3D pohľad na Kostol sv. Rity
Púť Prešov - Gaboltov 2017
Kurz Inšpirácie v kláštore
Otec Pavol Benedik, pápežský sakristián
Kostol sv. Rity, interiér počas výstavby

Akcie, podujatia

Stretnutia s Bibliou

Pozývame vás každý štvrtok na Stretnutia s Bibliou – Lectio divina z nedeľného evanjelia. Začíname sv. omšou o 18:00

Nová radosť

Dne sa končí kurz s názvom: “Život, ktorý stojí za to”. Začíname sv. omšou :)

Nová štedrosť

V našom kláštore každú stredu večer prebieha kurz s názvom: “Život, ktorý stojí za to”.

Nové zdroje

V našom kláštore každú stredu večer prebieha kurz s názvom: “Život, ktorý stojí za to”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10