Počas celého roka bratia Augustiniáni pripravujú spolu s augustiniánskou mládežou rôzne akcie a podujatia.

Medzi najznámejšie akcie patria Silvester, pešia púť Košice – Prešov, slávenie Veľkonočného Trojdnia, sviatok sv. Rity, pešia púť z Prešova do Gaboltova, sviatok sv. Moniky a sv. Augustína a mnoho ďalších.

 

Silvester

„Čo je teda čas? Keby sa ma nik na to nepýtal, vedel by som to. Keď to mám však niekomu vysvetliť vtedy to už neviem.” (Vyz. 11.14)

Už tradične sa stretávame na Silvestra popoludní, aby sme spolu poďakovali za prežitý rok, za všetky dary, ktoré sme dostali od nášho nebeského Otca, aby sme ho odprosili za naše chyby a poprosili ho o milosti do nového roku. Samozrejme že nechýba nejaká úvaha na zamyslenie ale aj zábavný program a “tancovačka”.

Na tejto akcii sa stretávame spoločne s mladými, ktorí nechcú prežiť koniec roka len v “zábave bez zmyslu“. Ponúkame im duchovný prechod zo “starého k novému“.

 

Veľká noc

“Dobrotivý Otče, tvoj Jednorodený Syn, ma vykúpil svojou predrahou krvou. Nech ma neohovárajú pyšní, lebo rozmýšľam o cene svojho vykúpenia, jem ju, pijem a rozdávam ju.” (konf. Vyz. 10. 43)
Táto akcia trvá od Zeleného Štvrtku do Nedele Zmŕtvychvstania a ponúkame na nej mladým netradičný spôsob prežívania Veľkej Noci. Začíname na Zelený Štvrtok sv. Omšou, v deň kedy si pripomíname ustanovenie Sviatosti Oltárnej a pripomíname si jej hodnotu pre nás.
Veľký Piatok si pripomíname utrpenie a smrť nášho Pána Ježiša Krista a v tomto duchu prežívame celý deň, zvlášť pri adorácii Kríža.
Biela Sobota je známa vyslaním „ Emauzských učeníkov“ do rôznych častí mesta, kde sa pýtame a rozprávame s ľuďmi, ktorých stretneme o tom čo pre nich znamená Veľká Noc.
Slávenie vzkriesenia nášho Pána Ježiša Krista sa začína neskoro večer a radosť z jeho víťazstva nás drží v bdelosti až do skorých ranných hodín.

 

Sviatok sv. Rity

„Radosť v mnohých má za následok aj väčšiu radosť v jednotlivcovi, lebo jednotlivci sa navzájom rozohňujú a roznecujú. Napokon, keď sú mnohým známi, mnohých povzbudzujú k spaseniu a majú mnoho nasledovateľov.“ ( Vyz. 8. 4)
Tento sviatok sa v našej augustinánskej rodine slávi 22. mája a v každej komunite je slávnostná sv. Omša po ktorej nasleduje požehnanie ruží. Ruža je jedným z charakteristických znakov sv. Rity.
Prípravou na tento sviatok je 15 štvrtkov svätej Rity, ktoré predchádzajú tento deň. Každý z týchto štvrtkov je večer sv. Omša a modlitba k svätici.

 

Púť Prešov – Gaboltov

Všetci sme pútnici na tejto zemi a putujeme do nebeskej vlasti k nášmu Stvoriteľovi – ako hovorí náš Otec Augustín: “Stvoril si nás pre seba Pane a nepokojné je naše srdce kým nespočinie v tebe.” ( Vyz.1.1)
Tak aj my Augustiniáni raz v roku si to pripomíname konkrétnejšie keď putujume spolu s mladými do Gaboltova na mariánske pútnické miesto v košickej arcidiecéze.
Táto pešia púť sa koná v polovici júla a štartujeme z Prešova cez obce a dediny , ktoré nás prichýlia na noc. Nechýba dobrá strava a okrem samotného fyzického putovania s ruksakom , putujeme aj duchovne, a to tým že každý rok rozoberáme spoločne nejakú tému ; ráno máme krátku prednášku na danú tému, potom v tichu sa nad ňou každý osobne zamyslí a nekôr v skupinkách sa spoločne podelíme o naše myšlienky. Večer je v každej dedine sv. Omša, ktorá je stredobodom každého dňa. Potom strávime večer spoločne s miestnymi veriacimi medzi spevom zábavou a sprievodným slovom.

 

Život v komunite

“To, čo o sebe viem, viem s tvojím osvietením, a to , čo o sebe neviem, tak dlho nebudem vedieť, kým sa moje temnoty nestanú pred tvojou tvárou jasné ako poludnie.” ( Vyz. 10.5)
Ak sa zamýšľaš nad svojím životom a občas sa v tebe ozýva túžba zasvätiť svoj život Bohu, môžeš stráviť s nami niekoľko dní v druhej polovici augusta a tak si lepšie overiť smerovanie tvojho života. Môžeš spoznať ako vyzerá život v kláštore a niektoré charakteristiky rehoľného augustiniánskeho života.

 

Sviatok sv. Augustína

“Neskoro som ťa začal milovať, Krása taká stará a taká nová, neskoro som ťa začal milovať! Ty si bol vnútri, ja vonku, a tam som ťa hľadal, tam v tvojich krásnych stvoreniach som ťa hľadal, ja ošklivý. Ty si bol so mnou, ale ja som nebol s tebou. (Vyz. 10. 27)
Sviatok sv. Augustína je pre nás Augustinánov veľmi významný, lebo on je naším patrónom, naším duchovným otcom a my sa snažíme žiť jeho špiritualitu podľa reguly, ktorú on sám napísal ešte v 4. storočí.
Tento sviatok začína už 27. augusta popoludní keď slávime spomienku sv. Moniky – Augustínovej mamy a potom to pokračuje až do večera.
28. augusta, samotný sviatok, kedy sa koná slávnostná sv. Omša a potom sa spoločne stetneme pri stole so všetkými pozvanými počnúc duchovenstvom, cez priateľov a spolupracovníkov i fanúšikov sv. Augustína.