3D pohľad na Kostol sv. Rity
Púť Prešov - Gaboltov 2017
Kurz Inšpirácie v kláštore
Otec Pavol Benedik, pápežský sakristián
Kostol sv. Rity, interiér počas výstavby

Akcie, podujatia

Popolcová streda

Pozývam vás na sv. omšu na začiatok Pôstu v stredu o 18:00. Budeme poznačení popolom na znak pokánia.

Vezmi čítaj 2

Pozývame vás do centra Košíc na prednášku P. Bicáka: Na ceste k zmiereniu.

Štvrtok sv. Rity

Pozývame vás na štvrtky sv. Rity v kláštore sv. Augustína. Hlavný celebrant P. Jozef Jurdák, augustinián.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10