Akcie, podujatia

Štvrtky sv. Rity

Drahí ctitelia svätej Rity,

od štvrtku 13. februára začíname v kostole zasvätenom tejto svätici tradičnú prípravu na slávenie jej sviatku v máji a to pravidelnými sv. omšami ku tejto svätici každý štvrtok o 18:00.

Program :

o 17:30  prinesenie relikvie do kostola a modlitba ruženčeka  k sv. Rite

o 18:00 sv. omša (na záver krátke modlitby k sv. Rite)

po sv. omši odloženie relikvie do kaplnky, kde bude možnosť zostať na osobnú modlitbu

Manželské večery

Pripravujeme kurz Manželské večery, ktorý začne 4.2.2020.

Je to príležitosť urobiť niečo pekné pre vaše manželstvo a randiť pár večerov vo dvojici.
Budeme sa stretávať každý utorok večer od 18:45 do 21:00. Tento kurz trvá osem utorkov za sebou.

Kurz povedie manželský pár Soňa a Kamil Vancákovci, otcovia augustiniáni a ich tím dobrovoľníkov v spolupráci s Inštitútom Rodiny v Košiciach.

Informácie o kurze a prihlasovanie na manželské večery má na starosti pani Silvia Raganová na adrese silvuska18@gmail.com.

Ak by ste potrebovali riešiť osobné veci kontaktujte P. Jozefa Jurdáka  na augustiniani@gmail.com.

Príspevok na celý kurz je 80 Euro za manželský pár, to znamená na pár 10 Euro za večer. Kto by chcel ísť na kurz a je v finančnej núdzi nech neváha a nech osobne kontaktuje P. Jozefa  na hore uvedenom emaily.

Mnohé náklady spojené s kurzom hradí naša augustiniánska komunita, firma Ginka a dobrovoľníci.

Ak by ste chceli prispieť niečo viac na manželské večery, môžete to tak urobiť na číslo účtu pod menom Rehoľa sv. Augustína na Slovensku: SK64 7500 0000 0007 1303 2993

Kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí.

Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah.

Kurz dáva manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva.

Manželské večery sú veľmi praktické, pomôžu vám získať a osvojiť si dôležité schopnosti, aby ste mohli vytvoriť pekné manželstvo na celý život.

Každý večer dostanete príležitosť užiť si spolu dobrú večeru a pritom načúvať a rozprávať sa. Budete mať ako pár dosť času na rozhovor o téme večera. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu, súkromie párov je plne rešpektované.

Koncert

.

.

METANOYA - PLAGAT - A4 - 02

Drahí bratia a sestry, 

pozývame Vás na koncert koledy ukrajinských grécko- 

katolíckych bohoslovcov z kyjevského seminára, ktorý sa 

v rámci svojho európskeho turné zastavia aj u nás v Košiciach. 

Ich hudobná skupina si hovorí MetaNoya a v Ukrajine nesmú 

chýbať na žiadnom festivalovom pódiu. Chlapci Vám 

prichádzajú do Košíc vinšovať a koledovať. Koncert sa 

uskutoční v utorok 21. januára o 19:00 v Kostole sv. Rity 

 na Herlianskej 52.

 

Vstup je voľný! 

Silvester s augustiniánmi

Milí priatelia,

už tradične pozývame na Silvestra večer s augustiniánmi, aby sme spolu poďakovali za prežitý rok, za všetky dary, ktoré sme dostali od nášho nebeského Otca, aby sme ho odprosili za naše chyby a poprosili ho o milosti do nového roku.

Samozrejme že to bude čas aj duchovný a potom aj zábavný a na záver nebude chýbať  už tradičná adorácia, na duchovný prechod zo “starého k novému“.

 

Prihlásiť sa môžete tu 

Program

31.12 o 18:00 sv, omša so sviatku Panny Márie Bohorodičky

po sv. omši  budú vešpery,

večera – (len pre prihlásených)

od 21:00 do 23:00  zábavný program pre všetkých

od 23:30 do 0:30 adorácia, potom novoročný prípitok.

cca 2:30 záver

Spoveď pred Vianocami

Milí veriaci, ktorí chcete pristúpiť ku sviatosti zmierenia pred Vianočnými sviatkami v našom kostole sv. Rity.

Využite prosím tento deň a čas, lebo nasledujúce dni budeme vypomáhať pri spovedaní v iných farnostiach a nebudeme k dispozícii v našom kostole.

