·  

Map Unavailable

Dátum a čas

Miesta konania
Basilica san Pietro in Ciel d'Oro

Nezvyčajné výročie slávi rehoľa sv. Augustína. Týka sa 1300 rokov prenesenia pozostatkov sv. Augustína do Pavie (Taliansko).

Svätý Augustín zanechal po svojej smrti v roku 430, knižnicu plnú svojich kníh a kláštory plné mníchov. 26. februára 2023 uplynie podľa historických údajov 1300 rokov, odkedy bolo jeho telo uložené do hrobu v Pavii (Taliansko). Svätý Fulgencius, biskup z Ruspe, preniesol pozostatky Augustína na Sardíniu. Zo Sardínie ich potom v roku 723 kráľ Liutuprandus vykúpil zlatom od saracénov a vo svojom sídle pripravil hrobku jednému z najväčších intelektuálov a svätcov kresťanstva.

Liutprand, kráľ Longobardov v rokoch 712 až 744, bol jedným z najlepších longobardských panovníkov. V roku 722 to bol on, kto od Saracénov za množstvo zlata kúpil pozostatky svätého Augustína a nechal ich priviesť po mori z Cagliari do Pavie, hlavného mesta kráľovstva. Liutprand dal uložiť telo svätého Augustína v jestvujúcom kostole svätého Petra (in Ciel d’Oro) 26. februára roku 723 a priľahlý kláštor benediktínov vybavil značným ekonomickým majetkom. Neskôr v roku 1327 bol kostol a hrobka zverený bratom augustiniánom, ktorý ho majú dodnes v správe.

Pozostatky tela sv. Augustína sú od roku 1900 uložené pod oltárom, ktorý tvorí základ mramorovej archy zo 14. storočia. Pozostatky boli vedecky preskúmané v roku 1884 s povolením pápeža Leva XIII. a odborníci napočítali 225 úlomkov rôznych veľkostí zo všetkých častí tela, vrátane 21 kusov lebky. Posvätné pozostatky tela sv. Augustína ležia vo vnútri krištáľovej a pozlátenej bronzovej urny z roku 1833, ktorú objednal biskup z Pavie Mons. Luigi Tosi. Neskôr v roku 1884 ju dal skrášliť biskup Mons. Agostino Riboldi.

Na prednej strane pod biskupskými insígniami je napísané Ossa S. Augustini Episcopi ed Doctoris; na zadnej strane pod augustiniánskym symbolom zraneného srdca je napísané In Dei amore et animarum consumptum – Spotrebované láskou k Bohu a k dušiam.

Krištáľová a pozlátená bronzová urna je vložená do pôvodnej striebornej urny, vzácneho lombardského zlatníckeho artefaktu z ôsmeho storočia. Objednal ju kráľ Liutprand, keď bolo telo svätého Augustína prevezené do Pavie. Na 4 stranách je urna zdobená štyrmi fóliovými krížmi ozdobenými rozetami s postavou Ježiša Krista v strede. Nimi sa inšpiroval umelec Pupi Perati k vytvoreniu pektorálu, ktorý darovala diecéza Pavia Svätému Otcovi Benediktovi XVI. počas jeho návštevy 22. apríla 2007.

 

Dvakrát do roka, 24. apríla, na sviatok Obrátenia a krstu svätého Augustína, a 28. augusta, v deň jeho smrti, je krištáľová a pozlátená bronzová urna vystavená, aby si veriaci mohli uctiť veľkého cirkevného otca.

Pridať komentár

  • (Nebude zverejnený)