodiny, v sile modlitby a lásky. Až potom mohla konečne uskutočniť dávnu túžbu a vstúpiť do augustiniánskeho kláštora sv. Márie Magdalény v Cascii, kde žila 40 rokov, slúžiac Bohu a blížnym s ušľachtilou radosťou a pozornosťou voči ich ťažkostiam. V jej prítomnosti sa udialo aj veľa zázrakov. Posledných 15 rokov Rita nosila na čele stigmu jedného z tŕňov Kristovej koruny, dopĺňajúc na vlastnom tele to, čo chýba Kristovmu utrpeniu.
Čo môže povedať príbeh svätej Rity dnešnej spoločnosti či rehoľníkom? „Sv. Rita prináša dnešnému svetu svedectvo odpustenia, zmierenia a pokoja medzi rodinami. Sila jej svedectva pochádza z pohľadu na ukrižovaného Krista , ktorý sa stal pre ňu znamením nádeje a lásky. Pre nás, augustiniánov, sa stala príkladom pokory a odvahy. Malá žena s milosrdným srdcom v manželstve i v zasvätenom živote“, odpovedal na otázku prior Rehole augustiniánov páter Juraj Pigula.
Na preklade knihy sa podieľal augustinián páter Miroslav Zárik. „Pri preklade som si uvedomoval úžasnú charizmu a silu, ktorú sv. Rita vyžaruje a ktorú dodáva každému z nás“, hovorí páter Zárik.
Kniha pozostáva z niekoľkých kapitol. V úvodnej sa krátko načrtáva história Cascie a jej spoločensko – politické prostredie. Druhá kapitola je venovaná miestnej komunite augustiniánov, pretože svätosť Rity nemožno dobre pochopiť bez vplyvu augustinánskej charizmy. V ďalších kapitolách je podaný a zároveň reflektovaný jej konkrétny život, po ktorom je uvedený aj jej prvotný krátky životopis s najznámejšími mimoriadnymi udalosťami (tzv. kvietky, v taliančine fioretti). V závere je tiež vyjadrené a objasnené jej hlavné posolstvo odpustenia, zmierenia a pokoja, ktoré je stále tak veľmi aktuálne a potrebné. Pre tých, ktorí zatiaľ nemali možnosť ísť si uctiť svätú Ritu a nenavštívili miesta jej pôsobenia, kniha vo svojom závere ponúka 16 strán farebných fotografií z Cascie

Knihu si môžete zakúpiť v kníhkupectve Zachej.sk cez online shop: http://www.zachej.sk/produkt/15151/svata-rita-dych-odpustenia/

„Verím, že kniha Svätá Rita – dych odpustenia bude hodnotným titulom a život svätej Rity príkladom, povzbudením a majákom životného smerovania každého z nás,“ dodáva Jozef Ring.
Kresťanské kníhkupectvo www.zachej.sk patrí medzi najmladšie kresťanské kníhkupectvá na Slovensku. Chce ponúkať čo najlepšie služby a spokojnosť z nakupovania. Vďaka svojím zákazníkom sa Zachej.sk stalo finalistom súťaže ShopRoku 2014 v kategórii zábava.“

