Vitajte u nás v kláštore
Milosrdné srdce - Zo života a spisov sv. Augustína
Odhalenie základného kameňa
Socha sv. Augustína

Akcie, podujatia

Veľká noc 2016

Milí priatelia, pozývame vás prežiť Veľkonočné Trojdnie v našej komunite v kláštore sv. Augustína. Ticho, prednášky, modlitby, obrady.

Veľký týždeň - oznamy

STREDA (23.3.2016)
17:00-18:00 sviatosť zmierenia
18:00 sv. omša (Štvrtky sv. Rity) – Dp. Štefan Novotný, rektor kňazského seminára v Košiciach

ZELENÝ ŠTVRTOK
18:00 Slávenie Pánovej večere
20:30 – 23:30 Adorácia (od 20:30-21:30 sprevádzaná slovom a piesňami)

VEĽKÝ PIATOK
9:30 prednáška
15:00 Obrady umučenia Pána
20:00 Krížová cesta
Adorácia kríža do polnoci

BIELA SOBOTA
20:30 skúška zboru
21:30 Veľkonočná vigília (po nej posviacka jedál)
agapé – občerstvenie

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

10:30 sv. omša

Stretnutie rodín

Najbližšie stretnutie rodín bude v nedeľu 20.3 o 9:30.
Prednášku na tému Napĺňanie potrieb našich detí budú mať manželia Takáčovci.

Program:
9:30 stretnutie
10:00 prednáška
11:00 diskusia
12:00 sv. omša
13:00 obed

Tešíme sa na vás.
Bratia augustiniáni

24 hodín pre Pána

Prečítajte si ako vznikla inciatíva na podnet pápeža Františka a ako ju v kláštore pripravujeme.

24 hodín pre Pána

Počas pôstneho obdobia sme pozvaní aj ku konkrétnej iniciatíve, ktorá nesie názov „24 hodín pre Pána“. Prvý raz sa toto podujatie konalo 29. marca 2014 na popud pápeža Františka a pod vedením Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie. Tento rok to bude 4. marca, keďže ide o piatok pred štvrtou pôstnou nedeľou „Laetare“. Cieľom je intenzívne prežívanie spoločenstva s Pánom v modlitbe a pokání a propagovanie svätej spovede.

Odporúčané sú adorácia, kajúca pobožnosť, spovedná služba, rozhovory o duchovnom živote a iné animácie. Kostoly a pastoračné priestory majú byť otvorené na privítanie každého, lebo je to čas určený na stretnutie s Otcom, ktorý čaká, aby bol pripravený na príchod márnotratného syna a na povzbudenie jeho brata.

Program 24 hodín pre Pána v kláštore sv. Augustína 

4. marca 2016 – Môžete sa zapísať na osobnú adoráciu priamo v kláštore v nedeľu alebo vo štvrtok po sv. omši. Adorácia bude prebiehať v kaplnke na poschodí.

12:30 Modlitba v tichu a vyloženie Sviatosti Oltárnej

12:45 modlitba dňa a Korunka milordenstva

13:00 – 18:30 Adorácia v kaplnke

15:00-18:45 Možnosť pristúpiť k sv. zmierenia alebo prísť na duchovný rozhovor v miestnostiach na prízemí

18:30 Modlitba svätého ruženca

19:00 Svätá omša

20:00 Spoločné agapé – vytváranie spoločenstva

21:00 Krížová cesta

21:00 -23:30 Možnosť pristúpiť k sv. zmierenia alebo prísť na duchovný rozhovor v miestnostiach na prízemí

22:00-23:30 Adorácia kríža

5. marec

00:00 do 7:30 – Adorácia vyhradená pre augustiniánske skupiny (mladých, Bratstvo a bratov augustiniánov): služba v kaplnke na poschodí

8:00 Ranné chvály, posvätné čítania, meditácia Božieho Slova

9:00 Agapé – vytváranie spoločenstva

10:00 – 11:45 Čítanie Evanjelia podľa Matúša (kaplnka na poschodí)

10:00 -11:45 Možnosť pristúpiť k sv. zmierenia alebo prísť na duchovný rozhovor v miestnostiach na prízemí

12:00 Sv. omša a zakončenie 24 hodín pre Pána

Stretnutia rodín
Milí priatelia, pozývame vás na stretnutie rodín v našom kláštore v poslednú februárovú nedeľu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10