Slávnosť sv. Rity
Večer so sv. Ritou
3D pohľad na Kostol sv. Rity
Púť Prešov - Gaboltov 2017
Kurz Inšpirácie v kláštore
Otec Pavol Benedik, pápežský sakristián
Kostol sv. Rity, interiér počas výstavby

Akcie, podujatia

Štvrtky sv. Rity

Pozývame vás v stredu vo Veľkom týždni na štvrtok sv. Rity. Hlavný celebrant Vdp. Roman Haško.

Vyslanie

Pokračuje kurz: Majstrov plán evanjelizácie. Šiesta téma “Vyslanie” (Ivana Čisáriková).

Dávanie seba samého

Pokračuje kurz: Majstrov plán evanjelizácie. Štvrtá téma “Dávanie seba samého” (Jozef Pigula).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10