vn f

Z Kázní svätého biskupa Augustína 

Umučenie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista zaisťuje slávu a učí trpezlivosti.
Veď čo by si nemohli od Božej milosti sľubovať srdcia veriacich, keď sa pre nich jediný Boží Syn, spoluvečný s Otcom, nielen narodil ako človek z človeka, ale aj zomrel rukami ľudí, ktorých stvoril?
Je veľké, čo nám Pán sľúbil v budúcnosti. Ale oveľa väčšie je to, čo sa už pre nás stalo a čo oslavujeme. Kde boli, alebo čo boli, keď Kristus zomrel za bezbožných? Kto by pochyboval, že dá svätým svoj život, keď im už dal svoju smrť? Prečo sa krehký človek zdráha uveriť, že raz budú ľudia žiť s Bohom?
Omnoho neuveriteľnejšie sa už stalo: Boh zomrel za ľudí.
Veď kto je Kristus, ak nie „Slovo“, ktoré „bolo na počiatku a Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh“? Toto Božie Slovo „sa telom stalo a prebývalo medzi nami“. Lebo samo v sebe nemalo nič, z čoho by bolo mohlo za nás zomrieť, keby si nebolo z nás vzalo smrteľné telo. Tak mohol nesmrteľný zomrieť, tak chcel smrteľným darovať život: chcel dať účasť na svojom živote tým, s ktorými mal účasť najprv na ich živote. My sme nemali nič svoje, z čoho by sme žili, on zasa nič svoje, z čoho by bol zomrel.
A tak s nami vzájomnou účasťou vykonal obdivuhodnú výmenu: naše bolo, z čoho on zomrel, jeho bude, z čoho my máme žiť.
Nielenže sa teda nemáme hanbiť za smrť Pána, nášho Boha, ale máme do nej vkladať bezhraničnú nádej a máme sa ňou zanietene chváliť: veď tým, že od nás prijal smrť, ktorú v nás našiel, dal nám neotrasiteľnú istotu, že nám v sebe dá život, ktorý sami zo seba mať nemôžeme.
Lebo keď nás tak miluje, že on, bez hriechu, trpel za hriešnikov, čo sme si my hriechom zaslúžili, ako nám nedá, čo vyžaduje spravodlivosť, ten, ktorý ospravedlňuje?! Ako nedá odmenu svätých ten, ktorý verne plní slovo, keď úplne nevinne znášal trest za ničomníkov?!
Preto, bratia, vyznávajme neohrozene alebo aj ohlasujme, že Kristus bol za nás ukrižovaný: povedzme to nie so strachom, ale s radosťou, nie hanblivo, ale sa tým chváľme.
Apoštol Pavol ho videl a uvádza dôvod chvály. Hoci mohol o Kristovi povedať mnoho veľkých a božských vecí, nehovorí, že sa chváli Kristovými obdivuhodnými činmi, že stvoril svet, keď bol u Otca ako Boh, ani tým, že riadil svet, keď bol človek ako my. Ale hovorí: „Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista.“(Sermo Guelferbytanus 3: PLS 2, 545-546)

(Zdroj: breviar.sk)

„Miluj a rob čo chceš!“ Púť po stopách sv. Augustína

 

29.8.-3.9.2015, sprevádza P. Juraj Pigula, augustinián.

Cena: 280 Euro

Info: P. Juraj Pigula 0948 037 768 a p. Mária Borovská 0949 659 521

Prihlasovanie: augustiniani@gmail.com alebo borovska@extel.sk

Navštívime mestá: Pavia, Miláno, Como, Certosa di Pavia.

Svätci a ich chrámy na ceste: sv. Augustín, sv. Ambróz, sv. Gervasio a sv. Protasio, sv. Marcellína, sv. Bruno.

Trikrát nocľah v hoteli s raňajkami, dvakrát plná penzia.

Kostoly na sv. omšiach a kartuziánsky kláštor: platí sa milodarom pri sv. omšiach.

Múzeá: spoločné vstupy platené v cene zájazdu, ľubovoľné vstupy si hradí každý sám.

 

29. augusta – odchod z Košíc

30. augusta – príchod do Certosa di Pavia, sv. omša a prehliadka monumentálnej pamiatky kláštora Kartúzy pri Pavii, ubytovanie v hoteli a večera.

31. augusta – raňajky v hoteli, cesta do Milána (30 km), obnova krstných sľubov a prehliadka miesta, kde bol sv. Augustín pokrstený, prehliadka Dómu, voľno – obed a individuálna možnosť ísť na strechu Milánskeho Dómu či navštíviť aj veľmi blízku La Scalu, popoludní spoločná prehliadka umeleckého diela od Leonarda da Vinci: Posledná večera a návšteva kostola Madonna delle Grazie (Unesco), sv. omša a prehliadka baziliky sv. Ambróza, rozchod na večeru a návrat do hotela.

1. september – raňajky v hoteli a odchod do Como, prehliadka mesta a prechádzka popri jazere s čítaním z Vyznaní o pobyte sv. Augustína v neďalekom Cassago pred krstom, návrat do Pavie, sv. omša a prehliadka Augustínovej hrobky, spoločná večera a prechádzka po nočnej Pavii.

2. september – raňajky a odchod k moru Lido di Jesolo alebo Bibione. Deň pri mori.

3. september – návrat okolo 8:00.

Put po stopach sv. Augustina

 

 

 

Pozývame všetkých študentov, stredoškolákov a vysokoškolákov, na “Nádvorie hľadajúcich” do kláštora sv. Augustína. Túto stredu sa zaoberať témou Božieho slova a jeho sily! Príd´te na zaujímavú prednášku a diskusiu. Prednáša o. Milan Hermanovský.

Stretávame sa každú stredu od 18:00 do cca 21:30. Prednáška začne po občerstvení o 19:00.

Tešíme sa na vás.