„Drahí priatelia, sláviť sviatosť zmierenia znamená byť pritúlení vo vrúcnom objatí, ktoré je objatím nekonečného Otcovho milosrdenstva.“ /Pápež František/

 

Bratia augustiniáni

Zóna pokoja

Pozývame vás do Zóny pokoja na Hlavnej ulici v priestoroch Teologickej fakulty.

Kedy: Na tretiu adventnú nedeľu od 16:00 do 18:00

Čo tam bude: – bude tam miesto na stíšenie a modlitbu s piesňami Taizé

– niečo na zahryznutie a občerstvenie

– myšlienky sv. Augustína s fotografiami z našich aktivít

–  prečítať si urývok zo  sv. Písma alebo nejakej knihy

–  možnosť duchovného rozhovoru,

Tešia sa na vás augustiniáni a ich spoločenstvo :)

Požehnanie adventných vencov

 

 

 

Blue Red Corporate Government Event Social Media Graphics

 

Milí prliatelia,

v nedeľu začína nový liturgický rok adventným obdobím. Je zvykom v tomto období vyrobiť si alebo kúpiť adventný veniec.

V nedeľu 1.12. pri sv. omšiach o 8:30 a 10:30  budeme požehnávať adventné vence, ktoré si môžete doniesť a položiť pred oltár na požehnanie. Potom po sv. omši si ich môžete odniesť domov.

 

„Advent je čas privítať Pána, ktorý sa s nami prichádza stretnúť. Je to čas pozrieť sa dopredu a pripraviť sa na Krista,“

/Pápež František/

Augustiniánsky kalendár

Milí priatelia, dobrodinci, známi aj neznámi,

máme pre vás pripravený augustiniánsky kalendár na rok 2020,

nájdete v ňom fotografie z akcií, ktoré boli v tomto roku a v závere

aj prehľad niektorých už historických momentov zo života komunity a rehole na Slovensku.

 

Kalendár nájdete v našom kláštore alebo v sakristii kostola sv. Rity.

Všetkých svätých rehole

Dnes máme sviatok všetkých svätých rehole.

Všetci sme povolaní k svätosti a preto sa nechajme inšpirovať slovami sv. Augustína:

 

Poďte oslavujme Pána (Ž 94,1) Augustín sa zastavuje už pri prvom slove „poďte“, to  by sa mohlo zdať ako bezvýznamné a preto vysvetľuje: „Čo znamená poďte? Odkiaľ volá žalmista, aby prišli, s kým chce oslavovať Pána, ak nie s tými, ktorí sú vzdialení, aby sa príchodom priblížili, priblížením aby pristúpili a pristúpením aby oslavovali?  (…) Nie miestom je niekto vzdialený od Boha ale nepodobnosťou. (…) vzďaľujeme sa od Boha nepodobnosťou a približujeme sa k nemu podobnosťou“ (Komentár k žalmom 94,2)

To „ísť k Bohu“ je potom výstupom duše, vnútra človeka, ľudského srdca smerom k Bohu. V tomto zmysle je modlitba pozdvihnutím mysle, srdca k Bohu. Nejde tu o zmenu miesta ale o zmenu vôle, a to tak, aby človek prispôsobil svoju vôľu Božej vôli: srdce sa neoslabuje ak sa pozdvihne k Bohu (…) Pýtaš sa odkiaľ môžem? Aké laná, aké nástroje, aké schody sú k tomu potrebné? Stupňami sú tvoje náklonnosti, tvojou cestou jetvoja vôľa. Láskou vystupuješ, nedbalosťou zostupuješ. Aj keď stojíš na zemi, si v nebi, ak miluješ Boha. Srdce sa nepozdvihuje tak ako sa pozdvihuje telo; aby sa telo pozdvihlo mení miesto, aby sa pozdvihlo srdce mení vôľu.“ (Komentár k žalmom 85,6)

Sv. omše 1. a 2.novembra

 

Milí prliatelia,

dávame vám do pozornosti, že na Slávnosť všetkých svätých 1. novembra budú sv. omše v kostole sv. Rity ako v nedeľu o 8:30 a 10:30.

V sobotu 2. novembra v deň pamiatky zosnulých bude sv. omša o 8:30.

 

„Pán žiada všetko a ponúka pravý život a šťastie, pre ktoré sme boli stvorení. Chce, aby sme boli svätí, a neočakáva, že sa uspokojíme s priemernou a zriedenou existenciou.“   /Pápež František /

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10