Narodil sa 13. novembra 354 v mestečku Tagaste, v rímskej provincii Numídie (severná Afrika).

Začína svoje štúdiá v škole v Madaure. Stane sa veľkým profesorom rétoriky, slávnym v dôležitých mestách ako Kartágo, Rím, Miláno. Už ako dieťa Augustín bol rebelom a uličníckym typom, ale mal veľké srdce a miloval priateľstvo. Prešiel sektou Manichejcov, skepticizmom, neoplatonizmom, veril v astrológiu. Žil s jedným dievčaťom štrnásť rokov, mali spolu syna Adeodata a ona ho opustila tesne pred jeho obrátením (nemohli uzatvoriť zákonité manželstvo pretože bola z inej nižšej spoločenskej vrstvy). Obrátil sa pod vplyvom biskupa Ambróza, ktorého chodieval počúvať v Miláne pre jeho štýl rozprávania.

Jeho matka sv. Monika sa tiež pričinila modlitbami o jeho obrátenie. Augustín sa dal pokrstiť 24 apríla 387 aj so svojím synom a svojimi priateľmi a rozhodlo sa celý život zasvätiť hľadaniu Boha v spoločenstve. Vracia sa do Afriky, a v Tagaste nasleduje svoj ideál spolu s priateľmi. Medzitým mu zomiera jeho syn, a vysvätia ho za kňaza v Hippo, neskôr za biskupa. Neúnavne vysvetľuje Božie slovo ľudu, píše mnoho diel, aby navrátil rôznych bludárov a heretikov z ich cesty, alebo aby povzbudil a poučil mnohých o kresťanskom živote. Napísal aj jedno z najorignálnejších diel svetovej literatúry, biografiu Vyznania, čítanú a publikovanú sústavne aj dnes. Zomiera v Hippo, keď obliehajú mesto Vandali 28 augusta 430.

Životné dáta v skratke

r. 354 13. Novembra v Tagaste v Numídii sa narodil Aurelius Augustinus.
361 žiak v Tagaste
365 – 366 Augustín navštevuje školu v Madaure
369 – 370 rok Augustínovej záhaľky v Tagaste
370 študuje v Kartágu
371 zoznámi sa a žije s dievčaťom, (o ktorom nenechá meno) ktorej bude verný 14 rokov
372 narodí sa mu syn Adeodatus
373 Číta Hortenzia, Cicerovo dielo, očakáva svetlo od filozofie a stáva sa stúpencom manicheizmu. Vyučuje v Tagaste.
374 – 383 vyučuje v Kartágu
383 stretáva sa s Faustom Miletským: Augustín sa začína odvracať od manichejského učenia
383 – 384 Augustín vyučuje v Ríme
384 – 385 Augustín prichádza do Milána. Je profesorom a oficálnym rečníkom rímskeho impéria. Začínajú vnútorné boje o obrátenie.
386 Augustín sa oboznamuje s neoplatonizmom. Číta listy sv. Pavla. Príhoda v záhrade, ústredný výstup obrátenia. Augustín sa uťahuje s priateľmi do Cassiciaka, aby sa tam pripravoval na krst. Potom verejne opúšťa svoje zamestnanie, píše prvé Dialógy ovocie rozhovorov v Cassiciaku.
387 Návrat do Milána, Augustín sa hlási na krst. 24.apríla na Veľkonočnú vigíliu je pokrstený spolu s Adeodatom a Alipiom. Odchádza z Milána, matka Monika zomiera v Ostii, pobyt v Ríme.
388 – 391 Návrat do Afriky, kláštorný život v Tagaste. Zomiera syn Adeodatus.
391 vysvätený za kňaza v Hippo.
395 vysvätený za biskupa v Hippo. (najprv pracuje ako pomocný biskup)
398 účasť na koncile v Kartágu
387 – 400 literárny boj proti manicheizmu
400 – 412 literárny boj proti donatizmu
411 stretnutie v Kartágu medzi katolíckymi biskupmi a donatistickými – pokus o zjednotenie
412 začiatok boja proti pelagianizmu
426 – 430 boj proti Juliánovi z Eclanu
430 28.augusta Augustínova smrť v Hippo