Bratia augustiniáni

Mission of the Joy 2014

 

PONDELOK
V škole nás učili, že tradície si máme chrániť. Preto až ráno sa budem baliť.
Ráno mi mozog vraví „už by si mal do ruksaka hustiť“ no posteľ ma nechce pustiť.
Tradícia sa opakuje, máme to samé, s Giuzzepem zas meškáme.
Ale figu! Ideme práve načas, veď pútnici len začínajú kráčať.
Na púti sme tu všetci bratia v duchu, no mám takú čudnú predtuchu,
že dvaja chlapci ani omylom. Oni sú tu bratia s mobilom.
Cestou napadol Adam Katku zozadu, vraj „delfín, chytaj návnadu.“
Ale veď to nie je návnada iba uzlík z lanka a pred nami už nestojí Katka ale cigánka.
Asfalt už skončil, bude už len blato a šťavnatá cesta, niet na nej suchého miesta.
Juraj je diplomat od päty až po hlavy „teraz bude ticho“ vraví aby opatril ľud reptavý.
Tak vám poviem….
či chlpaté, či kučeravé, smradľavé, či tie čo používajú voňavečky, všetci sme tu Božie ovečky.
Len Adam je mimo, do boku, ku plotu vedie jeho chôdza. Adam! To nie je ovca ale koza.
V kostolíku krásny žalmík, disko, Duch svätý vanie no treba sa ponáhľať na večeranie.
…s chlapcami rozmýšľame že budeme spať vonku.
Hustá, pokosená tráva, žiadna hlina. Pri kostole dokonca aj latrína.
Ale tak mi vyšlo z hlavy že minule tu boli vandali, nie žeby sme sa báli,
Veď všetci chlapci tu máme bujne svaly. Ide iba o to aby sme sa dobre vyspali,
Len neviem čo na to Juraj vraví :O …. dobre, presunieme sa do sály.
UTOROK
Otvorím oči a Dominik hlási „zabite ma už som v pasci“
Nie si v pasci ale vo spacáku. Daj si horalku ty lajdáku.
Po raňajkách je to pravda holá, presúvame sa do kostola.
Na prednáške nám Giuzzepe film Hobbit zapne, no vidíme len biely film na bielom plátne.
A pre dajaké ďalšie, menšie vady, technický tím je povýšený na hajzelbaby.
Na ceste smerom do Slivníka stala sa udalosť veliká. Možno to má vo zvyku,
možno len na púti tohto roku dáva si Lucka breakdance v potoku.
Neviem, asi kvôli odpisom alebo väčšiemu zisku, postavili zastávku vzadu pri hnoji na ihrisku.
My doma máme pri zastávke kvietky, no tu majú v zastávke len kohúta a jeho sliepky.
Pri kostolíku po skupinkách a oddychu zahnali sme svoj hriech a pýchu.
No ešte predtým, nám Lili na svojej krásnej tvári, ukázala čo je hriech špinavý
A hoc by som sa mal prepadnúť pod čiernu zem Baldovskú už do úst nevezmem.
Po omši s novokňazom a po kvalitnom programe už sa teším ako sa do spacáku dáme.
Nie som škodoradostný a nechcem sa posmievať
Ale dievčatá my už nemusíme pochodovať, my tu budeme spať.
V kuchynke si dáme druhú, tretiu večeru a do spacáku sa vopcháme …tak veru!
STREDA
Juraj vraví „dobru noc pútnici“ Svetlo zhaslo ale počkať veď stále je jasno.
Ach tá sviňa lampa na ulici.
Zobral som stôl tamten zozadu, prevrátil som ho na bok a spravil barikádu.
Bola to clona nádherná a v tom zhasla, tá sviňa zákerná.
…potom sa to stalo znova, zase. Spustil sa na nás sršeň kamikadze.
Našťastie Dominik je pohotovým mužom. Spí so šľapkou pod vankúšom.
Sršeň bol smrteľne ranený a Matej bol zachránený. Teda aspoň do rána,
Kým ho neštipla do zadku osa prefíkaná.
Na prednáške sa do toho technický tím pustil zase horlivo.
Obraz a zvuk už bol dobrý len trochu nakrivo. Možno to tak malo byť,
možno sa to malo dotknúť témy, veď Augustín bol tiež obrátený.
Po putovaní bude sprcha, krása. Veď po troch dňoch už smrdím ako prasa.
Len to prešibané pokolenie ženského rodu! Nenápadne nás vyhnali hrať futbal a
nechali nám ľadovú vodu…
V Osikove to už majú asi generačne dané, chlapci sedia napravo,
dievčatká na ľavej strane. Technický tím si vzal úvahu lásky a zblíženia ako poslanie.
Vyplašil dievčatka ku chlapcom so slovami „tu spievame“
Počas adorky sa z nás stali misionári radosti a nie len z nás ale aj z domácich a ich hostí..
Po adorke, plní radosti, sme zaspali ako lane. Chrápoši našťastie spali izolovane.
Na záver tu mám jedno prianie, od Anjelička poslanie. Pozval si ma na pomoc
a praje sestričke Stanke dobrú noc.

