Záber na Kostol

Akcie, podujatia

Zbierka pre núdznych

Milí priatelia, pomôžme v tomto čase tým, ktorí to potrebujú. Darujte niečo čo pomôže druhým. Vyhlasujeme zbierku konkrétnych vecí.

Kostol je otvorený od pondelka do piatka od 9:00 do 17:45. Vtedy môžete priniesť veci a zložiť ich v zadnej kaplnke (vojsť do kostola a doľava smer relikvie sv. Rity).

V nedeľu máme otvorené od 10:00 do 18:00.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10