Adresa

Rehoľa svätého Augustína na Slovensku
Herlianska 52, Košická Nová Ves, 040 14, Košice

telefón: +421/55/6333654
e-mail: augustiniani(at)gmail.com

Ak nás chcete podporiť, pošlite vás milodar na číslo účtu na meno Rehoľa sv. Augustína na Slovensku: SK64 7500 0000 0007 1303 2993

Predstavený (Prior) Rehole sv. Augustína na Slovensku:

 P. Juraj Pigula – juraj.pigula(at)gmail.com

Ďalší členovia komunity:
ekonóm: P. Rastislav Štuller – rasto1980(at)hotmail.com

sacrista: P. Jozef Jurdák – jozkoosa(at)hotmail.com

P. Miroslav Zárik – miro.zarik(at)gmail.com
P. Milan Hermanovský – milanher(at)gmail.com

Ďalší členovia rehole posobiaci mimo Slovenska:
P. Pavol Benedik – pôsobí v Taliansku v sakristii sv.Otca vo Vatikáne – ako prior benpav(at)libero.it
Brat Andrej Kovaľák – študuje v Taliansku – andrej.kovalak(at)gmail.com

P. Angelo Lemme – angelolemme1953(at)hotmail.com – Prior augustiniánskeho opátstva v Brne

Mapa:

GPS súradnice:

N/S: +48° 43′ 46.24″
E/V: +21° 17′ 37.80″