Záber na Kostol

Akcie, podujatia

Zrušenie verejných sv.omší

Milí veriaci a ctitelia sv. Rity,

oznamujeme vám, že slúženie verejných sv. omší bolo od dnešného dňa (10.3.2020)  do 23.3.2020 zakázané.

Sv. omše budeme slúžiť v stanovenom čase v našej kláštornej kaplnke na vaše úmysly a môžete sa duchovne spojiť s nami pri modlitbe za svojich drahých.

Bratia augustiniáni

 

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb
Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.

V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené.

Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.

Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: “Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!”

Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.

Kurz: Biblia v mojom živote

Milí priatelia, dovoľujeme si vás pozvať na ďalší kurz, ktorý pripravujeme na tento školský semester.

Keďže tento rok bol vyhlásený za Rok Božieho slova, aj my by sme radi ponúkli Bibliu ako hlavnú tému našich stretnutí. Názov kurzu teda je: Biblia v mojom živote. Pozvaní hostia sa budú zamýšľať spolu s nami nad tým, čo pre nich znamená Božie slovo a aký je jeho odkaz do ich a našich životných situácií a života viery.

Celkovo rátame s počtom 80 ľudí, kvôli kapacite našich priestorov. Vstup je voĺný. Poprosíme len o dobroboľný príspevok na to, aby sme mohli pripraviť jednoduchú večeru (chlebík, pomazánka, čaj pre celú skupinu ľudí).

Kurz začneme na Popolcovú stredu 26.2. a ukončíme ho týždeň po Veľkej Noci 15.4. (počas Veľkého týždňa si dáme pauzu). Stretávať sa budeme raz do týždňa, v stredu. Začíname jednoduchou večerou o 18:45 (pozývame vás ale už na sv.omšu o 18:00), nasleduje modlitba, samotná prednáška a zdieľanie v skupinkách. Večer ukončíme do 21:00 záverečnou modlitbou.

Ak máte teda záujem stráviť s nami pár týždňov a uvažovať nad Božím slovom, môžete sa prihlásiť na cez nasledujúci formulár:
https://docs.google.com/forms/d/19k8sxCgD97zD7GTgcpjtoHzWVXSEN8vDBDnNXiMJ9vk/

Prajeme požehnaný týždeň,

Bratia augustiniáni a dobrovoľníci z AUG team 🙂
Štvrtky sv. Rity

Drahí ctitelia svätej Rity,

od štvrtku 13. februára začíname v kostole zasvätenom tejto svätici tradičnú prípravu na slávenie jej sviatku v máji a to pravidelnými sv. omšami ku tejto svätici každý štvrtok o 18:00.

Program :

o 17:30  prinesenie relikvie do kostola a modlitba ruženčeka  k sv. Rite

o 18:00 sv. omša (na záver krátke modlitby k sv. Rite)

po sv. omši odloženie relikvie do kaplnky, kde bude možnosť zostať na osobnú modlitbu

Manželské večery

Pripravujeme kurz Manželské večery, ktorý začne 4.2.2020.

Je to príležitosť urobiť niečo pekné pre vaše manželstvo a randiť pár večerov vo dvojici.
Budeme sa stretávať každý utorok večer od 18:45 do 21:00. Tento kurz trvá osem utorkov za sebou.

Kurz povedie manželský pár Soňa a Kamil Vancákovci, otcovia augustiniáni a ich tím dobrovoľníkov v spolupráci s Inštitútom Rodiny v Košiciach.

Informácie o kurze a prihlasovanie na manželské večery má na starosti pani Silvia Raganová na adrese silvuska18@gmail.com.

Ak by ste potrebovali riešiť osobné veci kontaktujte P. Jozefa Jurdáka  na augustiniani@gmail.com.

Príspevok na celý kurz je 80 Euro za manželský pár, to znamená na pár 10 Euro za večer. Kto by chcel ísť na kurz a je v finančnej núdzi nech neváha a nech osobne kontaktuje P. Jozefa  na hore uvedenom emaily.

Mnohé náklady spojené s kurzom hradí naša augustiniánska komunita, firma Ginka a dobrovoľníci.

Ak by ste chceli prispieť niečo viac na manželské večery, môžete to tak urobiť na číslo účtu pod menom Rehoľa sv. Augustína na Slovensku: SK64 7500 0000 0007 1303 2993

Kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí.

Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah.

