Slávnosť sv. Rity
Večer so sv. Ritou
3D pohľad na Kostol sv. Rity
Púť Prešov - Gaboltov 2017
Kurz Inšpirácie v kláštore
Otec Pavol Benedik, pápežský sakristián
Kostol sv. Rity, interiér počas výstavby

Akcie, podujatia

Štvrtky sv. Rity

Pozývame vás na štvrtok sv. Rity v kláštore sv. Augustína. Hlavný celebrant P. Milan Hermanovský OSA.

Zasvätenie

Začiatkom marca sme otvorili kurz: Majstrov plán evanjelizácie. Tretia téma “Zasvätenie” (P. Milan Hermanovský).

Začíname 1. marca a bude každú stredu od 18:30 do 20:37 v kláštore sv. Augustína v Košiciach.

Kurz trvá do 19. apríla 2017.

Prihlasovať sa môžete na mail: augalfa@gmail.com

Do prihlášky uveďte: meno-priezvisko, vek, študent/zamestnanie, životný stav.

Kurz je pre každého, kto má záujem prehĺbiť kresťanský život a má minimum 15 rokov.

Kurz vedú bratia augustiniáni spolu so svojím tímom animátorov a dobrovoľníkov.

Témy nového kurzu: Majstrov plán evanjelizácie

  1. vyvolenie (1. marec) Juraj Pigula
  2. nasledovanie (8. marec) Rastislav Štuller
  3. zasvätenie (15. marec) Milan Hermanovský
  4. dávanie samého seba (22. marec) Jozef Pigula
  5. príklad (29. marec) Jozef Jurdák – Ivana Sekeráková
  6. vyslanie (5. apríl)
  7. sprevádzanie (11. apríl) Martin Mareš
  8. prinášanie ovocia (19. apríl) Stanka Rusnáková
Nasledovanie

Začiatkom marca sme otvorili kurz: Majstrov plán evanjelizácie. Druhá téma “Nasledovanie”.

Štvrtky sv. Rity

Pozývame vás na štvrtok sv. Rity v kláštore sv. Augustína. Hlavný celebrant Vdp. Dušan Škurla.

Popolcová streda

Pozývam vás na sv. omšu na začiatok Pôstu v stredu o 18:00. Budeme poznačení popolom na znak pokánia.

Vezmi čítaj 2

Pozývame vás do centra Košíc na prednášku P. Bicáka: Na ceste k zmiereniu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10