Miluj a rob čo chceš!

Ak mlčíš, mlč pre lásku; ak rozprávaš, hovor z lásky; ak napomínaš, napomínaj z lásky; ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky. V hĺbke tvojho srdca nech je zakorenená láska. Z tohto koreňa, sa nemôže narodiť nič iné iba dobro.
(Komentár k listom sv. Jána 7, 8)

Stvoril si nás pre seba Pane a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe.
(Vyznania 1, 1)

Prvé priateľstvo je len vtedy, keď ho ty Pane sám spojíš láskou, ktorá je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.
(Vyznania 4, 4)

Blažený Bože kto ťa miluje, kto v tebe miluje priateľa a nepriateľa pre teba. Lebo len ten nestráca nijakého milého priateľa, kto miluje všetkých v tom, ktorého nemožno stratiť. A ktože je to ak nie náš Boh…
(Vyznania 4, 9)

Moja váha to je moja láska. Tá ma ženie, nech ma ženie kamkoľvek.
(Vyznania 13, 9)

Láska je rýchly beh.
(Komentár k Žalmu 39, 11)

Taký je človek aké sú jeho lásky.
(Reč 96, 1)

Milovať, to nie je iná vec ako túžiť po nejakej veci pre ňu samú.
(Osemdesiattri rôznych problémov 35, 1)

Keď niekto vlastní to čo miluje, zdá sa že si môže povedať šťastný. Ale, šťastný nie je kto vlastní čo miluje, ale kto miluje to čo je hodné byť milované.
(Komentár k Žalmu 9, 15)

A aby som urobil syntézu o tom čo si myslím o čnosti čo napomáha viesť dobrý život, vyjadrím sa týmto termínom: Caritas! Caritas je láska , ktorá miluje, to čo musí byť milované.
(List 167 4, 15)

Láska je Boží dar až do takého extrému, že láska sama je Boh v svojej osobe.
(Reč 156 5)

Miera v milovaní Boha? Je milovať ho bez miery!
(List 109 2)

Keď niekto miluje, alebo netrpí, alebo aj samo utrpenie je milované.
(O vdovstve 21, 26)

Aký tajomný je človek, Pane, človek ktorému si aj vlasy spočítal, ktorému ani vlas nevypadne bez tvojho vedomia; a predsa skôr možno spočítať ľudské vlasy ako city a hnutia ľudského srdca.
(Vyznania 4, 4)