Ó svätý Otec Augustín, buď nám majstrom vnútorného života, daj nech v ňom nájdeme seba samých, aby sme mohli vziať do vlastníctva našu dušu, a v jej vnútri objavili odlesk, prítomnosť a Božiu aktivitu: a tak vnímaví na poznanie našej pravej prirodzenosti, ešte vnímavejší na tajomstvo Božej milosti, budeme môcť dosiahnuť pravú múdrosť a teda myšlienkou pravdu, s pravdou lásku, s láskou plnosť nášho života, ktorou je Boh. Amen.