Vitajte u nás v kláštore
Milosrdné srdce - Zo života a spisov sv. Augustína
Odhalenie základného kameňa
Socha sv. Augustína

Akcie, podujatia

Stretnutia s Bibliou

Milí priatelia, pozývame vás na “Stretnutia s Bibliou” v našom kláštore, ktoré robíme formou lectio divina.

Štvrtky sv. Rity

Pozývame vás na Štvrtky sv. Rity do kláštora sv. Augustína so sv. omšou o 18:00 a modlitbou k sv. Rite.

Ako sa vyrovnať s kritikou

Na kurze Ježišov životný štýl bude v stredu téma: Ako sa vyrovnať s kritikou. Prednáša P. Milan Hermanovský.

Ako narábať s peniazmi

Na kurze Ježišov životný štýl bude v stredu téma: Ako narábať s peniazmi. Prednáša Milan Drotár.

Ako sa modliť

Na kurze Ježišov životný štýl bude v stredu téma: Ako sa modliť.

Ako dávať

Na kurze Ježišov životný štýl bude v stredu téma: Ako dávať. Prednáša Jozef Pigula.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10