·  Dávame do pozornosti

Oznamy 25.12.2016

Narodenie Pána 25.12. 2016

Nedeľa, 8:00 – 

Nedeľa, 10:30 –  † Július, Mária, Michal, Anna

Sv. Štefan 26.12. 2016

Pondelok, 8:00 – 

Pondelok, 10:30 – Za BP a DDS pre Rudolfa a Róberta

29.12. 2016 – Štvrtok , 18:00 –  † Jozef

30.12.2016 – PiatokSvätá Rodina – sv. omša o 17:00

Silvester – 31.12.2016 Sobota – 18:00

Nový Rok – 1.1.2017 – Nedeľa – 10:30

Milodary na stavbu nášho kostola od jedného dobrodinca 500,00 € a od ďalších dobrodincov ešte 220,00€ Pán Boh zaplať všetkým darcom.

V piatok je deň sv. rodiny v kláštore bude program pre rodiny od 15:00, 15:30 prednáška, 17:00 sv. omša s obnovou manželských sľubov.

V sobotu Silvester začne sv. omšou zo sviatku Panny Márie Bohorodičky o 18:00 potom budú vešpery, večera a zábavný program do 23:00 od 23: 30 do 0:30 adorácia, potom novoročný prípitok.

Myšlienka na týždeň: „ Vtelenie Božieho Syna zažíha v noci sveta nové svetlo, ktoré sa dáva vidieť jednoduchým očiam viery, tichému a pokornému srdcu toho, kto očakáva Spasiteľa.“ / Pápež František/

Pridať komentár

  • (Nebude zverejnený)