Kurz dáva manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva.

Manželské večery sú veľmi praktické, pomôžu vám získať a osvojiť si dôležité schopnosti, aby ste mohli vytvoriť pekné manželstvo na celý život.

Každý večer dostanete príležitosť užiť si spolu dobrú večeru a pritom načúvať a rozprávať sa. Budete mať ako pár dosť času na rozhovor o téme večera. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu, súkromie párov je plne rešpektované.

Koncert

.

.

METANOYA - PLAGAT - A4 - 02

Drahí bratia a sestry, 

pozývame Vás na koncert koledy ukrajinských grécko- 

katolíckych bohoslovcov z kyjevského seminára, ktorý sa 

v rámci svojho európskeho turné zastavia aj u nás v Košiciach. 

Ich hudobná skupina si hovorí MetaNoya a v Ukrajine nesmú 

chýbať na žiadnom festivalovom pódiu. Chlapci Vám 

prichádzajú do Košíc vinšovať a koledovať. Koncert sa 

uskutoční v utorok 21. januára o 19:00 v Kostole sv. Rity 

 na Herlianskej 52.

 

Vstup je voľný! 

Silvester s augustiniánmi

Milí priatelia,

už tradične pozývame na Silvestra večer s augustiniánmi, aby sme spolu poďakovali za prežitý rok, za všetky dary, ktoré sme dostali od nášho nebeského Otca, aby sme ho odprosili za naše chyby a poprosili ho o milosti do nového roku.

Samozrejme že to bude čas aj duchovný a potom aj zábavný a na záver nebude chýbať  už tradičná adorácia, na duchovný prechod zo “starého k novému“.

 

Prihlásiť sa môžete tu 

Program

31.12 o 18:00 sv, omša so sviatku Panny Márie Bohorodičky

po sv. omši  budú vešpery,

večera – (len pre prihlásených)

od 21:00 do 23:00  zábavný program pre všetkých

od 23:30 do 0:30 adorácia, potom novoročný prípitok.

cca 2:30 záver

Spoveď pred Vianocami

Milí veriaci, ktorí chcete pristúpiť ku sviatosti zmierenia pred Vianočnými sviatkami v našom kostole sv. Rity.

Využite prosím tento deň a čas, lebo nasledujúce dni budeme vypomáhať pri spovedaní v iných farnostiach a nebudeme k dispozícii v našom kostole.

„Drahí priatelia, sláviť sviatosť zmierenia znamená byť pritúlení vo vrúcnom objatí, ktoré je objatím nekonečného Otcovho milosrdenstva.“ /Pápež František/

 

Bratia augustiniáni

Zóna pokoja

Pozývame vás do Zóny pokoja na Hlavnej ulici v priestoroch Teologickej fakulty.

Kedy: Na tretiu adventnú nedeľu od 16:00 do 18:00

Čo tam bude: – bude tam miesto na stíšenie a modlitbu s piesňami Taizé

– niečo na zahryznutie a občerstvenie

– myšlienky sv. Augustína s fotografiami z našich aktivít

–  prečítať si urývok zo  sv. Písma alebo nejakej knihy

–  možnosť duchovného rozhovoru,

Tešia sa na vás augustiniáni a ich spoločenstvo :)

Požehnanie adventných vencov

 

 

 

Blue Red Corporate Government Event Social Media Graphics

 

Milí prliatelia,

v nedeľu začína nový liturgický rok adventným obdobím. Je zvykom v tomto období vyrobiť si alebo kúpiť adventný veniec.

V nedeľu 1.12. pri sv. omšiach o 8:30 a 10:30  budeme požehnávať adventné vence, ktoré si môžete doniesť a položiť pred oltár na požehnanie. Potom po sv. omši si ich môžete odniesť domov.

 

„Advent je čas privítať Pána, ktorý sa s nami prichádza stretnúť. Je to čas pozrieť sa dopredu a pripraviť sa na Krista,“

/Pápež František/

Augustiniánsky kalendár

Milí priatelia, dobrodinci, známi aj neznámi,

máme pre vás pripravený augustiniánsky kalendár na rok 2020,

nájdete v ňom fotografie z akcií, ktoré boli v tomto roku a v závere

aj prehľad niektorých už historických momentov zo života komunity a rehole na Slovensku.

 

Kalendár nájdete v našom kláštore alebo v sakristii kostola sv. Rity.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10