Pozývame Vás Pozývame Vás
Pozývame Vás
3D pohľad na Kostol sv. Rity
Púť Prešov - Gaboltov 2017
Kurz Inšpirácie v kláštore
Pozývame Vás
Otec Pavol Benedik, pápežský sakristián
Kostol sv. Rity, interiér počas výstavby

Akcie, podujatia

Vezmi čítaj 2

Pozývame vás do centra Košíc na prednášku P. Bicáka: Na ceste k zmiereniu.

Štvrtok sv. Rity

Pozývame vás na štvrtky sv. Rity v kláštore sv. Augustína. Hlavný celebrant P. Jozef Jurdák, augustinián.

Obetovanie Pána (sviatok)

Pozývame vás na sv. omšu. Doneste si sviečky na liturgiu svetla v úvode, tzv. hromničky.
Sviatok Obetovanie Pána nie je prikázaný sviatok. Je to aj Deň zasväteného života, ktorý sa v Cirkvi slávi už 20. rokov. Ustanovený bol Jánom Pavlom II..
Bratia augustiniáni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10