Akcie, podujatia

Zbierka pre núdznych

Milí priatelia, pomôžme v tomto čase tým, ktorí to potrebujú. Darujte niečo čo pomôže druhým. Vyhlasujeme zbierku konkrétnych vecí.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10