3D pohľad na Kostol sv. Rity
Púť Prešov - Gaboltov 2017
Kurz Inšpirácie v kláštore
Otec Pavol Benedik, pápežský sakristián
Kostol sv. Rity, interiér počas výstavby

Akcie, podujatia

Obetovanie Pána (sviatok)

Pozývame vás na sv. omšu. Doneste si sviečky na liturgiu svetla v úvode, tzv. hromničky.
Sviatok Obetovanie Pána nie je prikázaný sviatok. Je to aj Deň zasväteného života, ktorý sa v Cirkvi slávi už 20. rokov. Ustanovený bol Jánom Pavlom II..
Bratia augustiniáni

Vezmi čítaj (31. január)

Vezmi čítaj – tak má názov inciatíva našej Rehole a kníhkupectva Zachej. Prvé stretnutie 31. Januára o 16:30 sv. omša v kostole sv. Antona Paduánskeho

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10