PIATOK
Bude náročná, blatistá cesta Juraj vraví, kto môže nech si pevnú obuv na nohách spraví.
No skúsenosť bola zase iná, miestami lajno, inak pomerne suchá hlina.
Po žltých značkách vedie naša trasa ale časom je tu rázcestie a dve značky, no krása.
Našťastie Angelo objasnil záhadu a zachránil nás dneska. „naša značka je žltý kríž,
To druhé je Jakubova freska“
Prejdeme po pár kopčekoch a už sme v doline. Prekročíme rieku a už sme v dedine.
Každý vie že do baru sa nesmie chodiť. Púť je zároveň duchovná obnova.
Ako to však vyriešiť keď krčma a sála je jedná budova ?
Kuchárska čata našťastie chápe zložitosť tejto tematiky. Preto rozšírila svoje styky
a na obed máme barové poháriky.
ZDIELANIE
Všetkým sa nám páčilo všetko čo Milan na prednáške povedal a vykonal.
Každý z nás má nejakú skúšku, ktorá ho skúša a potom tú skúsenosť zo
skúšky skúmame a hodnotíme
Hodnotenie skúšky skúmavo uskutočňujeme súkromné alebo niekedy
aj pomocou skúsených skúmavých priateľov a duchovných.
Samozrejme pomocou získaných skúseností zo skúšok sa skúšame posúvať
skúmavo ďalej.
Takto sa stávame skúsenými sebavedomými Kresťanmi, skúmajúcimi ako
byť príkladom, vzorom a podporou pre neskúsené skúšajúce subjekty.

 

Koľko len radosti sa nám dostalo tento týždeň!
Aj keď zo začiatku som ju nijako nepociťovala, vedela som, že po čase to určite vypukne.

Vždy to tak je, najlepšie príde pred koncom. Aj teraz to tak bolo. Moja radosť vypukla v stredu, keď som bola pomazaná, aby som sa stala nositeľkou radosti. Moje srdce plesalo v radosti a pery sa odmietali prestať usmievať.

Ale tento týždeň mi dal aj niečo iné – dôležitejšie.
Dostalo sa mi poznania, ktoré som potrebovala. Potrebovala som koneput 2014 spevnik foto sumnane pochopiť, že to, čo cítim, nemá nič spoločné s tým, či ma Boh miluje. Už dávno mi vraveli, že On je som mnou vždy, aj vtedy, keď sa cítim sama a nepokojná. Je v mojom srdci doma a ja si to len potrebujem uvedomiť a poriadne zapamätať. To, či je On so mnou nemá nič spoločné s tým, ako sa cítim.

A veľmi Mu ďakujem za to, že témou tohtoročnej púte bola práve Misionári radosti. Presne tieto prednášky som potrebovala počuť. Potrebovala som počuť, že radosť nie je pocit, ale štýl života. Teraz už nikdy nebudem môcť povedať, že necítim radosť. Pretože ja som sa rozhodla cítiť ju a už verím, že mi toto rozhodnutie zostane.

Táto púť, tento týždeň mi vlial veľa nádeje. Nádeje, že radosť s nami môže byť v každej chvíli a že sa nemusím báť, že ju stratím ani vtedy, keď moje oči budú plakať. Boh je radosť a On je so mnou vždy.

Teda aj radosť so mnou bude stále.

Lýdia Viktorová

Pozývame chlapcov od 10-13 rokov na náš tábor Kamarát 2014.

Poloha tábora bude: Sveržov pri Bardejove

Kedy: 28. júl – 1. august (pondelok o 8:00 stretnutie v Košiciach, odkiaľ pôjdeme spoločne do miesta tábora / piatok 17:00 sa vrátime do Košíc)

Cena: 57 Euro

Kto: Chlapci

Čo: turistika, kone, olympijské športy, futbal, florbal, púť, kultúra a história, modlitby, sv. omše, voda

Organizátor: Rehoľa sv. Augustína na Slovensku – Augustiniáni so skúsenými animátormi

Kontakt: P. Juraj Pigula 055-6333654, augustiniani@gmail.com

plagat tabor final